2 % z dane pre OZ Školák

Všetci naši žiaci a učitelia budú veľmi radi, keď aj v tomto roku pomôžete našej škole poukázaním 2% Občianskemu združeniu Školák.

Vyhlásenie - 2%

 

Testovanie 9

Vážení rodičia, dňa 22.3.2023 (streda) sa uskutoční Testovanie 9.

Žiaci 1.stupňa sa učia podľa rozvrhu.
Žiaci 5.ročníka idú na plánovanú exkurziu.
Žiaci 6.-8.ročníka majú prerušené vyučovanie z dôvodu testovania.
Žiaci 9.ročníka sa riadia pokynmi k testovaniu.


Všetci žiaci druhého stupňa sú odhlásení z obeda. Tí žiaci 9.ročníka, ktorí majú záujem o stravu v tento deň, sa musia prihlásiť sami u vedúcej ŠJ.

 

 

Zápis do 1.ročníka

  • Zápis do 1.ročníka
  • Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2023/24 bude v dňoch

   13.apríla 2023 a 14.apríla 2023 v priestoroch školy.

   Elektronická prihláška bude sprístupnená 27.marca 2023 na stránke školy
  •  
 • Druhý školský obvod - Základná škola Jána Kupeckého, Kupeckého 74 - patria ulice:

  Cajlanská, Dobšinského, Farská, Gogoľova, Hasičská, Hollého, Jamnických, Jilemnického, Jiráskova, Kalinčiakova, Kollárova, Krížna, Kupeckého, Kutuzovova, Lesnícka, M.R.Štefánika, Mahulanka, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Mýtna, Najmarova, Panský chodník, Pod lipou, Potočná, Radničné námestie, Rázusova, Reisinger, Richarda Rétiho, Rozálka, Sama Chalúpku, Sasinkova, Senecká, Schaubmarova, Sládkovičova, Slnečná, SNP čísla 1 až 22, Suvorovova, Svätoplukova, Šafárikova, Šancová, Šenkvická cesta, Šteberlova, Vinohradnícka cesta, Záhradná, Zámocká, Zumberská, Žarnovických.

 

 

Oznam

  • POZOR - zmena stravného
  • Vážení rodičia,
   pre mesiace marec a apríl 2023 sa mení výška stravnej jednoty a réžie.
   Cena obeda je nasledovná:
   1.stupeň: 1,50 € / 1 obed + 8€/mesiac réžia = 38€/mesiac
   2.stupeň: 1,70 €/ 1 obed + 8€/mesiac réžia - 42€/mesiac

   Prosíme Vás, aby ste si nastavili v banke potrebné zmeny.
   Uvedená zmena sa netýka žiakov 1.ročníka.

   tel.číslo - šk. jedáleň - 0911/447 575

 

 

Chémia

šk.rok 2022/2023

 

 

šk.rok 2020/2021

 

 

 
Akcie v mesiaci

6.3.2023

konzultačné hodiny 15,00-18,00

 

6.3.2023 17,00

rodičovské združenie 8.+9.roč 

prihlášky na SŠ
 

NÁHODNÝ OBRÁZOK