Náboženská výchova

šk.rok 2020/2021

 

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – diecézne (regionálne) kolo

(Bratislava, 20.apríla 2021)

3.miesto: družstvo - Hanka Šipošová 6.C, Timotej Čermák 7.D, Sarah Gašparovičová 6.C

 

 
Akcie v mesiaci

6.3.2023

konzultačné hodiny 15,00-18,00

 

6.3.2023 17,00

rodičovské združenie 8.+9.roč 

prihlášky na SŠ
 

NÁHODNÝ OBRÁZOK