Matematika

šk.rok 2021/2022

 

OK Pytagoriáda

 

29.-30.3.2022 sa uskutočnilo okresné kolo v Pytagoriáde. Našu školu reprezentovalo 34 detí 3.-8. ročníka. 

 

Umiestnenie získali:

3. miesto - Adam Rebro, 3.C

2. miesto - Ema Koleníková, 8.B

 

Úspešní riešitelia: 

- Lukáš Kišac, 3.A,  Mathias Molnár, 3.D,  Filip Nagy, 4.A,  Emma Miklošová, 4.B,  Nina Supeková, 4.A,  Lucia Lukáčová, 4.C

- Terezka Juriková, 5.C,  Jakub Uriča, 5.B,  Michaela Wirdzek, 5.A,  Oliver Kúdela, 7.C,  Lucia Pätoprstá, 8.B,  Veronika Guštafíková, 8.B

 

 

Gratulujeme všetkým.

 

 

šk.rok 2020/2021

 

OK Pytagoriáda

Okresného kola sa zúčastnilo 33 detí z 3.-8. ročníka našej školy. 26 detí bolo úspešných a štyria z nich sa umiestnili na 1.-3. mieste. Gratulujeme!!!

3. ročník 1. miesto Ema Miškovičová
  10. miesto Filip Nagy
  24. miesto Emma Miklošová
  31. miesto Sebastian Ondek
4. ročník 9. miesto Dominik Granec
  24. miesto Terezka Juriková
  33. miesto Liana Bohušová
  33. miesto Michaela Wirdzek
  37. miesto Daniela Guštafíková
5. ročník 6. miesto Kamila Grajciarová
  10. miesto Martin Marián Pilka
  17. miesto Gabriela Sukopová
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

šk.rok 2016/2017

 

Úspešní riešitelia    
          okresné kolo    
1. Koleníková Nina 5.A   2.miesto - úspešný riešiteľ    
2. Letz Tomáš 5.A        
3. Mizeráková Valentína 5.A   4.miesto - úspešný riešiteľ    
4. Stančiková Karolína 5.A        
5. Vandriaková Vanesa 5.A        
6. Wittlingerová Kamila 5.A        
7. Hyžová Natália 5.B        
8. Lišková Katarína 5.B        
9. Nosáľ Tobiáš 5.C        
10. Briš Ondrej 5.C        

 

 
Akcie v mes. DECEMBER

04.- 11.12.2021
Charitatívna zbierka
pre Plamienok

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK