Návraty poézie

Dňa 25.3.2019 sa dve žiačky našej školy Katarína Lišková a Laura Slamková zúčastnili oblastného kola recitačnej súťaže Návraty poézie o Cenu Andreja Sládkoviča, organizovanej časopisom Slovenka. Porotu, ktorá hodnotila umelecký prejav recitátorov, tvorili osobnosti ako herec Štefan Bučko či Zita Furková, scénarista  František Kovár a slovenské spisovateľky Ivana Havranová a Adriana Macháčová. Dievčatá v silnej konkurencii statočne obstáli a Laura Slamková skončila na peknom 3. mieste. Obom dievčatám gratulujeme.

 
Akcie v mes. MÁJ

17.6.
Deň bezpečnosti a prevencie kriminality
1.stupeň

18.6.
Deň bezpečnosti a prevencie kriminality
2.stupeň
5.C,D.

20.6.
Deň Mestskej polície
5.roč.

20.6.
Klasifikačná porada

21.6.
Hokejbalový turnaj

21.-22.6.
Noc v škole
2.B,C

24.-27.6.
Odovzdávanie učebníc, čistenie tried, skriniek

26.6.
Koncoročná akadémia
Pez.kult.centrum

27.6.
Rozlúčka deviatakov
9:00

27.6.
Odovzdávanie kľúčov od skriniek, čipov

28.6. o 8:30
Slávnostné ukončenie šk.roka

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?
 
„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich