Platba za stravné

Vážení rodičia, ak si neuplatňujete daňový bonus na dieťa a budete žiadať o dotáciu na stravu Vášho dieťaťa, prosíme, aby ste do 20.9.2022 priniesli do školskej jedálne vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie

  •  
  • Stravné odporúčame uhrádzať na účet školskej jedálne pri ZŠ.
  • IBAN SK 89 5600 0000 0066 0747 3004
  • Zaplatený šek odovzdať do 15. dňa v mesiaci. 
  •  

Prihlášku na stravovanie od 1.9.2020 si môžete stiahnuť tu: prihláška

 
Akcie v mes. SEPTEMBER

05.9.2022
Slávnostné otvorenie
šk.roka 2022/23

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK