Slovenský jazyk

 

šk.rok 2022/2023

 

Hviezdoslavov Kubín

- okresné kolo - Liliana Matiašková (8.A) - 3. miesto v III. kategórii

- okresné kolo - Mária Reichbauerová (6.D) - 3. miesto v II. kategórii

 

Šaliansky Maťko

- okresné kolo - Mária Reichbauerová (6.D) - 2.miesto

 

šk.rok 2021/2022

 

Šaliansky Maťko

 - okresné kolo - Liliana Matiašková 7.A - 2. miesto

 

Olympiáda SJL

 - školské kolo - Lucia Pätoprstá 8.B - 1. miesto

 

 
Akcie v mesiaci

26.9. Európsky deň jazykov

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK