Matematika

šk.rok 2023/2024

Náboj - Slovensko

Súťaž sa konala v piatok 24.11.2023. Na súťaži sa zúčastnilo 482 škôl z celého Slovenska. Našu školu zastúpili žiaci ôsmeho a deviateho ročníka:

TÍM A:

 Oliver Kúdela (9.C), Veronika Nagyová (9.C), Sofia Bakytová (8.C), Sebastián Kern (8.B)

- 198. miesto/Slovensko - 18 úloh

 

TÍM B:

 Nino Borovský (9.D), Samuel Holický (9.D), Juraj Krajčovič (8.D), Dávid Stromček (8.D)

- 296. miesto/Slovensko - 16 úloh

 

Žiakom ĎAKUJEME za reprezentáciu.

 

 

Tím A (15 úloh)

Tím B (14 úloh)

Zúčastnených škôl

Trnava

12.miesto

22. miesto

47

Slovensko

198. miesto

296.miesto

482

Medzinárodné (7 krajín)

547.miesto

837.miesto

1799

 

šk.rok 2022/2023

OK Pytagoriáda

Dňa 21.-22. 3. 2023 sa zúčastnilo 12 žiakov 3.-8. ročníka našej školy okresného kola matematickej súťaže Pytagoriáda.

- P3 - úspešní riešitelia Oskar Prostredný, Evka Potančoková aj Nelka Jančurová,

- P4 - 1.miesto Lukáš Kišac, úspešní riešitelia boli Mathias Molnár a Martin Hlobeň.

- P5 bola úspešná Emka Miškovičová

- P8 získal Jakub Noga 2.miesto, Dárius Haško bol úspešný riešiteľ.

Blahoželáme!

 

OK Matematická olympiáda

Umiestnenie získali:

 

 

Náboj - Slovensko

A: Veronika Guštafíková, Stella Lipovská, Šimon Klamo, Tomáš Janiga (všetci 9.B)

- 232. miesto/Slovensko - 646/medzinárodne umiestnenie - 17 úloh

B: Nataša Švolíková, Michaela Horáková, Samuel Hladký, Artur Pernecký (všetci 9.A)

- 187. miesto/Slovensko - 531/medzinárodne umiestnenie - 19 úloh

C: Nino Borovský (8.D), Jakub Noga (8.B), Damien Novák (8.A), Samuel Holický (8.D)

- 196. miesto/Slovensko - 554/medzinárodne umiestnenie - 18 úloh

D: Hana Šipošová, Sarah Gašparovičová, Oliver Kúdela, Viktoriia Arkavenko (všetci 8.C)

- 377. miesto/Slovensko - 1150/medzinárodne umiestnenie - 13 úloh

 

šk.rok 2021/2022

 

Sezam a Sezamko

Úspešní riešitelia:

Ema Koleníková, 8.B, Hana Šipošová, 7.C, Michaela Wirdzek, 5.A

 

OK Matematická olympiáda

Umiestnenie získali:

3. miesto - Krištof Jelok, 6.A

3. miesto - Hana Tužinská, 6.A

3. miesto - Ema Koleníková, 8.B

 

Úspešní riešitelia:

Barbora Plevová, 5.B, Terezka Juriková, 5.C, Daniel Kišac, 5.D, Lukáš Lukáč, 5.C, Filip Gašparovič, 5.C, 

 

Náboj - Slovensko

184.miesto zo 402 tímov 

- Ema Koleníková, Veronika Guštafíková, Lucia Pätoprstá, David Remšík, všetci 8.B

 

IQ olympiáda

Natália Kretová - regionálny finalista, 8.B

 

OK Pytagoriáda

29.-30.3.2022 sa uskutočnilo okresné kolo v Pytagoriáde. Našu školu reprezentovalo 34 detí 3.-8. ročníka. 

 

Umiestnenie získali:

3. miesto - Adam Rebro, 3.C

2. miesto - Ema Koleníková, 8.B

 

Úspešní riešitelia: 

- Lukáš Kišac, 3.A,  Mathias Molnár, 3.D,  Filip Nagy, 4.A,  Emma Miklošová, 4.B,  Nina Supeková, 4.A,  Lucia Lukáčová, 4.C

- Terezka Juriková, 5.C,  Jakub Uriča, 5.B,  Michaela Wirdzek, 5.A,  Oliver Kúdela, 7.C,  Lucia Pätoprstá, 8.B,  Veronika Guštafíková, 8.B

 

Gratulujeme všetkým.

 

 

šk.rok 2020/2021

 

OK Pytagoriáda

Okresného kola sa zúčastnilo 33 detí z 3.-8. ročníka našej školy. 26 detí bolo úspešných a štyria z nich sa umiestnili na 1.-3. mieste. Gratulujeme!!!

3. ročník 1. miesto Ema Miškovičová
  10. miesto Filip Nagy
  24. miesto Emma Miklošová
  31. miesto Sebastian Ondek
4. ročník 9. miesto Dominik Granec
  24. miesto Terezka Juriková
  33. miesto Liana Bohušová
  33. miesto Michaela Wirdzek
  37. miesto Daniela Guštafíková
5. ročník 6. miesto Kamila Grajciarová
  10. miesto Martin Marián Pilka
  17. miesto Gabriela Sukopová
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

šk.rok 2016/2017

 

Úspešní riešitelia    
          okresné kolo    
1. Koleníková Nina 5.A   2.miesto - úspešný riešiteľ    
2. Letz Tomáš 5.A        
3. Mizeráková Valentína 5.A   4.miesto - úspešný riešiteľ    
4. Stančiková Karolína 5.A        
5. Vandriaková Vanesa 5.A        
6. Wittlingerová Kamila 5.A        
7. Hyžová Natália 5.B        
8. Lišková Katarína 5.B        
9. Nosáľ Tobiáš 5.C        
10. Briš Ondrej 5.C        

 

 
Dôležité oznamy
Kalendár dôležitých termínov

15.11.2023

- Pedagogická rada - 1.štvrťrok

30.11.2023

- Adventné tvorivé dielne

4.12.2023 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 1.stupňa

5.12.2023 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 2.stupňa

4.-6.12.2023

- Vianočné trhy - zbierka Plamienok

23.12.2023 - 7.1.2024

- Vianočné prázdniny

8.1.2024

- Nástup do školy

29.1.2024

- Klasifikačná pedag. rada - 1.polrok

31.1.2024

- Vysvedčenie - výpis známok

6.2.2024

- Svetový deň bez mobilu

10.2.2023

- Fašiangová zábava

13.2.2024

- Karneval/Valentínska disco

21.2.2024

- Svet.deň materinského jazyka

22.2.2024

- Svet.deň vody

4.-8.3.2024

- Jarné prázdniny

20.3.2024

- Testovanie 9-2024

28.3-2.4.2024

- Veľkonočné prázdniny

15.4.2024

- Pedagogická rada - 3.štvrťrok

22.4.2024

- Deň Zeme

22.4.2024 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 1.stupňa

23.4.2024 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 2.stupňa

27.5.-7.6.2024

- Školy v prírode

- Plavecký výcvik

- Interaktívny týždeň

24.6.2024

- Klasifikačná ped.rada - 2.polrok

24.-27.6.2024

- Odovzdávanie učebníc

26.6.2024

- Slávnostná koncoročná akadémia

27.6.2024

- Rozlúčka deviatakov

28.6.2024 -->8:30

- Slávnostné ukončenie šk.roka

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK