Slovenský jazyk

 

šk.rok 2021/22

 

 

Šaliansky Maťko

 - okresné kolo - Liliana Matiašková 7.A - 2. miesto

 

Olympiáda SJL

 - školské kolo - Lucia Pätoprstá 8.B - 1. miesto

 

 
Akcie v mes. DECEMBER

04.- 11.12.2021
Charitatívna zbierka
pre Plamienok

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK