Jedáleň

 

Vedúca jedálne: Jana Ďuračková

 

Odhlasovať z obedov sa dá: 

- 2.- 9. ročník - najneskôr deň vopred do 14:00 hod. na tel. čísle 0911447575

- 1. ročník - najneskôr v pondelok do 7:30, ostatné dni deň vopred do 14:00 hod. cez edupage 

- cez web https://eskoly.sk/kupeckeho74 po zadaní prihlasovacích údajov.

 

Jedálny lístok je zverejnený:

1. pri vstupe do školskej jedálne

2. pri zborovni

3. na internete

 

Kapacita jedálne je 150 miest. Zoznam stravníkov je zverejnený v školskej jedálni.

 

Obed sa vydáva v čase:

od 1130 do 1430 hod. - pondelok - ZŠ J. Kupeckého

od 1130 do 1400 hod. - utorok až piatok - ZŠ J. Kupeckého

 

Cena obeda:  

2.- 9. ročník - 1,50 € [I.stupeň],  1,70 €  [II.stupeň], réžia - 8,00 €/mesiac

1. ročník - 1,70 , réžia - 0,50 €/deň

 

Platba za stravné:  

- réžiu odporúčame uhrádzať prevodom na účet školskej jedálne pri ZŠ

- IBAN SK 89 5600 0000 0066 0747 3004

- zaplatený šek odovzdať do 25. dňa v mesiaci vedúcej ŠJ

- 1. ročník: 37,50 € / 4 mesiace (september-december)

- 2.- 9. ročník: 32,00 € / 4 mesiace (september-december)

 

Prihlášku na stravovanie si môžete stiahnuť tu: prihláška

 

   ..

 

 

 

 
Akcie v mesiaci

26.9. Európsky deň jazykov

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK