Kontakt

 

adresa - ZŠ Jána Kupeckého    
    Kupeckého 74    
    902 01 Pezinok    
         
elokované pracovisko - Komenského 27    
    902 01 Pezinok    
         
tel. číslo - sekretariát : 0911040149
        0336403768
    zdravotník   0910525760
  - ŠKD : 0910201228
  - zborovňa 2. st. : 0911443171
  - elokované pracovisko : 0903410957
       
e- mail - skola @ zsjanakupeckeho.sk  
  - riaditel @ zsjanakupeckeho.sk  
  - sekretariat @ zsjanakupeckeho.sk  

 

 
Akcie v mesiaci

6.3.2023

konzultačné hodiny 15,00-18,00

 

6.3.2023 17,00

rodičovské združenie 8.+9.roč 

prihlášky na SŠ
 

NÁHODNÝ OBRÁZOK