Vianočné dielne s rodičmi

29.11.2018 o 16:00

 

Testovanie 5

21.11.2018

1.-4.roč. - riadne vyučovanie
5.roč. - testovanie 
6.-8.roč. - riaditeľské voľno
9.roč. - exkurzia Sereď

 

Krajské kolo: Festival vedy a techniky

viac >>

 

100.výročie vzniku Československa

viac >>

 

Projekt život v praveku

viac >>

 

Jesenné dielne s rodičmi

23.10.2018 o 16:00

 

Velehrad, Modrá, Živá voda - 5.B,C

viac >>

 

Oznam

Teší nás, že sme všetci – deti, učitelia aj Vy rodičia našej školy súčasťou takého krásneho projektu.  Možnosť  pomôcť dostaneme  aj tento rok – na vianočných trhoch 2018. 

 

Oznam

ZŠ Jána Kupeckého, Pezinok prijme vysokoškoláka na miesto správcu počítačovej siete.

Viac informácií na tel.čísle 033/6403768

 

Oznam

22.10.2018 - 15:00 - 18:00 - konzultačné hodiny pre rodičov

 

Oznam

4.10.2018 - zber papiera

 

Oznam

Rodičovské združenie - 10.9.2018

2.-4.roč. od 16:30

5.-9.roč. od 17:00  

 

Školský rok 2018/2019

Školský rok 2018/2019 klope na dvere a školský zvonec už o niekoľko hodín bude opäť určovať

rytmus všedných dní. V lete sme ale nezaháľali. Kým počas prázdnin škola len zdanlivo oddychovala,
 jej interiér sa ozýval čulým pracovným ruchom. Denne sa tu stretávali partie rôznych remeselníkov,
aby zmenili jej priestory tak, aby boli krajšie, útulnejšie.
Z dotácie MŠVVaŠ SR a za spolufinancovania Mesta Pezinok a školy boli zrekonštruované telocvične
a náraďovňa. Vďaka ušetreným vlastným finančným prostriedkom sme vymaľovali všetkých 14
sociálnych zariadení, skrášlili školskú jedáleň a nového šatu sa dočkali aj chodby na prízemí.
Všetko je pripravené, školský rok sa môže začať.
 
Mgr. Katarína Volanková, riaditeľka školy
 

Začiatok šk.roka 2018/2019

Nástup do školy 3.9.2018:

  • 1.ročník - 8:00
  • 2.-9.ročník - 8:30

Obedy

  • 9:30 - 12:00

ŠKD

  • 9:45 - 13:00
 

Pomôcky do školy na šk.r. 2018/19

viac >>

 
Akcie v mes. NOVEMBER

5.11. =>> 17:30
Výbor RZ

6.11.
Týždeň vedy a techniky
Fyz, CHem

8.11.
ŠK OSJL

8.11.
Bibliotéka
5.A,B

8.11.
Amavet
Celoštátne kolo

9.11.
Noc v škole
1.st.

12.11.
IBobor
8.-9.roč.

13.11.
Exkurzia Tajov
7.roč.

13.11.
IBobor
2.-3.roč.

14.11.
IBobor
6.-7.roč.

14.11.
Mŕtve drevo
5.roč.

12.-14.11.
ŠK Ol. ANJ

16.11.
IBobor
4.-5.roč.

16.11.
Beseda T.Hujdič
9.roč.

21.11.
Testovanie 5

21.11.
Riaditeľské voľno
6.-8.roč.

21.11.
Exkurzia Sereď
9.roč.

20.-22.11.
Družobná návšteva v MB
7.B

22.11. =>> 19:00
SND
8.-9.roč.

23.11.
Nocovačka
9.A

28.11.
Beseda J.Šebesta
7.B

29.11. =>> 16:00
Vianočné tvor. dielne s rodičmi

29.11.
Profiorientácia
9.roč.

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?
 
„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich