Jedáleň

Vedúca jedálne: Jana Ďuračková

 

Odhlasovať z obedov sa dá 

  • najneskôr deň vopred do 14:00 hod. na tel. čísle 0911447575 alebo 033/ 640 36 75 ---> 1.-9. ročník
  • alebo cez web https://eskoly.sk/kupeckeho74 po zadaní prihlasovacích údajov.

 

Jedálny lístok je zverejnený:

1. pri vstupe do školskej jedálne

2. pri zborovni

3. na internete


 

Kapacita jedálne je 150 miest.

Zoznam stravníkov je zverejnený v školskej jedálni.Obed - vydáva sa v čase od 1130 do 1400 hod.CENA

obed:  1,21 € [I.stupeň],  1,30 €  [II.stupeň]

 

Sumu prosíme uhradiť na č.účtu SK89 5600 0000 0066 0747 3004

Do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa+trieda (v novom šk.roku)

Noví stravníci - po dohode s vedúcou ŠJ (tel.č. 033/640 36 75)

 

 

 

 

 

 

   ..

 

 

 

 
Akcie v mesiaci

26.9. Európsky deň jazykov

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK