Školský rok 2013/2014 - Kolotoč kníh

Kolotoč kníh

Čítanie je najdôležitejšou  schopnosťou zo všetkých schopností, ktoré sa dieťa v celom svojom živote naučí, a preto má veľmi dôležité miesto aj vo vyučovacom procese.

 V priebehu  šiestich mesiacov sme zorganizovali v spolupráci  s Júliou Štefekovou (študentkou Trnavskej univerzity) a Malokarpatskou knižnicou osem stretnutí , ktoré boli zamerané na vybrané  diela slovenských autorov. Cieľom  tohto projektu, výchovného programu, bolo  motivovať deti k čítaniu.  Tieto stretnutia pozostávali z rôznych aktivít , ktoré nielen rozvíjali tvorivosť, nápaditosť, fantáziu, ale aj  prehlbovali vzťah  žiakov  k literárnemu dielu,  oboznamovali deti s tvorbou a životom daného autora.

 Na prvom  stretnutí sa deti zoznámili  prostredníctvom rôznych aktivít s realizátorkou projektu.

Druhé stretnutie sa týkalo knižky Tuláčik a Klára od Erika Jakuba Grocha, ktorú sme si prečítali počas vyučovacích hodín, kde sa deti  zhovárali o strachu a jeho prekonávaní pod  padákom.

Tretie stretnutie bolo pre deti tvorivejšie, pretože mali dokončiť príbeh od Marie Grznárovej z knižky Maťko a Kubko. Počas čítania jednotlivých  kapitol sa deti oboznámili aj so zastaranými slovami. 

Štvrté stretnutie sa realizovalo so Snehuliakom s horúcim srdcom. Prečítať túto knižku bolo veľmi potrebné preto, aby si deti uvedomili dôležitosť dobrých ľudských vlastností, ako priateľskosť, dobrosrdečnosť, ústretovosť, ....atď.

 Počas ďalšieho stretnutia  sme cestovali loďou ako piráti.  V priebehu plavby sme si prečítali  zaujímavosti o živote a konaní  pirátov. Navštívili sme Španielsko, kde sa deti oboznámili s jednotlivými najdôležitejšími pamiatkami.  Na konci sme objavili poklad, v ktorom čakali pirátov jednotlivé úlohy.

Ďalšie zaujímavé sedenie  patrilo knižke  o Dušanovi, ktorý frflal a papuľoval.  Cieľom   aktivít detí súvisiacich  s týmto literárnym dielom bolo sebauvedomenie,  sebahodnotenie a dôvera.

Na záver mali deti  na papier pripevnený na chrbát spolužiakov napísať ich pozitíva a návrhy na odstránenie  negatívnych vlastností.

Pomocou aktivít, ktoré sa realizovali na hodine čítania, sa podporili u detí nielen predstavivosť, morálne sebavedomie, ktoré formuje postoj k životu a prispieva k šíreniu úcty, ale prehĺbil sa aj ich vzťah ku knihe. V nasledujúcich mesiacoch by sme sa chceli naďalej venovať prehlbovaniu  a upevňovaniu tohto vzťahu.

Žiaci 3.C triedy

01
01
Detail obrázku Stiahnuť obrázok
02
02
Detail obrázku Stiahnuť obrázok
03
03
Detail obrázku Stiahnuť obrázok
04
04
Detail obrázku Stiahnuť obrázok
05
05
Detail obrázku Stiahnuť obrázok
06
06
Detail obrázku Stiahnuť obrázok
07
07
Detail obrázku Stiahnuť obrázok
08
08
Detail obrázku Stiahnuť obrázok
09
09
Detail obrázku Stiahnuť obrázok
10
10
Detail obrázku Stiahnuť obrázok
 
Zobrazený počet 
 
 
Powered by Phoca Gallery
Akcie v mesiaci

26.9. Európsky deň jazykov

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK