Unplugged

Info o UNPLUGGED

 

"Program prevencie užívania návykových látok Unplugged medzi slovenskými školákmi. Implementácia výsledkov skúmania do praxe školských psychológov." 

 

Projekt UNPLUGGED

V  školskom roku 2017/2018 sme sa ako siedmaci zapojili v spolupráci s UPJŠ v Košiciach do medzinárodného projektu UNPLUGGED. Projekt je zameraný na prevenciu užívania návykových látok. Cieľom preventívneho programu je pripraviť mladých ľudí tak, aby v živote uskutočňovali zdravé a bezpečné rozhodnutia.

Protidrogovej téme sme sa venovali na 12 vyučovacích hodinách následne za sebou. Pracovali sme v skupinách, jednotlivo...Mali sme pracovné zošity, prezentácie, aktivity a hry.

Pred koncom školského roka prišli lektori z  UPJŠ v Košiciach a vyplnili sme zberový dotazník. Do prieskumu boli oslovení a zapojení aj rodičia žiakov. Väčšina rodičov dotazník vyplnila  a boli odoslané do Košíc.

V  školskom roku 2018/2019 sme ako ôsmaci pokračovali v spolupráci s UPJŠ v Košiciach v projekte UNPLUGGED, pod názvom n-PREVENTION. Aktivity boli rozdelené na 4 vyučovacie hodiny, ktoré sme zrealizovali každý 2-3 týždeň. Cieľom bolo upevniť a posilniť preventívny efekt predovšetkým pri užívaní tabakových výrobkov, alkoholu  a konopných drog.

Následne pred koncom školského roka prišli lektori z  UPJŠ v Košiciach a vyplnili sme zberový dotazník.

V tomto školskom roku 2019/2020 sme ako deviataciukončili prácu na projekte. Protidrogovej tematika sme sa venovali na hodinách ETV a VYV.

Sme presvedčení, že preventívny program umožnil žiakom lepšie pochopiť spôsob utvárania a pôsobenia rôznych postojov, presvedčení a sociálnych noriem, lepšie rozumieť fungovaniu mozgu u dospievajúcich, vrátane toho, ako drogy pôsobia na mozog a centrálnu nervovú sústavu.

 

Lektorka: M.Šusteková

 
Dôležité oznamy
Kalendár dôležitých termínov

15.11.2023

- Pedagogická rada - 1.štvrťrok

30.11.2023

- Adventné tvorivé dielne

4.12.2023 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 1.stupňa

5.12.2023 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 2.stupňa

4.-6.12.2023

- Vianočné trhy - zbierka Plamienok

23.12.2023 - 7.1.2024

- Vianočné prázdniny

8.1.2024

- Nástup do školy

29.1.2024

- Klasifikačná pedag. rada - 1.polrok

31.1.2024

- Vysvedčenie - výpis známok

6.2.2024

- Svetový deň bez mobilu

10.2.2023

- Fašiangová zábava

13.2.2024

- Karneval/Valentínska disco

21.2.2024

- Svet.deň materinského jazyka

22.2.2024

- Svet.deň vody

4.-8.3.2024

- Jarné prázdniny

20.3.2024

- Testovanie 9-2024

28.3-2.4.2024

- Veľkonočné prázdniny

15.4.2024

- Pedagogická rada - 3.štvrťrok

22.4.2024

- Deň Zeme

22.4.2024 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 1.stupňa

23.4.2024 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 2.stupňa

27.5.-7.6.2024

- Školy v prírode

- Plavecký výcvik

- Interaktívny týždeň

24.6.2024

- Klasifikačná ped.rada - 2.polrok

24.-27.6.2024

- Odovzdávanie učebníc

26.6.2024

- Slávnostná koncoročná akadémia

27.6.2024

- Rozlúčka deviatakov

28.6.2024 -->8:30

- Slávnostné ukončenie šk.roka

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK