2 % z dane

Opäť je tu čas, keď sa môžete rozhodnúť, komu darovať svoje 2 % z daní. Aj naše OZ Školák sa uchádza o Vašu priazeň. Veď vďaka Vám sme v minulom roku mali k dispozícii sumu 4 317,77 eur, ktorá bola podľa stanov OZ Školák použitá na ceny do predmetových súťaží, na pomoc sociálne slabším žiakom, ako aj na kúpu košov na separovanie odpadu do tried. V tomto kalendárnom roku budeme čerpať financie vo výške 3 574,59 eur. Plánujeme dokúpiť spomínané koše do všetkých tried a podporovať zapojenie sa žiakov do nami organizovaných akcií.Každé, Vami darované euro, sa minie na Vaše deti – našich žiakov.

V prípade, že sa rozhodnete podporiť naše OZ, uvádzame potrebné údaje:

Právna forma : Občianske združenie

Obchodné meno : ŠKOLÁK

Sídlo – Ulica : Kupeckého

Súpisné číslo : 74

PSČ : 90201

Obec : Pezinok

IČO : 31773796

Vzor vyplneného tlačiva uvádzame v prílohe.

Za Vašu finančnú podporu Vám ďakujem. Jana Regulová predseda OZ Školák

 

Oznam

Deň otvorených dverí  - 23.3.2019
Zápis do 1.ročníka  - 4.4.2019 štvrtok a 5.4.2019 piatok

 

Pracovná ponuka

Nové pracovné ponuky:

1) S nástupom ihneď – pomocnú silu do školskej jedálne

2) S nástupom 1.4.2019 – upratovačku

3) S nástupom 1.septembra 2019 – učiteľa pre 1.stupeň ZŠ

                                                                učiteľa hudobnej výchovy

                                                               – učiteľa katolíckeho náboženstva

 

Bližšie info =>> tu

 

Nový Informáčik

Vyšiel nový Informáčik, prečítať si ho môžete  =>> tu

 

Bezpečný pohyb detí do/zo školy

Milí rodičia, prosíme Vás o vyplnenie dotazníka. Údaje z neho pomôžu zodpovedným zmapovať najnebezpečnejšie úseky na ceste žiakov do školy a následne sa ich v čo najväčšej možnej miere eliminovať. Dotazník nájdete na stránke mesta, alebo nižšie v linku.

Ďakujem Vám veľmi pekne za ochotu.

Link: Bezpečný pohyb detí do/zo školy

 

Polročné prázdniny

1.2.2019 - piatok

4.2.2019 - nástup do školy

 

Rozdávanie Výpisu známok

31.1.2019 - 4.-5.vyuč.hodina

 

Otvor srdce, daruj knihu

 

.

 

Zbierka pre Plamienok

Milí rodičia, ďakujeme Vám za Váš čas, spoluprácu, ochotu, s ktorou ste sa počas vianočných trhov zapojili do charitatívnej akcie na podporu neziskovej organizácie Plamienok i za radostnú klímu, ktorú ste tam vytvorili.

Tiež ďakujeme všetkým rodičom, priateľom školy i náhodným návštevníkom, ktorí sa pri našom stánku zastavil a kúpou výrobkov našich detí, učiteľov i rodičov či kapustnice a vianočného punču sa pričinili, aby sa dobrá vec podarila.

Veľká vďaka patrí aj všetkým žiakom, učiteľom a rodičom, ktorí svojou kreativitou a šikovnosťou vytvorili krásne výrobky na predaj.

Želáme Vám krásne a radostné Vianoce a do Nového roka veľa úspechov v osobnom živote i v práci.

Vedenie školy

 

Múzeum holokaustu, Sereď

viac >>

 

Školské kolo ANJ olympiády

viac >>

 

Vianočné dielne s rodičmi

29.11.2018 o 16:00

 

Testovanie 5

21.11.2018

1.-4.roč. - riadne vyučovanie
5.roč. - testovanie 
6.-8.roč. - riaditeľské voľno
9.roč. - exkurzia Sereď

 

Krajské kolo: Festival vedy a techniky

viac >>

 
Akcie v mes. MAREC

8.3.
Plavecký maratón

11.3.
Rodičovské združenie

19.3.
OK Hviezdoslavov Kubín

21.3.
Klokanko
1.stupeň

18.-22.3.
Učitelia bez hraníc

23.3. =>> 15:00-18:00
Deň otvorených dverí

25.3.
Unplugged
8.roč.

26.3.
OK Pytagoriáda
3.-5.roč.

26.3.
OK vybíjaná
dievčatá

27.3.
OK Pytagoriáda
6.-8..roč.

27.3. =>> 17:00
Rada školy

29.3.-30.3.
Rozprávková noc v škole
2.roč.,1.B,C

marec
Malokarpatská knižnica
1.roč.-zápis čitateľov

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?
 
„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich