Fotogaléria - Školské kolo olympiády zo SJL

Termín: 8.11. 2018

Počet žiakov: 25

Počet úspešných riešiteľov: 9

Olympiáda pozostávala z troch častí: testu, transformácie textu a prípravy a prednesu textu nazadanú tému. Maximálny počet , ktoré mohli žiaci za správne vypracovanie získať, bol 55 bodov. Úspešným riešiteľom sa stal žiak, ktorý dosiahol 40 bodov. Hodnotiaca porota: M. Červenková ( predseda poroty ), M. Hrivnáková, Ľ. Wittlingerová ( členky hodnotiacej poroty ).

Úspešní riešitelia:

 1. Porubanová Stanislava             46 bodov

2. Lachkovičová Barbara                42 bodov

3. – 6.    Budinská Lujza                  41 bodov

Drobný Vladimír

Slamková Laura

Sovíková Monika

7. – 9.    Čajkovská   Natália           40 bodov

 Hrivnák Jakub

Slivková Dominika

Do OK postupuje  Porubanová Stanislava

 
Zobrazený počet 
 
 
Powered by Phoca Gallery
Akcie v mes. SEPTEMBER

05.9.2022
Slávnostné otvorenie
šk.roka 2022/23

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK