Školský rok 2011/2012

Dňa 20. decembra 2011 v poludňaj­ších hodinách uskutočnili traja príslušníci MsP Pezinok a traja dobrovoľníci vystúpenie pre žiakov ZŠ Kupeckého. Išlo o vopred naplánovanú aktivitu s vedením školy, ktorá sa tento rok najaktívnejšie spomedzi všetkých škôl zapojila do našich preventívnych aktivít.

Žiaci II. stupňa uvedenej školy, spolu s učiteľmi dostali za odmenu pestrý a skutočne akčný program Mestskej polície Pezinok, kde bol opäť príjemným oživením aj náš pes Amigo. Pod vedením inštruktora odbornej služobnej prípravy, inšp. Bc. Schlesingera, videli žiaci množstvo rizikových situácií, na ktoré musia byť policajti na ulici pripravení. Aby akcia plnila aj preventívny zámer, boli žiakom súčasne objasnené aj riziká a náročnosť predvádzaných techník. Išlo nám tzv. odtabuizovanie akčných filmov a priblíženie skutočnej reality, ktorá je iná, než ju prezentuje súčasná, často veľmi agresívna kinematografia.

Jedným z najväčších prekvapení programu bola ukážka tieňového boja v pravom samurajskom brnení priamo z Japonska. Mnohí na záver využili možnosť odfotiť sa so samurajom. Pre informáciu uvádzame, že brnenie samuraja váži až 30.kg.

PROGRAM VYSTÚPENIA:

 1. Privítanie žiakov a učiteľov.
 2. Oboznámenie s programom.
 3. Ukážka výcviku psa Amiga.
 4. Ukážka sebaobrany s využitím policajnej tonfy.
 5. Ukážka zneškodnenia ozbrojeného páchateľa pištoľou a nožom.
 6. Komentár k technikám (objasnenie rizík a náročnosti výcviku, súčasne bolo zdôraznené, aby žiaci techniky nenapodobňovali kvôli riziku zranenia).
 7. Ukážka zadržania agresívneho páchateľa hliadkou MsP.
 8. Ukážka bojového umenia samurajov (účastníci mohli po prvý raz vidieť kompletnú skutočnú samurajskú zbroj).
 9. Ukážka tieňového boja s katanou - japonským mečom.
 10. Ukážka sebaobrany dobrovoľníka proti jednému zo žiakov deviateho ročníka (sebaobrana proti útočníkovi ozbrojenému nožnom).
 11.  Ukončenie akcie a záverečné fotenie žiakov s vystupujúcimi.
 
Zobrazený počet 
 
 
Powered by Phoca Gallery
Akcie v mesiaci

6.3.2023

konzultačné hodiny 15,00-18,00

 

6.3.2023 17,00

rodičovské združenie 8.+9.roč 

prihlášky na SŠ
 

NÁHODNÝ OBRÁZOK