Školský rok 2011/2012

Dňa 20. decembra 2011 v poludňaj­ších hodinách uskutočnili traja príslušníci MsP Pezinok a traja dobrovoľníci vystúpenie pre žiakov ZŠ Kupeckého. Išlo o vopred naplánovanú aktivitu s vedením školy, ktorá sa tento rok najaktívnejšie spomedzi všetkých škôl zapojila do našich preventívnych aktivít.

Žiaci II. stupňa uvedenej školy, spolu s učiteľmi dostali za odmenu pestrý a skutočne akčný program Mestskej polície Pezinok, kde bol opäť príjemným oživením aj náš pes Amigo. Pod vedením inštruktora odbornej služobnej prípravy, inšp. Bc. Schlesingera, videli žiaci množstvo rizikových situácií, na ktoré musia byť policajti na ulici pripravení. Aby akcia plnila aj preventívny zámer, boli žiakom súčasne objasnené aj riziká a náročnosť predvádzaných techník. Išlo nám tzv. odtabuizovanie akčných filmov a priblíženie skutočnej reality, ktorá je iná, než ju prezentuje súčasná, často veľmi agresívna kinematografia.

Jedným z najväčších prekvapení programu bola ukážka tieňového boja v pravom samurajskom brnení priamo z Japonska. Mnohí na záver využili možnosť odfotiť sa so samurajom. Pre informáciu uvádzame, že brnenie samuraja váži až 30.kg.

PROGRAM VYSTÚPENIA:

 1. Privítanie žiakov a učiteľov.
 2. Oboznámenie s programom.
 3. Ukážka výcviku psa Amiga.
 4. Ukážka sebaobrany s využitím policajnej tonfy.
 5. Ukážka zneškodnenia ozbrojeného páchateľa pištoľou a nožom.
 6. Komentár k technikám (objasnenie rizík a náročnosti výcviku, súčasne bolo zdôraznené, aby žiaci techniky nenapodobňovali kvôli riziku zranenia).
 7. Ukážka zadržania agresívneho páchateľa hliadkou MsP.
 8. Ukážka bojového umenia samurajov (účastníci mohli po prvý raz vidieť kompletnú skutočnú samurajskú zbroj).
 9. Ukážka tieňového boja s katanou - japonským mečom.
 10. Ukážka sebaobrany dobrovoľníka proti jednému zo žiakov deviateho ročníka (sebaobrana proti útočníkovi ozbrojenému nožnom).
 11.  Ukončenie akcie a záverečné fotenie žiakov s vystupujúcimi.
 
Zobrazený počet 
 
 
Powered by Phoca Gallery
Dôležité oznamy
Kalendár dôležitých termínov

15.11.2023

- Pedagogická rada - 1.štvrťrok

30.11.2023

- Adventné tvorivé dielne

4.12.2023 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 1.stupňa

5.12.2023 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 2.stupňa

4.-6.12.2023

- Vianočné trhy - zbierka Plamienok

23.12.2023 - 7.1.2024

- Vianočné prázdniny

8.1.2024

- Nástup do školy

29.1.2024

- Klasifikačná pedag. rada - 1.polrok

31.1.2024

- Vysvedčenie - výpis známok

6.2.2024

- Svetový deň bez mobilu

10.2.2023

- Fašiangová zábava

13.2.2024

- Karneval/Valentínska disco

21.2.2024

- Svet.deň materinského jazyka

22.2.2024

- Svet.deň vody

4.-8.3.2024

- Jarné prázdniny

20.3.2024

- Testovanie 9-2024

28.3-2.4.2024

- Veľkonočné prázdniny

15.4.2024

- Pedagogická rada - 3.štvrťrok

22.4.2024

- Deň Zeme

22.4.2024 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 1.stupňa

23.4.2024 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 2.stupňa

27.5.-7.6.2024

- Školy v prírode

- Plavecký výcvik

- Interaktívny týždeň

24.6.2024

- Klasifikačná ped.rada - 2.polrok

24.-27.6.2024

- Odovzdávanie učebníc

26.6.2024

- Slávnostná koncoročná akadémia

27.6.2024

- Rozlúčka deviatakov

28.6.2024 -->8:30

- Slávnostné ukončenie šk.roka

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK