Šk. rok 2021/22

 

IBobor

V týždni 8.-12.11.2021 prebehla na našej škole celoslovenská súťaž IBobor. Niektorí súťažili v škole, iní sa museli pripojiť doma. Súťaže sa zúčastnilo 140 detí, ktoré boli rozdelené do kategórií

DROBEC - 2.-3.ročník ZŠ - 50 detí - 10 úspešných riešiteľov, z nich 3 mali 100 %,

BOBRÍK - 4.-5.ročník ZŠ - 40 detí - 22 úspešných riešiteľov, z nich 3 mali 100 %,

BENJAMÍN - 6.-7.ročník ZŠ - 21 detí - 8 úspešných riešiteľov,

KADET - 8.-9.ročník ZŠ - 19 detí - 6 úspešných riešiteľov, 

JUNIOR - 1.-2.ročník SŠ - 10 detí - 3 úspešní riešitelia.

Ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme k výsledkom.

 

 
Akcie v mesiaci

26.9. Európsky deň jazykov

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK