Faktúry

Faktúry
ČísloDátumFirmaICOPredmetSumaScan
1/20112011-01-10KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtualna kniznica 12/201016.56 ZOBRAZ
2/20112011-01-10Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171Obedy zamestnancov 12/2010873.6 ZOBRAZ
3/20112011-01-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon 12/201036.97 ZOBRAZ
4/20112011-01-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon 12/201093.57 ZOBRAZ
5/20112011-01-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon 12/201032.06 ZOBRAZ
6/20112011-01-10AJFA + AVIS, s.r.o. Klemensova 34 Zilina31602436Odberatelska faktura48 ZOBRAZ
7/20112011-01-10Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370Zrazkova voda 10-12/2010595.23 ZOBRAZ
8/20112011-01-10ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281Elektricka energia 12/2010451.8 ZOBRAZ
9/20112011-01-25Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503Vy??tovanie Finan?n? spravodajca 20101.23 ZOBRAZ
10/20112011-01-13CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045Roho?e 1/201133.6 ZOBRAZ
11/20112011-01-14DIGITAL VISION, s.r.o. Kladnianska 60, Bratislava31343180?asopisy/infovek GIGA19 ZOBRAZ
12/20112011-01-19Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131Polro?n? vysved?enia55.2 ZOBRAZ
13/20112011-01-19Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674Jed?le? kup?ny82.5 ZOBRAZ
14/20112011-01-21Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370Vodn? a sto?n? 12/2010651.06 ZOBRAZ
15/20112011-01-25PROFIT - ELEKTRO spol. s r.o. Moyzesova 39, Modra36697630Oprava elektroin?tal?cie111.95 ZOBRAZ
16/20112011-01-25Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503Vy??tovanie ?plne znenie r.201022.51 ZOBRAZ
17/20112011-01-27SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739Preplatok plynu za 1/20113543.27 ZOBRAZ
18/20112011-01-27SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739Vy??tovanie plynu za rok 20109424.84 ZOBRAZ
19/20112011-01-27TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982Prev?dzkovanie kotolne 1/2011130 ZOBRAZ
20/20112011-01-31VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374Semin?r Vema44.4 ZOBRAZ
21/20112011-01-31Medlen Marian, Vydavatelstvo JURISDAT, Ondavska 8, Bratislava11821973?aspis ?KOLA 201120 ZOBRAZ
22/20112011-02-03KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica 1/201116.56 ZOBRAZ
23/20112011-02-03SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739Plyn 19.1 - 28.2.20114118 ZOBRAZ
24/20112011-02-03CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045Roho?e 2/201133.6 ZOBRAZ
25/20112011-02-04GastroRex, s.r.o. Mlynske luhy 80, Bratislava35783052?J dosky na kr?janie313.2 ZOBRAZ
26/20112011-02-09Slovenska vedecka spolocnost pre telesnu vychovu a sport, Nabr.L.Svobodu 9, Bratislava31789471?asopis Telesn? v?chova a ?port 201112 ZOBRAZ
27/20112011-02-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n 1/201139.19 ZOBRAZ
28/20112011-02-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 1/201137.87 ZOBRAZ
29/20112011-02-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 1/201161.68 ZOBRAZ
30/20112011-02-09ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281Elektrick? energia 1/2011500.95 ZOBRAZ
31/20112011-02-11Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171Obedy zanestnancov824.2 ZOBRAZ
32/20112011-02-15Peter Mrazek, Nadrazni 527, Zasmuky, Ceska Republika69639485?J - odpad300 ZOBRAZ
33/20112011-02-16Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606?J - oprava elektrickej r?ry108.72 ZOBRAZ
34/20112011-02-18ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Lichardova 16, Skalica36226947Pren?jom servis hygienick? zariadenia235.32 ZOBRAZ
35/20112011-02-18TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464Popisova?e na bielu tabu?u111.6 ZOBRAZ
36/20112011-02-18PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox papier72.6 ZOBRAZ
37/20112011-03-01Regulaterm spol. s.r.o. Landauova 1, Bratislava35694858kotol?a - nastavenie software152.4 ZOBRAZ
38/20112011-03-01Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718?KD - v?chovn? program v praxy37.59 ZOBRAZ
39/20112011-03-02KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica 2/201116.56 ZOBRAZ
40/20112011-03-02CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045Roho?e 3/201133.6 ZOBRAZ
41/20112011-02-03SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739Plyn 3/20113700 ZOBRAZ
42/20112011-02-07ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281Elektrick? energia 2/2011331.45 ZOBRAZ
43/20112011-03-08RVC, Trhova 2, Trnava37902938?kolenie ??ton?ctvo r. 201130 ZOBRAZ
44/20112011-03-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 2/201164.55 ZOBRAZ
45/20112011-03-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 2/201137.28 ZOBRAZ
46/20112011-03-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n 2/201123.92 ZOBRAZ
47/20112011-03-10Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370Vodn? a sto?n? 2/2011931.7 ZOBRAZ
48/20112011-03-10TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982Prev?dzkovanie kotolne 2/2011130 ZOBRAZ
49/20112011-03-11GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612Cartridge + papier vykres copy164.23 ZOBRAZ
50/20112011-03-11Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171Obedy zamestnancov 2/2011776.1 ZOBRAZ
51/20112011-03-14ELPAY s.r.o. Miskovecka 18, Kosice36208434DVD Slovensko48 ZOBRAZ
52/20112011-03-16Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131Licencia arch?v na server, Webhosting34 ZOBRAZ
53/20112011-03-17CENTRUM NARADIA, s.r.o. Gagarinova 10A, Bratislava35875607?robova?ka225 ZOBRAZ
54/20112011-03-17Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099vysava? 2x254.4 ZOBRAZ
55/20112011-03-17Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032?istiace a hygienick? potreby406.27 ZOBRAZ
56/20112011-03-21TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464Popisova?e + stierka50.14 ZOBRAZ
57/20112011-03-23TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464Popisova?e na bielu tabu?u68.86 ZOBRAZ
58/20112011-03-23Viera Machalkova Readandlearn, Sportova 374/52, Limbach45931925u?. pom?cky AJ203.58 ZOBRAZ
59/20112011-03-23Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131?iacke kni?ky + obaly PVC319.4 ZOBRAZ
60/20112011-03-28Ladislav Molnar Rotalix, Mlynarovicova 12, Bratislava11810033rev?zia hasiacich pr?strojov91.2 ZOBRAZ
61/20112011-03-28CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045Roho?e 3/20118.4 ZOBRAZ
62/20112011-03-29Ladislav Molnar Rotalix, Mlynarovicova 12, Bratislava11810033oprava hasiacich pr?strojov60.49 ZOBRAZ
63/20112011-03-29Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901?eleziarsky tovar123.85 ZOBRAZ
64/20112011-04-01BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technika BOZP 1-3/201189.7 ZOBRAZ
65/20112011-04-04GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612?dr?ba kop?rky139.56 ZOBRAZ
66/20112011-04-04SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739Plyn 4/20113700 ZOBRAZ
67/20112011-04-05Peter Tahotny, PROFIT-ELEKTRO s.r.o. Moyzesova 39, Modra11693339rev?zia elektrick?ch spotrebi?ov384.77 ZOBRAZ
68/20112011-04-05Instamik Slovakia s.r.o. Myslenicka 3001/1, Pezinok35886544vodoin?tala?n? materi?l13.84 ZOBRAZ
69/20112011-04-05KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica 3/201116.56 ZOBRAZ
70/20112011-04-06S-EPI s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina36014991Verejn? spr?va SR - ro?n? pr?stup66 ZOBRAZ
71/20112011-04-06Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370Zr?kov? voda 1-3/2011645.56 ZOBRAZ
72/20112011-04-07VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374Pr?ru?ka Vema/PAM 201130 ZOBRAZ
73/20112011-04-07ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281Elektrick? energia 3/2011579.62 ZOBRAZ
74/20112011-04-07Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356technik PO 1.?tvr?rok 201169.71 ZOBRAZ
75/20112011-04-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n 3/201134.7 ZOBRAZ
76/20112011-04-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 3/201174.96 ZOBRAZ
77/20112011-04-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 3/201137.28 ZOBRAZ
78/20112011-04-07Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901odvoz odpadu54.94 ZOBRAZ
79/20112011-04-08CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045Roho?e 4/20118.4 ZOBRAZ
80/20112011-04-08CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045Roho?e 4/201116.8 ZOBRAZ
81/20112011-04-08Taktik vydavatelstvo, s.r.o. Krompasska 510/96 Kosice45258767tabu?ky majstra Leonarda8 ZOBRAZ
82/20112011-04-08Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171Obedy zamestnancov 3/20111105 ZOBRAZ
83/20112011-04-12Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370Vodn? a sto?n? 3/2011694.42 ZOBRAZ
84/20112011-04-12TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982Prev?dzkovanie kotolne 3/2011130 ZOBRAZ
85/20112011-04-12DERO-ZDRUZENIE, Pezinok40546021Deratiz?cia Z?50.4 ZOBRAZ
86/20112011-04-13MEGABOOKS SK, s.r.o. Kopcianska 3748/41, Bratislava36699594U?ebnice NJ656.6 ZOBRAZ
87/20112011-04-13TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464Kancel?rske potreby146.08 ZOBRAZ
88/20112011-04-13PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox papier147.88 ZOBRAZ
89/20112011-04-14ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Lichardova 16, Skalica36226947Pren?jom servis hygienick? zariadenia235.32 ZOBRAZ
90/20112011-04-15TOVA, s.r.o. Staromyjavska 687/19 Myjava30998492tehlov? antuka-dr?545.38 ZOBRAZ
91/20112011-04-19Marian Bagita - Dual BP, Roznavska 1 Bratislava35962135?J pracovn? odevy165.53 ZOBRAZ
92/20112011-04-19Peter Kinder, Druzstevna 1399/11 Modra35084847Malovanie okien na budove Z?300 ZOBRAZ
93/20112011-04-28Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370Zr?kov? voda 1.-5. 4/201188.66 ZOBRAZ
94/20112011-05-02Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131tla?iv?76.32 ZOBRAZ
95/20112011-05-03SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn 5/20113700 ZOBRAZ
96/20112011-05-03TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464Kancel?rske potreby130.02 ZOBRAZ
97/20112011-05-05KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica 4/201116.56 ZOBRAZ
98/20112011-05-05CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045Roho?e 5/201125.2 ZOBRAZ
99/20112011-05-05Antonia Badurova ABA - sluzby, obchod, Pezinok34406191?J - rev?zia v??ahu59.75 ZOBRAZ
100/20112011-05-06Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606um?vacie prostriedky do um?va?ky252 ZOBRAZ
101/20112011-05-10SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763keramick? tabu?a a stierky344.52 ZOBRAZ
102/20112011-05-10RHgreen, s.r.o. Kamenice 12 Pezinok44722249v?mena piesku v pieskovisku330 ZOBRAZ
103/20112011-05-10ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281Elektrick? energia 4/2011219.87 ZOBRAZ
104/20112011-05-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 4/201160.9 ZOBRAZ
105/20112011-05-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 4/201137.52 ZOBRAZ
106/20112011-05-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n 4/201125.64 ZOBRAZ
107/20112011-05-10Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718?KD - v?chovn? program v praxy 5/201135.9 ZOBRAZ
108/20112011-05-11Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancel?rske a u?ebn? pom?cky337.62 ZOBRAZ
109/20112011-05-11SA SportAcademy s.r.o. Nad Luckami 4 Bratislava45966940u?ebn? pom?cky TV189.48 ZOBRAZ
110/20112011-05-12Ing. Ivana Pitonakova, Rosna 1 Kosice32524676CD29.7 ZOBRAZ
111/20112011-05-12Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171Obedy zamestnancov 4/2011929.5 ZOBRAZ
112/20112011-05-13LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599tri?ko s potla?ou239.4 ZOBRAZ
113/20112011-05-17TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982Prev?dzkovanie kotolne 4/2011130 ZOBRAZ
114/20112011-05-17SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763?kolsk? stoly a stoli?ky6218.8 ZOBRAZ
115/20112011-05-17Katolicke pedagogicke a katecheticke centrum, n.o. Bottova 15 Levoca35581441kurikulum / n?bo?enstvo8 ZOBRAZ
116/20112011-05-17Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131vysved?enia67.54 ZOBRAZ
117/20112011-05-20Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370Vodn? a sto?n? 4/2011436.91 ZOBRAZ
118/20112011-05-20Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973?KD u?ebn? pom?cky733.89 ZOBRAZ
119/20112011-05-19Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra22686339atletika ob?erstvenie140 ZOBRAZ
120/20112011-05-23Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370Vodn? a sto?n? 1 - 4.5 /201146.44 ZOBRAZ
121/20112011-05-23TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464Popisova?e na bielu tabu?u200.88 ZOBRAZ
122/20112011-05-23PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox papier147.88 ZOBRAZ
123/20112011-05-27Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124?eky ?KD32.87 ZOBRAZ
124/20112011-05-31Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131Kni?nice programu e-?kola39 ZOBRAZ
125/20112011-06-01VARIANT SLOVAKIA, spol. s.r.o. Lamacska 97 Bratislava35768789kon?k a oprava preliezky900 ZOBRAZ
126/20112011-06-01AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o. Hadovska 870 Komarno36707741skrinky na prezle?enie2258.28 ZOBRAZ
127/20112011-06-02CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045Roho?e 6/201125.2 ZOBRAZ
128/20112011-06-02SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn 6/20113700 ZOBRAZ
129/20112011-06-03KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica 5/201116.56 ZOBRAZ
130/20112011-06-03Peter Tahotny, PROFIT-ELEKTRO s.r.o. Moyzesova 39, Modra11693339v?mena bat?ri? v senzore21.14 ZOBRAZ
131/20112011-06-03LIBRI s.r.o. Betliarska 12 Bratislava17054346kni?ky18.85 ZOBRAZ
132/20112011-06-06Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171Obedy zamestnancov 5/20111158.3 ZOBRAZ
133/20112011-06-09ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Lichardova 16, Skalica36226947Pren?jom servis hygienick? zariadenia242.3 ZOBRAZ
134/20112011-06-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 5/201140.91 ZOBRAZ
135/20112011-06-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 5/201180.84 ZOBRAZ
136/20112011-06-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n 5/201137.74 ZOBRAZ
137/20112011-06-10ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281Elektrick? energia 5/2011325.36 ZOBRAZ
138/20112011-06-10SUGARBOOKS, s.r.o. Marianska 277 Horne Lefantovce44833865program na interakt?vnu tabu?u15.44 ZOBRAZ
139/20112011-06-14Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606?J - oprava um?va?ky riadu45.12 ZOBRAZ
140/20112011-06-14Dezider Demovic, Sturova 10/36 Modra43133495oprava plechov?ch striech65 ZOBRAZ
141/20112011-06-14Franz Eckert, STIHL SERVIS, Hrnciarska 12 Vinosady14137411motorov? krovinorez137.91 ZOBRAZ
142/20112011-06-16Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131tla?iv?162.14 ZOBRAZ
143/20112011-06-16STIEFEL EUROCART s.r.o. Ruzinovska 1/A Bratislava31360513V?u?bov? CD404.5 ZOBRAZ
144/20112011-06-17Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370Vodn? sto?n? 5/2011493.91 ZOBRAZ
145/20112011-06-23OXICO s.r.o. Panonska cesta 3819/6 Bratislava47850566u?ebnice, CD AJ434.17 ZOBRAZ
146/20112011-06-28GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612oprava kop?rky144.3 ZOBRAZ
147/20112011-06-28GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612Cartridge + toner190.55 ZOBRAZ
148/20112011-06-28STAMMUSS, s.r.o. Na vyhliadke 37 Bratislava36778311PVC Stella458.64 ZOBRAZ
149/20112011-06-28Verlag Dashofer vydavatelstvo, s.r.o. Zelezniciarska 13 Bratislava35730129Smernice a organiza?n? predpisy pre ?kolstvo79.2 ZOBRAZ
150/20112011-06-02PAMIKO spol. s.r.o. Racianska 89 Bratislava31320007Na?a ?kola, 2011-201212.72 ZOBRAZ
151/20112011-06-29ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505vodoin?tala?n? materi?l107.18 ZOBRAZ
152/20112011-06-29AT-CLIP s.r.o. Hrnciarska 3 Pezinok31413641oprava notebooku51 ZOBRAZ
153/20112011-06-30Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032?istiace prostriedky439.26 ZOBRAZ
154/20112011-07-04BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technika BOZP 4-6/201189.7 ZOBRAZ
155/20112011-07-04Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171Obedy zamestnancov 6/20111064.7 ZOBRAZ
156/20112011-07-06Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901?eleziarsky tovar230.86 ZOBRAZ
157/20112011-07-06Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901odvoz odpadu54.19 ZOBRAZ
158/20112011-07-06SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn 7/20113700 ZOBRAZ
159/20112011-07-06KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna ki?nica 6/201116.56 ZOBRAZ
160/20112011-07-07SLOVAK VENTURES s.r.o. Kasalova 6 Nitra31441432u?ebnice AJ67.1 ZOBRAZ
161/20112011-07-07Tatiana Fricova - FIALKA, Stefanikova 26 Pezinok34406085u?ebn? pom?cky512.98 ZOBRAZ
162/20112011-07-08ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281Elektrick? energia 6/2011125.46 ZOBRAZ
164/20112011-07-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 6/201181.77 ZOBRAZ
165/20112011-07-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 6/201137.58 ZOBRAZ
166/20112011-07-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n 6/201129.2 ZOBRAZ
167/20112011-07-08Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356technika PO 4-6 201169.71 ZOBRAZ
168/20112011-07-08TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982Prev?dzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
169/20112011-07-12STAMMUSS, s.r.o. Na vyhliadke 37 Bratislava36778311v?mena PVC856.81 ZOBRAZ
170/20112011-07-13Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370Vodn? sto?n? 6/2011586.78 ZOBRAZ
171/20112011-07-13Milos Kadlecik, Pod lipou 13 Pezinok33500011v?mena lamin?tov?ch podl?h354.5 ZOBRAZ
172/20112011-07-15KANAL M.P.S s.r.o. Samorinska 39 Senec35710357?istenie lapa?a v ?J199.16 ZOBRAZ
173/20112011-07-15DARPOL, s.r.o. Glejovka 1 Pezinok35737131v?roba a mont? dreven?ch parapiet1103.48 ZOBRAZ
174/20112011-07-15Peter Kinder, Druzstevna 1399/11 Modra35084847sadrokart?n a maliarske pr?ce v ?J1850 ZOBRAZ
175/20112011-08-01Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032?istiace prostriedky148.65 ZOBRAZ
176/20112011-08-02SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763?kolsk? stoly stoli?ky a skrine3442.48 ZOBRAZ
177/20112011-08-02STAMMUSS, s.r.o. Na vyhliadke 37 Bratislava36778311v?mena PVC na chodbe293.66 ZOBRAZ
178/20112011-08-02Peter Kinder, Druzstevna 1399/11 Modra35084847maliarske pr?ce500 ZOBRAZ
179/20112011-08-03KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna ki?nica 7/201116.56 ZOBRAZ
180/20112011-08-04ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Lichardova 16, Skalica36226947Pren?jom servis hygienick? zariadenia242.3 ZOBRAZ
181/20112011-08-04Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503?plne znenie r.2010103.76 ZOBRAZ
182/20112011-08-04SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763korkov? tabu?a50.8 ZOBRAZ
183/20112011-08-03ISTRO Glass - Peter Kuzma, Tranovskeho 28 Bratislava1020195352deliaca stena s vchodov?mi dverami857 ZOBRAZ
184/20112011-08-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 7/201140.86 ZOBRAZ
185/20112011-08-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 7/201137.28 ZOBRAZ
186/20112011-08-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n 7/201123.92 ZOBRAZ
187/20112011-08-11SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn 8/20113700 ZOBRAZ
188/20112011-08-11Peter Pokorny, Stefanovska 572/24 Casta34406654oprava vodoin?tal?cie470 ZOBRAZ
189/20112011-08-16ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281Elektrick? energia 7/2011678.09 ZOBRAZ
190/20112011-08-16ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505vodoin?tala?n? materi?l150.43 ZOBRAZ
191/20112011-08-16Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370Vodn? sto?n? 7-2011295.5 ZOBRAZ
192/20112011-08-18Martin Brezik M&S - Stolarstvo, Hrnciarska 405/71 Pezinok40547094skrinka na kl??e135 ZOBRAZ
193/20112011-08-19MEGABOOKS SK, s.r.o. Kopcianska 3748/41, Bratislava36699594U?ebnice NJ338.78 ZOBRAZ
194/20112011-08-19SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763keramick? tabule649.03 ZOBRAZ
195/20112011-08-22PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox papier147.6 ZOBRAZ
196/20112011-08-22TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464Kancel?rske potreby a u?ebn? pom?cky919.14 ZOBRAZ
197/20112011-08-23Pavol Minarik TEP SERVIS, Grobska 551/6 Vinicne41025458tepovanie kobercov78 ZOBRAZ
198/20112011-08-23ISTRO Glass - Peter Kuzma, Tranovskeho 28 Bratislava1020195352mont? plastov?ch dver?79.99 ZOBRAZ
199/20112011-08-24Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032?istiace a hygienick? potreby99.76 ZOBRAZ
200/20112011-08-25Katolicke pedagogicke a katecheticke centrum, n.o. Bottova 15 Levoca35581441metodick? pr?ru?ka pre 4 - 9 ro?.120 ZOBRAZ
201/20112011-08-25PROFIT - ELEKTRO spol. s r.o. Moyzesova 39, Modra36697630mont? elektronick?ho vr?tnika146.15 ZOBRAZ
202/20112011-08-25Satina s.r.o. Bratislavska 79 Pezinok34124616spotrebn? materi?l116.54 ZOBRAZ
203/20112011-08-26ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505vodoin?tala?n? materi?l112.82 ZOBRAZ
204/20112011-08-26SLOVAK VENTURES s.r.o. Kasalova 6 Nitra31441432u?ebnice AJ213.29 ZOBRAZ
205/20112011-08-26Peter Kinder, Druzstevna 1399/11 Modra35084847maliarske pr?ce800 ZOBRAZ
206/20112011-08-26Milan Ondrejkovic, Cajlanska 1918/26 Pezinok35084626oprava elektroin?tal?cie250 ZOBRAZ
207/20112011-08-30EDOS-PEM s.r.o. Tematinska 4 Bratislava36287229?kolenie88 ZOBRAZ
208/20112011-09-05Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674Jed?le? kup?ny1060.19 ZOBRAZ
209/20112011-09-02Miroslav Voscinar, Kukucinova 40 Bratislava32141696rev?zia telocvi??ov?ho n?radia371.3 ZOBRAZ
210/20112011-09-02Mgr. Kliment Ondrejka, Majernikova 3007/12 Bratislava35272414u?ebnice a pracovn? zo?ity20.7 ZOBRAZ
211/20112011-09-05KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna ki?nica 8/201116.56 ZOBRAZ
212/20112011-09-05SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn 9/20113700 ZOBRAZ
213/20112011-09-07CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045Roho?e 9/201125.2 ZOBRAZ
214/20112011-09-07Peter Kinder, Druzstevna 1399/11 Modra35084847malovanie v budove ?koly1000 ZOBRAZ
215/20112011-09-07Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901?eleziarsky tovar216.22 ZOBRAZ
216/20112011-09-08Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099LCD telev?zor344 ZOBRAZ
217/20112011-09-08MEGABOOKS SK, s.r.o. Kopcianska 3748/41, Bratislava36699594u?ebnice NJ640.5 ZOBRAZ
218/20112011-09-09Antonia Badurova ABA - sluzby, obchod, Pezinok34406191?J rev?zia v??ahu59.75 ZOBRAZ
219/20112011-09-09Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901odvoz odpadu63.74 ZOBRAZ
220/20112011-09-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 8/201137.28 ZOBRAZ
221/20112011-09-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 8/201184.7 ZOBRAZ
222/20112011-09-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n 8/201123.92 ZOBRAZ
223/20112011-09-12Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606?J oprava plynov?ho kotla39.12 ZOBRAZ
224/20112011-09-13RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybarska 1 Nove Mesto nad Vahom34153004?J hrnce, sito ...477.48 ZOBRAZ
225/20112011-09-14METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecka cesta 1881 Ivanka pri Dunaji45952671tepova? na koberce179.21 ZOBRAZ
226/20112011-09-14Ing. Eva Jankovicova - Geo-servis, Opletalova 6870/54 Bratislava32219059?asopis geografia10 ZOBRAZ
227/20112011-09-14Peter Tahotny, PROFIT-ELEKTRO s.r.o. Moyzesova 39, Modra11693339rev?zia bleskozvodov158.4 ZOBRAZ
228/20112011-09-14TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982Rev?zia kotolne506 ZOBRAZ
229/20112011-09-14TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982V?mena radi?tor. ventilu a opravy1825.56 ZOBRAZ
230/20112011-09-16Robert Holub, Lotysska 20 Bratislava44720165pr?stre?ok nad schodiskom1179 ZOBRAZ
231/20112011-09-20TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464Kancel?rske potreby a u?ebn? pom?cky41.4 ZOBRAZ
232/20112011-09-20ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281Elektrick? energia 8/2011629.8 ZOBRAZ
233/20112011-09-21SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763stierky na mag. tabu?u60 ZOBRAZ
234/20112011-09-21Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131licencia e-tla?iv?684 ZOBRAZ
235/20112011-09-21Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131licencia i?k72 ZOBRAZ
236/20112011-09-21IVES-Organizacia pre informatiku verejnej spravy, Csl.armady 20 Kosice162957licencia winibeu83.65 ZOBRAZ
237/20112011-09-21Katolicke pedagogicke a katecheticke centrum, n.o. Bottova 15 Levoca35581441metodick? pr?ru?ka36 ZOBRAZ
238/20112011-09-21Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099wifi52.03 ZOBRAZ
239/20112011-09-23Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370Vodn? sto?n? 8-201180.21 ZOBRAZ
240/20112011-09-23Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032hygienick? potreby130.68 ZOBRAZ
241/20112011-09-23GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612HP po??ta?e, notebooky, projektory4420.16 ZOBRAZ
242/20112011-09-26Marian Bagita - Dual BP, Roznavska 1 Bratislava35962135pracovn? odevy a obuv227.69 ZOBRAZ
243/20112011-09-26Marian Bagita - Dual BP, Roznavska 1 Bratislava35962135pracovn? odevy a obuv280.66 ZOBRAZ
244/20112011-09-26E3 spol. s.r.o. Kukucinova 627/25 Pezinok36288594grav?rovanie plastov?ch ?t?tkov98 ZOBRAZ
245/20112011-09-27ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s.r.o. Hrachova 34 Bratislava17323266pracovn? zo?ity matematika, SJ, biol?gia72.7 ZOBRAZ
246/20112011-09-28Matilda Blahova - FLP, Vrancovicova 83 Bratislava33621462cudzojazi?n? ?asopisy41.5 ZOBRAZ
247/20112011-09-28STAMIK, s.r.o. Iveta Mikluskova, Mladoboleslavska 14 Pezinok44196156zhotovenie z?clon879.01 ZOBRAZ
248/20112011-09-28Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606?istiace prostriedky252 ZOBRAZ
249/20112011-09-29ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Lichardova 16, Skalica36226947Pren?jom servis hygienick? zariadenia242.3 ZOBRAZ
250/20112011-09-30BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technika BOZP 7-9/201189.7 ZOBRAZ
251/20112011-10-03TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063?eleziarsky tovar203.69 ZOBRAZ
252/20112011-10-03Proeling s.r.o. Manesovo namestie 3 Bratislava31340229oprava ?kolsk?ho rozhlasu141.18 ZOBRAZ
253/20112011-10-03Kortes s.r.o. Elektrarenska cesta 1 Komarno36841960program na interakt?vnu tabu?u79 ZOBRAZ
254/20112011-10-03KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica 09/201116.56 ZOBRAZ
255/20112011-10-03Peter Tahotny, PROFIT-ELEKTRO s.r.o. Moyzesova 39, Modra11693339elektromont? - pr?ca - bleskozvod169.86 ZOBRAZ
256/20112011-10-03Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124?eky -?J49.67 ZOBRAZ
257/20112011-10-04SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn 10/20113700 ZOBRAZ
258/20112011-10-04Proeling s.r.o. Manesovo namestie 3 Bratislava31340229oprava ozvu?ovacej s?pravy174 ZOBRAZ
259/20112011-10-04Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901?eleziarsky tovar135.17 ZOBRAZ
260/20112011-10-04Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503finan?n? spravodajca 201219.98 ZOBRAZ
261/20112011-10-04ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505vodoin?tala?n? + ?eleziarsky materi?l106.84 ZOBRAZ
262/20112011-10-04Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131vysved?enia bianco75.9 ZOBRAZ
263/20112011-10-05AT PUBLISHING, s.r.o. Rovniankova 2475/5 Bratislava47361140u?ebnice 1. stupe?66.31 ZOBRAZ
264/20112011-10-05Marian Bagita - Dual BP, Roznavska 1 Bratislava35962135Z? pracovn? odevy59.42 ZOBRAZ
265/20112011-10-05Marian Bagita - Dual BP, Roznavska 1 Bratislava35962135?J pracovn? odevy297.71 ZOBRAZ
266/20112011-10-05CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045roho?e 10/201125.2 ZOBRAZ
267/20112011-10-06OTTO Office (SK) s.r.o. Dostojevskeho rad 5 Bratislava35944226roh?ky + skrinka na k???e120 ZOBRAZ
268/20112011-10-07Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356Technik PO 7-9/201169.71 ZOBRAZ
269/20112011-10-07Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370zr?kov? voda 7-9/2011660.34 ZOBRAZ
270/20112011-10-07Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? sto?n? 9/2011544.56 ZOBRAZ
271/20112011-10-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 9/201177.32 ZOBRAZ
272/20112011-10-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n 9/201145.97 ZOBRAZ
273/20112011-10-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 9/201143.28 ZOBRAZ
274/20112011-10-07OTTO Office (SK) s.r.o. Dostojevskeho rad 5 Bratislava35944226roho?ky39.56 ZOBRAZ
275/20112011-10-07OTTO Office (SK) s.r.o. Dostojevskeho rad 5 Bratislava35944226roho?ky14.38 ZOBRAZ
276/20112011-10-07Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901odvoz odpadu101.64 ZOBRAZ
277/20112011-10-10Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099r?diomagnetof?n PHILIPS229.99 ZOBRAZ
278/20112011-10-10Retail Services, s.r.o. Nezabudkova 9 Zelenec45697841u?ebnice pre 1.stupe?77.76 ZOBRAZ
279/20112011-10-11Peter Kinder, Druzstevna 1399/11 Modra35084847ma?ovanie ?koly265 ZOBRAZ
280/20112011-10-11Verlag Dashofer vydavatelstvo, s.r.o. Zelezniciarska 13 Bratislava35730129smernice a organiza?n? smernice pre ?kolstvo46.19 ZOBRAZ
281/20112011-10-12O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava35848863?KD telef?n0.6 ZOBRAZ
282/20112011-10-13TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzkovanie kotolne 9/2011130 ZOBRAZ
283/20112011-10-13ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia 9/2011210.56 ZOBRAZ
284/20112011-10-13OTTO Office (SK) s.r.o. Dostojevskeho rad 5 Bratislava35944226podlo?ka12.59 ZOBRAZ
285/20112011-10-14Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171obedy zamestnancov 9/20111155.7 ZOBRAZ
286/20112011-10-20DERO-ZDRUZENIE, Pezinok40546021deratiz?cia Z?50.4 ZOBRAZ
287/20112011-10-20UNIQA poistovna, a.s. Lazaretska 15 Bratislava653501poistenie PC 11/2011 - 11/2012125 ZOBRAZ
288/20112011-10-20Wolters Kluwer s.r.o. Mlynske nivy 48 Bratislava31348262Mana?ment ?koly ro?n?k 201254.42 ZOBRAZ
289/20112011-10-20PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox papier147.6 ZOBRAZ
290/20112011-10-20TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464?KD + Z? papiere314.5 ZOBRAZ
291/20112011-10-21OTTO Office (SK) s.r.o. Dostojevskeho rad 5 Bratislava35944226roho?ky33.58 ZOBRAZ
292/20112011-10-21Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032?istiace a hygienick? prostriedky369.13 ZOBRAZ
293/20112011-10-25TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464?KD papier fax185.33 ZOBRAZ
294/20112011-10-25Pavol Minarik TEP SERVIS, Grobska 551/6 Vinicne41025458tepovanie sedacej s?pravy25 ZOBRAZ
295/20112011-10-27Retail Services, s.r.o. Nezabudkova 9 Zelenec45697841zbierky ?loh102.78 ZOBRAZ
296/20112011-10-27Matilda Blahova - FLP, Vrancovicova 83 Bratislava33621462?asopis Hello kids58.5 ZOBRAZ
297/20112011-11-02Marian Supa, Holleho 164 Velke Kostolany11906022n?hradn? s??iastky do kosa?ky128.7 ZOBRAZ
298/20112011-11-02LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599?KD poh?r + medaile39.85 ZOBRAZ
299/20112011-11-02RVC, Trhova 2, Trnava37902938?kolenie ??tovn? z?vierka30 ZOBRAZ
300/20112011-11-03CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045roho?e 11/201125.2 ZOBRAZ
301/20112011-11-07JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054vodoin?tala?n? materi?l113.95 ZOBRAZ
302/20112011-11-07KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica 10/201116.56 ZOBRAZ
303/20112011-11-07SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn 11/20113700 ZOBRAZ
304/20112011-11-07ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505vodoin?tala?n? materi?l220.92 ZOBRAZ
305/20112011-11-07Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? sto?n? 10/2011354.6 ZOBRAZ
306/20112011-11-07Mgr. Kliment Ondrejka, Majernikova 3007/12 Bratislava35272414atlasy157 ZOBRAZ
307/20112011-11-08Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099predl?ova?ky92.46 ZOBRAZ
308/20112011-11-08ISTRO Glass - Peter Kuzma, Tranovskeho 28 Bratislava1020195352?al?zie1059 ZOBRAZ
309/20112011-11-08Stanislav Strazay - STRATEX, SNP 7 Pezinok41027990k???e + z?mky111.28 ZOBRAZ
310/20112011-11-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 10/201165.18 ZOBRAZ
311/20112011-11-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 10/201139 ZOBRAZ
312/20112011-11-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n 10/201136.65 ZOBRAZ
313/20112011-11-10TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063?eleziarsky tovar93.16 ZOBRAZ
314/20112011-11-10B2B Partner s.r.o. Sulekova 2 Bratislava44413467prev?dzkovanie kotolne 10/2011130 ZOBRAZ
316/20112011-11-10ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia 10/2011731.25 ZOBRAZ
317/20112011-11-14TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464?J aktualiz?cia programu39.32 ZOBRAZ
318/20112011-11-15JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054vodoin?tala?n? materi?l24.26 ZOBRAZ
319/20112011-11-16STIEFEL EUROCART s.r.o. Ruzinovska 1/A Bratislava31360513mapa84 ZOBRAZ
320/20112011-11-16STAMIK, s.r.o. Iveta Mikluskova, Mladoboleslavska 14 Pezinok44196156z?clona ?KD + ?J164.21 ZOBRAZ
321/20112011-11-16GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612tonery cannon88.2 ZOBRAZ
322/20112011-11-16GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612VGA na PC147.6 ZOBRAZ
323/20112011-11-16GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612?istenie kop?rky296.03 ZOBRAZ
324/20112011-11-21Jozef Bachraty, Frana Krala 486/3 Pezinok44197349zasklievanie oken?c197.7 ZOBRAZ
325/20112011-11-21GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612?dr?ba kop?rky94.44 ZOBRAZ
326/20112011-11-21Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vdn? sto?n? 11/2011331.37 ZOBRAZ
327/20112011-11-23Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171obedy zamestnancov 10/20111244.1 ZOBRAZ
328/20112011-11-21Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674vr?ten? jed?lensk? kup?ny92.04 ZOBRAZ
329/20112011-11-23Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032?istiace potreby233.21 ZOBRAZ
330/20112011-11-24ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Lichardova 16, Skalica36226947pren?jom hyg. zariaden?242.3 ZOBRAZ
331/20112011-11-24BREM Slovakia, spol. s.r.o. 1.maja 2598/43 Pezinok45587914?iarovky242.56 ZOBRAZ
332/20112011-11-24Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901odvoz odpadu54.94 ZOBRAZ
333/20112011-11-25GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612tonery + cartridge173.05 ZOBRAZ
334/20112011-11-25CENTRUM NARADIA, s.r.o. Gagarinova 10A, Bratislava35875607?iarovky147.82 ZOBRAZ
335/20112011-11-16Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jed?le? kup?ny368.5 ZOBRAZ
336/20112011-11-28Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancel?rske a u?ebn? pom?cky387.16 ZOBRAZ
337/20112011-11-28TLP media plus, a.s. Bratislavska 79 Pezinok31328008pr?ru?ka slov. pravopisu99.2 ZOBRAZ
338/20112011-11-29ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505vodoin?tala?n? materi?l245.87 ZOBRAZ
339/20112011-12-05ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s.r.o. Hrachova 34 Bratislava17323266u?ebnice 5-6 ro?n?k11.5 ZOBRAZ
340/20112011-12-05TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
341/20112011-12-05SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plzn 12/2011 - 18.1/20123700 ZOBRAZ
342/20112011-12-06Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973u?ebn? pom?cky ?KD566.92 ZOBRAZ
343/20112011-12-06KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynska Dolina Bratislava31398294koberec170 ZOBRAZ
344/20112011-12-06KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynska Dolina Bratislava31398294mikroskopy + kamera1162.68 ZOBRAZ
345/20112011-12-06JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054n?radie + materi?l158.51 ZOBRAZ
346/20112011-12-06Robert Cavojsky ELTES, Kosovska 187/34 Kanianka33782776florbal hokejky - sada167 ZOBRAZ
347/20112011-12-06PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox papier221.4 ZOBRAZ
348/20112011-12-06Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032?istiace potreby247.46 ZOBRAZ
349/20112011-12-06Peter Kinder, Druzstevna 1399/11 Modra35084847ma?ovanie v objekte ?koly100 ZOBRAZ
350/20112011-12-07Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171obedy zamestnancov 11/20111352 ZOBRAZ
351/20112011-12-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 11/201166.1 ZOBRAZ
352/20112011-12-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 11/201135.59 ZOBRAZ
353/20112011-12-07TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464?J telef?n 11/201137.57 ZOBRAZ
354/20112011-12-07FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. Dlha 89B Nitra36536245z?chytn? siete + st?piky1167.29 ZOBRAZ
355/20112011-12-07Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124Rodina a ?kola SK7.7 ZOBRAZ
356/20112011-12-07Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124Zvesti MS a MK SR6 ZOBRAZ
357/20112011-12-07Ing. Dana Halamova - Ucebne pomocky Slovakia, Malachovska cesta 17 Banska Bystrica40598942u?ebn? pom?cky256.9 ZOBRAZ
358/20112011-12-07SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763tabule KOTAB ECONOMY108.34 ZOBRAZ
359/20112011-12-07Firma KOSIK - siete, s.r.o. Detvianska 6 Nove Zamky36556858dekora?n? siete174 ZOBRAZ
360/20112011-12-07KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynska Dolina Bratislava31398294koberce + kocky333.71 ZOBRAZ
361/20112011-12-08ALEX kovovy a skolsky nabytok s.r.o. Hadovska 870 Komarno36553859skri?a na chemik?lie513.6 ZOBRAZ
362/20112011-12-08CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045roho?e 12/201142 ZOBRAZ
363/20112011-12-08VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374VEMA 12/2011 - 11/2012232.8 ZOBRAZ
364/20112011-12-08Milan BANOCZKY TOMDUS, 508 Kralova pri Senci31111785?J pr?bor487.15 ZOBRAZ
365/20112011-12-09ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia 11/20111063.1 ZOBRAZ
366/20112011-12-09Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099514.43 ZOBRAZ
367/20112011-12-09Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099?KD - TV, USB, DVD969.28 ZOBRAZ
368/20112011-12-09CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045roho?e 11/201116.8 ZOBRAZ
369/20112011-12-09Technotronic, s.r.o. Svatoplukova 3588/34 Pezinok46324798PC + office18052.5 ZOBRAZ
370/20112011-12-12Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606?istiace prostriedky504 ZOBRAZ
371/20112011-12-12Jan Hanusek, Pezinska 170 Vinosady30939534skri?a235 ZOBRAZ
372/20112011-12-12Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356technik PO 10 - 12 / 201169.71 ZOBRAZ
373/20112011-12-12Tatiana Fricova - FIALKA, Stefanikova 26 Pezinok34406085u?ebn? pom?cky ?KD797 ZOBRAZ
374/20112011-12-12B2B Partner s.r.o. Sulekova 2 Bratislava44413467zdvih?k, skri?a schod?ky468 ZOBRAZ
375/20112011-12-12KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977virtu?lna kni?nica 11/201116.56 ZOBRAZ
376/20112011-12-14Proeling s.r.o. Manesovo namestie 3 Bratislava31340229v?mena reproduktora182.87 ZOBRAZ
377/20112011-12-14Marian Bagita - Dual BP, Roznavska 1 Bratislava35962135pracovn? odevi a obuv63.94 ZOBRAZ
378/20112011-12-14TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063materi?lna oprava25.29 ZOBRAZ
379/20112011-12-14Stanislav Strazay - STRATEX, SNP 7 Pezinok41027990k???e a z?mok42.44 ZOBRAZ
380/20112011-12-14RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybarska 1 Nove Mesto nad Vahom34153004?J424.32 ZOBRAZ
381/20112011-12-15Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancel?rske potreby102.97 ZOBRAZ
382/20112011-12-12BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technika BOZP 10 - 12 /201189.7 ZOBRAZ
383/20112011-12-15Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vbodn? sto?n? 11/2011529.79 ZOBRAZ
384/20112011-12-16TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464u?ebn? pom?cky a kancel?rske potreby174.88 ZOBRAZ
385/20112011-12-20Alena Strakova - ALAMEDA, Okruzna 59 Drienov40638553v?sadzba zelene v are?le ?koly382.8 ZOBRAZ
386/20112011-12-20TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzkovanie kotolne 12/2011130 ZOBRAZ
387/20112011-12-01Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901materi?l na opravy103.7 ZOBRAZ
388/20112011-12-22Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099s??ky do vys?va?a25.2 ZOBRAZ
389/20112011-12-22Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032hygienick? potreby84.41 ZOBRAZ
390/20112011-12-22SLOVTRADING Vinicne, s.r.o. Hlavna 209/206 Vinicne36283231bet?nov? ko?e317.04 ZOBRAZ
391/20112011-12-22GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612vizualiz?r LUMENS2376 ZOBRAZ
392/20112011-12-22KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynska Dolina Bratislava31398294u?ebn? pom?cky biol?gia351.16 ZOBRAZ
393/20112011-12-30GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612in?tal?cie PC157.02 ZOBRAZ
1/20122012-01-16AJFA + AVIS, s.r.o. Klemensova 34 Zilina31602436publik?cie r. 201249 ZOBRAZ
2/20122012-01-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 12-201233.64 ZOBRAZ
3/20122012-01-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 12-201264.28 ZOBRAZ
4/20122012-01-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n 12-201229.71 ZOBRAZ
5/20122012-01-16Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503vy??tovanie 2011 ?pln? znenie53.94 ZOBRAZ
6/20122012-01-16ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia 2012835.3 ZOBRAZ
7/20122012-01-16KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica 12-201116.56 ZOBRAZ
8/20122012-01-16CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045roho?e 1-201242 ZOBRAZ
9/20122012-01-16Kortes s.r.o. Elektrarenska cesta 1 Komarno36841960Interakt?vny software SJ79 ZOBRAZ
10/20122012-01-16Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n? 12-2012491.78 ZOBRAZ
11/20122012-01-16Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370zr?kov? voda 10-12 2011660.34 ZOBRAZ
12/20122012-01-16Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606kuchynsk? v?ha492 ZOBRAZ
13/20122012-01-17Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503Vy??tovanie r. 2011 finan?n? sprievodca21.19 ZOBRAZ
14/20122012-01-16KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica r. 2012198.72 ZOBRAZ
15/20122012-01-16TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464popisova?e na biele tabule72 ZOBRAZ
16/20122012-01-16Generali Poistovna, a.s. Lamacska cesta 3/A Bratislava35709332Poistenie v?eobecnej zodpovednosti za ?kolu1637 ZOBRAZ
17/20122012-01-17PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox papier147.6 ZOBRAZ
18/20122012-01-19Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171obedy zamestnancov 12-20121064.7 ZOBRAZ
19/20122012-01-20ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Lichardova 16, Skalica36226947pren?jom a servis hygienick?ch zariaden?242.3 ZOBRAZ
20/20122012-01-23ENIGMA PUBLISHING s.r.o. Hurbanova 15 Nitra44542321DVD Zumba Neli10.24 ZOBRAZ
21/20122012-02-02Marian Medlen - JURISDAT Ondavska 8 Bratislava11821973?asopis ?kola 201220 ZOBRAZ
22/20122012-02-02TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzkovanie kotolne 1-2012130 ZOBRAZ
23/20122012-02-02Regulaterm spol. s.r.o. Landauova 1, Bratislava35694858?prava riad. syst?mu v kotolni222 ZOBRAZ
24/20122012-02-02VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374semin?r PAM44.4 ZOBRAZ
25/20122012-02-02CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045roho?e 2-201242 ZOBRAZ
26/20122012-02-06Wolters Kluwer s.r.o. Mlynske nivy 48 Bratislava31348262Didaktika rok 201231.46 ZOBRAZ
27/20122012-02-07BREM Slovakia, spol. s.r.o. 1.maja 2598/43 Pezinok45587914?iarovky a elektroin?tala?n? mater?l253.09 ZOBRAZ
28/20122012-02-07Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jed?lne kup?ny236.4 ZOBRAZ
29/20122012-02-10TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464popisova?e na biele tabule72 ZOBRAZ
30/20122012-02-10Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n? 1-2012618.43 ZOBRAZ
31/20122012-02-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n Z? 01-201235.17 ZOBRAZ
32/20122012-02-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n ?J 01-201229.92 ZOBRAZ
33/20122012-02-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n Z? 01-201267.62 ZOBRAZ
34/20122012-02-10PREVENCIA AD, Generala Peknika 5 Pezinok35626585tr?ning soci?lnych zru?nost?400 ZOBRAZ
35/20122012-02-10OTTO Office (SK) s.r.o. Dostojevskeho rad 5 Bratislava35944226roho?ky22.76 ZOBRAZ
36/20122012-02-15LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599medaila10.08 ZOBRAZ
37/20122012-02-17SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739oprava r. 201112.48 ZOBRAZ
38/20122012-02-15SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739vy??tovanie plynu 2011 a? 18.1.20125109.08 ZOBRAZ
39/20122012-02-17Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124?KD ?eky32.87 ZOBRAZ
40/20122012-02-17Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032?istiace a hygienick? potreby1213.17 ZOBRAZ
41/20122012-02-17VT DATA s.r.o. A.Hlinku 60 Piestany34114017bat?ria BOSCH51.5 ZOBRAZ
42/20122012-02-22SPIRIT - informacne systemy, a.s. Kubaniho 14 Bratislava31345565Slu?ba neisp web114 ZOBRAZ
43/20122012-03-01SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739PLYN 19.1 - 29.2 20124.625 ZOBRAZ
44/20122012-02-27GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612k?ble k PC + adapt?r78.12 ZOBRAZ
45/20122012-02-27GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612?dr?ba kop?rky + tonery239.5 ZOBRAZ
46/20122012-02-28TORBIA, s.r.o. Piaristicka 6667 Trencin36343129?istiace prostriedky149.37 ZOBRAZ
47/20122012-02-29ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505materi?l na opravy76.92 ZOBRAZ
48/20122012-02-28Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171obedy zamestnancov 01-20121127.1 ZOBRAZ
49/20122012-03-02Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901materi?l na opravy94.84 ZOBRAZ
50/20122012-03-05SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn 03-20124625 ZOBRAZ
51/20122012-03-05ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia 02/2012652.89 ZOBRAZ
52/20122012-03-06Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171obedy zamestnancov 02/2012962 ZOBRAZ
53/20122012-03-06Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901preprava ve?koobjemov?ho kontajnera15.65 ZOBRAZ
54/20122012-03-06TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzkovanie kotolne 2/2012130 ZOBRAZ
55/20122012-03-06GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612tonery83.8 ZOBRAZ
56/20122012-03-06TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464popisova?e na bielu tabu?u54 ZOBRAZ
57/20122012-03-07TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982rev?zia kuchyne98.4 ZOBRAZ
58/20122012-03-09GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge minolta34.2 ZOBRAZ
59/20122012-03-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 02/201272.36 ZOBRAZ
60/20122012-03-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 02/201243.64 ZOBRAZ
61/20122012-03-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n 02/201229.92 ZOBRAZ
62/20122012-03-09Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131obaly PVC, katal?g. listy125.93 ZOBRAZ
63/20122012-03-09CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045roho?e 3/201242 ZOBRAZ
64/20122012-03-09GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612?dr?ba tla?iarne46.44 ZOBRAZ
65/20122012-03-09Luboslav Filipovic, Skolska 218/33 Chorvatsky Grob35031298rev?zia v?h v ?J75 ZOBRAZ
66/20122012-03-12Zdruzenie miest a obci, region JE Jaslovske Bohunice, Trhova 2 Trnava31826385publik?cia ??tov. s??asnosti v samospr?ve24 ZOBRAZ
67/20122012-03-13Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jed?le? kup?ny395.92 ZOBRAZ
67/20122012-03-13SLOVAKIA TAP, s.r.o. Bratislavska 85 Pezinok35715316schodov? hrana79.99 ZOBRAZ
69/20122012-03-15Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? sto?n? 02/2012491.86 ZOBRAZ
70/20122012-03-15Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancel?rske a u?ite?sk? pom?cky297.17 ZOBRAZ
71/20122012-03-15ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Lichardova 16, Skalica36226947pren?jom hyg. zariadenie242.3 ZOBRAZ
72/20122012-03-15Ladislav Molnar Rotalix, Mlynarovicova 12, Bratislava11810033rev?zia hasiacich pr?strojov246.94 ZOBRAZ
73/20122012-03-15ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281EL. ENERGIA 02/2012318.87 ZOBRAZ
74/20122012-03-19Ladislav Molnar Rotalix, Mlynarovicova 12, Bratislava11810033oprava hasiacich pr?strojov103.81 ZOBRAZ
75/20122012-03-19TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464farebn? papier na v?zdobu ?koly59.88 ZOBRAZ
76/20122012-03-23VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374?kolenie vema78 ZOBRAZ
77/20122012-03-23Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131webhosting 36 mesiacov81 ZOBRAZ
78/20122012-03-23Slovenska vedecka spolocnost pre telesnu vychovu a sport, Nabr.L.Svobodu 9, Bratislava31789471?asopis TV a ?port12 ZOBRAZ
79/20122012-03-26Peter Tahotny, PROFIT-ELEKTRO s.r.o. Moyzesova 39, Modra11693339rev?zia el. spotrebi?ov391.68 ZOBRAZ
80/20122012-03-28Juraj Kmeto - EKOSPEKTRUM, Komenskeho 1567/21 Modra34408576znehodnotenie leb. chemik?l?24 ZOBRAZ
81/20122012-03-28JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054materi?l na opravy63.19 ZOBRAZ
82/20122012-03-29KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynska Dolina Bratislava31398294koberce twister199.99 ZOBRAZ
83/20122012-03-29CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045vybavenie hyg. zariaden?270.12 ZOBRAZ
84/20122012-03-29CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045pren?jom a servis hyg. zariaden? 03/201263.1 ZOBRAZ
85/20122012-04-02BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technika BOZP 1-3/201289.7 ZOBRAZ
86/20122012-04-03Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901materi?l na opravy180.15 ZOBRAZ
87/20122012-04-03TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464popisova?e na bielu tabu?u72 ZOBRAZ
88/20122012-04-04PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798XEROX papier147.6 ZOBRAZ
89/20122012-04-05SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn 04/20124625 ZOBRAZ
90/20122012-04-05GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612USB k???e186.3 ZOBRAZ
91/20122012-04-10PROFIT - ELEKTRO spol. s r.o. Moyzesova 39, Modra36697630elektroin?tal?cie a napojenie gar?e580.06 ZOBRAZ
92/20122012-04-10GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612?dr?ba kop?rky245.28 ZOBRAZ
93/20122012-04-10AT PUBLISHING, s.r.o. Rovniankova 2475/5 Bratislava47361140kniha8.3 ZOBRAZ
94/20122012-04-10DERO-ZDRUZENIE, Pezinok40546021deratiz?cia ?koly50.4 ZOBRAZ
95/20122012-09-10Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356technik PO 1-3/201269.71 ZOBRAZ
96/20122012-04-10Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370zr?kov? voda 1-3/2012735.1 ZOBRAZ
97/20122012-04-04Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131?iacka kni?ka pre Z?153.62 ZOBRAZ
98/20122012-04-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n Z? 03/201272.48 ZOBRAZ
99/20122012-04-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n Z? 03/201236.59 ZOBRAZ
100/20122012-04-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n ?J 03/201229.92 ZOBRAZ
101/20122012-04-16Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne sto?n? 3/2012589.78 ZOBRAZ
102/20122012-04-16Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171obedy zamestnancov 03/20121406.6 ZOBRAZ
103/20122012-04-17TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzklovanie kotolne 03/201130 ZOBRAZ
104/20122012-04-17ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia 3/2012567.56 ZOBRAZ
105/20122012-04-18Melinda Balogova Klavire.eu, 424 Budkovce46596186kompletn? servis klav?ra300 ZOBRAZ
106/20122012-04-19ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505materi?l na opravy46.97 ZOBRAZ
107/20122012-04-19CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045roho?e 3/2012 a pren?jom hyg priestorov88.3 ZOBRAZ
108/20122012-04-19Roman Pikulik - RODEKOV, Senkvicka cesta /areal PD Pezinok33841284podlah. a mre?e na okno842.4 ZOBRAZ
109/20122012-04-23Frantisek Molnar, Zigmundikova 15 Pezinok30038472kachli?kovanie vchodov?ch dver?40 ZOBRAZ
110/20122012-04-23JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054materi?l na opravy69.89 ZOBRAZ
111/20122012-04-23SA SportAcademy s.r.o. Nad Luckami 4 Bratislava45966940basketbalov? k??200 ZOBRAZ
112/20122012-04-26TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063materi?l na opravy123.13 ZOBRAZ
113/20122012-04-30Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171obedy zamestnancov 04/20121036.1 ZOBRAZ
114/20122012-05-02TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464popisova?e na bielu tabu?u90 ZOBRAZ
115/20122012-05-04ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505materi?l na opravy35.27 ZOBRAZ
116/20122012-05-04CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045roho?e n?jom a servis hyg. zariaden? 05/201288.3 ZOBRAZ
117/20122012-05-04ALZA.cz a.s. Jatecni 33a Praha27082440laserov? tla?iare? canon265.05 ZOBRAZ
118/20122012-05-17MUZIKER, a.s. Einsteinova 18 Bratislava35840773Voice-kraft bezdr?tov? syst?m (mikrog?ny)199 ZOBRAZ
119/20122012-05-09BREM Slovakia, spol. s.r.o. 1.maja 2598/43 Pezinok45587914elektroin?tala?n? materi?l, ?iarovky325.95 ZOBRAZ
120/20122012-05-15ALZA.cz a.s. Jatecni 33a Praha27082440notebook + ta?ka, monitor581.19 ZOBRAZ
121/20122012-05-17Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131e?kola datab?zov? aplik?cia10 ZOBRAZ
122/20122012-05-23Satina s.r.o. Bratislavska 79 Pezinok34124616materi?l na opravy28.2 ZOBRAZ
123/20122012-05-15SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn 5/20124625 ZOBRAZ
124/20122012-05-24ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Lichardova 16, Skalica36226947pren?jom servis hyg. zariaden?242.3 ZOBRAZ
125/20122012-05-21Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n? 04/2012526.68 ZOBRAZ
126/20122012-05-17Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n 04/201229.92 ZOBRAZ
127/20122012-05-17Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 04/201238.47 ZOBRAZ
128/20122012-05-17Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 04/201254.17 ZOBRAZ
129/20122012-05-25Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancel?rske a u?ebn? pom?cky401.45 ZOBRAZ
130/20122012-05-20GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge canon68.68 ZOBRAZ
131/20122012-05-25GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612BENQ lampa pre projektor123 ZOBRAZ
132/20122012-05-04GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612Cartridge + tonery144.79 ZOBRAZ
133/20122012-05-25Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n 04/20120.3 ZOBRAZ
134/20122012-05-28KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynska Dolina Bratislava31398294koberec ?KD799.97 ZOBRAZ
135/20122012-05-27LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599medaila, ?t?tky, k???enky,219.24 ZOBRAZ
136/20122012-05-28Slovensky filmovy ustav, Grosslingova 32 Bratislava891444DVD7.82 ZOBRAZ
137/20122012-05-21GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612?dr?ba kop?rky72.72 ZOBRAZ
138/20122012-05-28ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el.energia 4/2012235.2 ZOBRAZ
139/20122012-05-26GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612laserov? tla?iare? Canon270 ZOBRAZ
140/20122012-05-25Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra22686339ob?erstvenie pre deti150 ZOBRAZ
141/20122012-05-29Technotronic, s.r.o. Svatoplukova 3588/34 Pezinok46324798potla? tri?iek33 ZOBRAZ
142/20122012-05-30Technotronic, s.r.o. Svatoplukova 3588/34 Pezinok46324798potla? tri?iek36 ZOBRAZ
143/20122012-06-06Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032?istiace potreby92.26 ZOBRAZ
144/20122012-06-05TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzkovanie kotolne 04/2012130 ZOBRAZ
145/20122012-06-06AT PUBLISHING, s.r.o. Rovniankova 2475/5 Bratislava47361140u?ebnicve pre I. stupe?113.95 ZOBRAZ
146/20122012-06-01Jan Hanusek, Pezinska 170 Vinosady30939534v?roba a mont? skrine na mieru688 ZOBRAZ
147/20122012-06-07Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503ro?n? pr?stup71 ZOBRAZ
148/20122012-06-12B2B Partner s.r.o. Sulekova 2 Bratislava44413467montovan? 2 policov? voz?k261.6 ZOBRAZ
149/20122012-06-09LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599?KD medaile, n?lepky75.94 ZOBRAZ
150/20122012-06-18Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171obedy zamestnancov1280.5 ZOBRAZ
151/20122012-06-07AITEC, s.r.o. Slovinska 12, Bratislava43829171u?ebnice75.62 ZOBRAZ
152/20122012-06-15SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn 06/20124625 ZOBRAZ
153/20122012-06-27CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045roho?e, n?jom a servis hyg. zariaden? 06/201288.3 ZOBRAZ
154/20122012-06-17Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n 05/201229.92 ZOBRAZ
155/20122012-06-19PAMIKO spol. s.r.o. Racianska 89 Bratislava31320007?asopis na?a ?kola12.72 ZOBRAZ
156/20122012-06-17Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 05/201271.09 ZOBRAZ
157/20122012-06-17Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n42.23 ZOBRAZ
158/20122012-06-21TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464popisova?e na bielu tabu?u65.11 ZOBRAZ
159/20122012-06-20Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? sto?n? 05/2012559.31 ZOBRAZ
160/20122012-06-25ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia 05/2012187.22 ZOBRAZ
161/20122012-06-13MUSICA LITURGICA s.r.o. Safranova 5, Bratislava35856084Zbierka ?loh pre 5. ro?n?k27 ZOBRAZ
162/20122012-06-14TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982Prev?ckovanie kotolne130 ZOBRAZ
163/20122012-06-19Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606?istiace prostriedky do ?k?l504 ZOBRAZ
164/20122012-06-25MUSICA LITURGICA s.r.o. Safranova 5, Bratislava35856084?asopis P?n u?ite?18.9 ZOBRAZ
165/20122012-06-26Mgr. Kliment Ondrejka, Majernikova 3007/12 Bratislava35272414N?stenn? mapa Slovenska70 ZOBRAZ
166/20122012-06-29Ing. Ivana Pitonakova, Rosna 1 Kosice32524676eD28.3 ZOBRAZ
167/20122012-06-29Peter Skubak - AD REM, Svabinskeho 16 Bratislava11782889U?ebnice zbierka testov52.02 ZOBRAZ
168/20122012-06-29Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973U?ebn? pom?cky662.4 ZOBRAZ
169/20122012-07-02BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technik BOZP89.7 ZOBRAZ
170/20122012-07-03MEGABOOKS SK, s.r.o. Kopcianska 3748/41, Bratislava36699594U?ebnice691.14 ZOBRAZ
171/20122012-07-03Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901Materi?l na opravy102.49 ZOBRAZ
172/20122012-07-06Tatiana Fricova - FIALKA, Stefanikova 26 Pezinok34406085U?ebn? pom?cky697.26 ZOBRAZ
173/20122012-07-06Miroslav Voscinar, Kukucinova 40 Bratislava32141696N?radie do telocvi?ne396.5 ZOBRAZ
174/20122012-07-09TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063Materi?l na opravy105.11 ZOBRAZ
175/20122012-07-09TORBIA, s.r.o. Piaristicka 6667 Trencin36343129?istiace prostriedky136.04 ZOBRAZ
176/20122012-07-09Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171Obedy zamestnancov1119.3 ZOBRAZ
177/20122012-07-09Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356Technik PO69.71 ZOBRAZ
178/20122012-07-11SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739Plyn4625 ZOBRAZ
179/20122012-07-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n59.28 ZOBRAZ
180/20122012-07-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n35.72 ZOBRAZ
181/20122012-07-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?kolsk? jed?le? telef?n30.3 ZOBRAZ
182/20122012-07-11Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370Vodn? a sto?n?515.78 ZOBRAZ
183/20122012-07-12Ladislav Paxian - ONIX, Hrnciarska 4490/12A Pezinok33511055Svietidl? a ?iarovky976.15 ZOBRAZ
184/20122012-07-12Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032?istiac? a hzgienick? prostriedky675.95 ZOBRAZ
185/20122012-07-16O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava35848863telef?n0.22 ZOBRAZ
186/20122012-07-16ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia16.54 ZOBRAZ
187/20122012-07-17Jozef Jankovic, Novomeskeho 10 Pezinok34679120V?mena podlahy, krytiny1440 ZOBRAZ
188/20122012-07-17Peter Kinder, Druzstevna 1399/11 Modra35084847Materi?l na ma?ovanie1000 ZOBRAZ
189/20122012-07-18Milos Kadlecik, Pod lipou 13 Pezinok33500011Mont? podlahy256.65 ZOBRAZ
190/20122012-07-19TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982Prev?dzkovnie kotolne130 ZOBRAZ
191/20122012-07-19KANAL M.P.S s.r.o. Samorinska 39 Senec35710357Kompletn? vy?istenie lapa?a tukov199.16 ZOBRAZ
192/20122012-07-19Ladislav Paxian - ONIX, Hrnciarska 4490/12A Pezinok33511055?iarovky95.04 ZOBRAZ
193/20122012-08-01Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370Zr?kov? voda736.85 ZOBRAZ
194/20122012-08-01Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131Tla?iv?191.72 ZOBRAZ
195/20122012-08-01A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B Bratislava36268518Stojan na odpad, vrecia106.92 ZOBRAZ
196/20122012-08-01BREM Slovakia, spol. s.r.o. 1.maja 2598/43 Pezinok45587914elektroin?t. materi?l588.63 ZOBRAZ
197/20122012-08-01Dusan Badura Servis elektro-zdvihacie zariadenia, Trnavska 71 Pezinok32816243Rev?zia v??ahu ?kolskej jed?lne36 ZOBRAZ
198/20122012-08-01DECODOM, spol. s.r.o. Pilska 7 Topolcany36305073N?bytok do kancel?rie807.47 ZOBRAZ
199/20122012-08-03Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674Jed?lne kup?ny1152.77 ZOBRAZ
200/20122012-08-06TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982Oprava k?reniaa v?mena rad. ventilov9685.63 ZOBRAZ
201/20122012-08-07Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901Odvoz odpadu64.75 ZOBRAZ
202/20122012-08-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n41.4 ZOBRAZ
203/20122012-08-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n35.17 ZOBRAZ
204/20122012-08-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?j telef?n29.92 ZOBRAZ
205/20122012-08-08SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739Plyn4625 ZOBRAZ
206/20122012-08-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612notebook Leneovo 2ks994.8 ZOBRAZ
207/20122012-08-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612notebook Lenovo 2ks994.8 ZOBRAZ
208/20122012-08-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612ta?ky na notebooky, my?i146.4 ZOBRAZ
209/20122012-08-10DATART INTERNATIONAL, a.s. - organizacna zlozka, Zadunajska cesta 10 Bratislava46112766Chladni?ka Whirlpool369 ZOBRAZ
210/20122012-08-20Peter Kinder, Druzstevna 1399/11 Modra35084847Maliarsk? pr?ce1650 ZOBRAZ
211/20122012-08-20Jozef Jankovic, Novomeskeho 10 Pezinok34679120V?mena podlahovej krytiny710 ZOBRAZ
212/20122012-08-21URAMIS spol. s.r.o. nam. Slobody 580/7 Velke Ulany31436404z?mkov? dla?ba839.84 ZOBRAZ
213/20122012-08-21Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n15.98 ZOBRAZ
214/20122012-08-21Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n9.98 ZOBRAZ
215/20122012-08-21Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n?216.16 ZOBRAZ
216/20122012-08-21ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el energia644.56 ZOBRAZ
217/20122012-08-22GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612Dataprojektor + in?tal?cia979.2 ZOBRAZ
218/20122012-08-22Firma KOSIK - siete, s.r.o. Detvianska 6 Nove Zamky36556858dekora?n? siete534.4 ZOBRAZ
219/20122012-08-23PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798dekor?cia147.6 ZOBRAZ
220/20122012-08-27DECODOM, spol. s.r.o. Pilska 7 Topolcany36305073Zostava n?bytku POINT28.57 ZOBRAZ
221/20122012-08-27DECODOM, spol. s.r.o. Pilska 7 Topolcany36305073zostava n?bytku POINT864.95 ZOBRAZ
222/20122012-08-27DECODOM, spol. s.r.o. Pilska 7 Topolcany36305073Zostava n?bytku768.24 ZOBRAZ
223/20122012-08-27DECODOM, spol. s.r.o. Pilska 7 Topolcany36305073Zostava n?bytku819.44 ZOBRAZ
224/20122012-08-27Frantisek Molnar, Zigmundikova 15 Pezinok30038472Zasklievanie okien100 ZOBRAZ
225/20122012-08-30NAY a.s. Tuhovska 15 Bratislava35739487fax Panasonic89.9 ZOBRAZ
226/20122012-08-30Iveta Mikluskova, Nova 52537 A Vinicne43362559Z?clony v ?j851 ZOBRAZ
227/20122012-08-31TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464farebn? papier34.31 ZOBRAZ
228/20122012-08-31Martin Brezik M&S - Stolarstvo, Hrnciarska 405/71 Pezinok40547094smrekov? parapetn? dosky1308 ZOBRAZ
229/20122012-09-03SLOVAK VENTURES s.r.o. Kasalova 6 Nitra31441432u?ebnice + cd, AJ104.55 ZOBRAZ
230/20122012-09-03SLOVAK VENTURES s.r.o. Kasalova 6 Nitra31441432u?ebice + cd, AJ378.25 ZOBRAZ
231/20122012-09-03CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045servis hyg. zariaden?124.75 ZOBRAZ
232/20122012-09-03CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045vybavenie hyg. zariaden? + ?istiace prostriedky497.9 ZOBRAZ
233/20122012-09-03LAYLA MOON s.r.o. Cermelske prielohy 1386/7 Kosice36704661u?. pom?cky pre Z?387.4 ZOBRAZ
234/20122012-09-03ARES, spol. s r.o. Sportova 5 Bratislava31363822?asopis Vychov?vate?15 ZOBRAZ
235/20122012-09-03TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464kancel?rske a u?. pom?cky524.02 ZOBRAZ
236/20122012-09-04TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982rev?zia a servis kotolne848.4 ZOBRAZ
237/20122012-09-04TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982dod?vka a mont? + voda, kotol?a670.03 ZOBRAZ
238/20122012-09-05TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464farebn? papier67.39 ZOBRAZ
239/20122012-09-05RVC, Trhova 2, Trnava37902938?kolenie31 ZOBRAZ
243/20122012-09-06VIVERA, s.r.o. Razusova 43 Pezinok44654316?kolsk? rozhlas1183.95 ZOBRAZ
244/20122012-09-06CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045n?jom hyg. servisu88.3 ZOBRAZ
245/20122012-09-06CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045hyg. potreby82.99 ZOBRAZ
246/20122012-09-06Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901odvoz odpadu181.21 ZOBRAZ
247/20122012-09-07SLOVAK VENTURES s.r.o. Kasalova 6 Nitra31441432u?ebnice Projekt Aj123.42 ZOBRAZ
248/20122012-09-07MY DVA Slovakia, s.r.o. Polianky 11 Bratislava35937548ISO PLAST lavice + stoly1454.39 ZOBRAZ
249/20122012-09-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n35.29 ZOBRAZ
250/20122012-09-07Stanislav Strazay - STRATEX, SNP 7 Pezinok41027990kl??e + z?mky259.04 ZOBRAZ
251/20122012-09-07Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jed?lne kup?ny61.95 ZOBRAZ
252/20122012-09-10Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503?plne znenia103.76 ZOBRAZ
253/20122012-09-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n Z?35.71 ZOBRAZ
254/20122012-09-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n ?j29.92 ZOBRAZ
255/20122012-09-11Igor Noga KES&COM, Cajlanska 1913/16 Pezinok41490525Halog?nov? ?iarivka , ihrisko24 ZOBRAZ
256/20122012-09-11TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063materi?l na opravy110.36 ZOBRAZ
257/20122012-09-12Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n?213.28 ZOBRAZ
258/20122012-09-14Taktik vydavatelstvo, s.r.o. Krompasska 510/96 Kosice45258767hrav? fyzika a ch?mia22.6 ZOBRAZ
259/20122012-09-14Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n13.99 ZOBRAZ
260/20122012-09-14ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia697.14 ZOBRAZ
261/20122012-09-14Firma KOSIK - siete, s.r.o. Detvianska 6 Nove Zamky36556858u?. pom?cky TV41.81 ZOBRAZ
262/20122012-09-17Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra22686339Miner?lna voda64.13 ZOBRAZ
263/20122012-09-18SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763?kolsk? n?bytok + tabule-korok1611.24 ZOBRAZ
264/20122012-09-18Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124?eky do ?j.49.67 ZOBRAZ
265/20122012-09-18Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n22.39 ZOBRAZ
266/20122012-09-20Maros Darula, Skolska 231/59 Vinosady43639607Pracovn? stoly980 ZOBRAZ
267/20122012-09-21PUBLICOM s.r.o. Polnohospodarov 6 Prievidza36337897Portr?ty osobnost?312 ZOBRAZ
268/20122012-09-21Marcel Strezenicky, Skolska 190/18 Vinosady36953423Pracovn? stoly980 ZOBRAZ
269/20122012-09-25PROFIT - ELEKTRO spol. s r.o. Moyzesova 39, Modra36697630elektro mont?ne pr?ce - vr?tnik70.52 ZOBRAZ
270/20122012-09-28Color Centrum, s.r.o. Bratislavska 85 Pezinok45697647Farby na v?zdobu30.66 ZOBRAZ
271/20122012-09-28TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464popisova? na bielu tabulu90 ZOBRAZ
272/20122012-10-01BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494Technik BOZP89.7 ZOBRAZ
273/20122012-10-02MEGABOOKS SK, s.r.o. Kopcianska 3748/41, Bratislava36699594U?ebnice24.93 ZOBRAZ
274/20122012-10-02MEGABOOKS SK, s.r.o. Kopcianska 3748/41, Bratislava36699594U?ebnice75.87 ZOBRAZ
275/20122012-10-02TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464Baliaci papier25.27 ZOBRAZ
276/20122012-10-02Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901?ele?iarsk? tovar70.24 ZOBRAZ
277/20122012-10-02ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s.r.o. Hrachova 34 Bratislava17323266U?ebnice102.6 ZOBRAZ
278/20122012-10-04SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763Magnetick? stierka na tabu?u+ plus ?isti?76.56 ZOBRAZ
279/20122012-10-04CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045n?jom servisu kuch. zariaden? + roho?ky213.1 ZOBRAZ
280/20122012-10-05Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901Odvoz odpadu66.65 ZOBRAZ
281/20122012-10-09SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn4625 ZOBRAZ
282/20122012-10-09MEGABOOKS SK, s.r.o. Kopcianska 3748/41, Bratislava36699594U?ebnice27.79 ZOBRAZ
283/20122012-10-09IVES-Organizacia pre informatiku verejnej spravy, Csl.armady 20 Kosice162957licencia WINIBEU83.65 ZOBRAZ
284/20122012-10-09Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032?istiace prostriedky783.23 ZOBRAZ
285/20122012-10-09ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505Materi?l na opravy94.16 ZOBRAZ
286/20122012-10-09JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054Materi?l na opravy77.48 ZOBRAZ
287/20122012-10-09Psychodiagnostika a.s. Mickiewiczova 2 Bratislava31385770psychodiagnostick? testy64.9 ZOBRAZ
288/20122012-10-10Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356Technik PO69.71 ZOBRAZ
289/20122012-10-10Stanislav Strazay - STRATEX, SNP 7 Pezinok41027990Kl??e a z?mky125.38 ZOBRAZ
290/20122012-10-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n ?j.29.92 ZOBRAZ
291/20122012-10-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n Z?.63.49 ZOBRAZ
292/20122012-10-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n Z?.29.82 ZOBRAZ
293/20122012-10-10Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370Zr?kov? voda744.43 ZOBRAZ
294/20122012-10-11Produkcia s.r.o. Mickiewiczova 2 Bratislava36830194?kolenie30 ZOBRAZ
295/20122012-10-11Domisoft SK s.r.o. Novozamocka cesta 4894 Komarno46760849interakt?vny v?ukov? software129 ZOBRAZ
296/20122012-10-11Dusan Badura Servis elektro-zdvihacie zariadenia, Trnavska 71 Pezinok32816243Rev?zia v??ahu36 ZOBRAZ
297/20122012-10-11CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045maxi rolka toal. papieru33.41 ZOBRAZ
298/20122012-10-11Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973Kancel?rske a u?. pom?cky698.22 ZOBRAZ
299/20122012-10-11Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n?524.48 ZOBRAZ
300/20122012-10-11GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge tonery501.68 ZOBRAZ
301/20122012-10-11GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612notebook + Ms office534 ZOBRAZ
302/20122012-10-12ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia55.54 ZOBRAZ
303/20122012-10-12TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982Prev?dzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
304/20122012-10-15Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171Obedy Zamestnancov1263.6 ZOBRAZ
305/20122012-10-16DERO-ZDRUZENIE, Pezinok40546021Deratiz?cia ?koly50.4 ZOBRAZ
306/20122012-10-17Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606Oprava my?ky70.32 ZOBRAZ
307/20122012-10-17LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599?kd. medaile30.24 ZOBRAZ
308/20122012-10-19Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n16.12 ZOBRAZ
309/20122012-10-19Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n22.49 ZOBRAZ
310/20122012-10-23PROFIT - ELEKTRO spol. s r.o. Moyzesova 39, Modra36697630oprava elektroin?tal. osvetlenia60.8 ZOBRAZ
311/20122012-10-23PACHNER, vzdelavaci software, s.r.o. Nademlejnska 600/1 Praha 927223809licencia k ?kolsk?m vzdel. programom153.4 ZOBRAZ
312/20122012-10-24TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464Popisova?e na bielu tabu?u36 ZOBRAZ
313/20122012-10-24FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. Dlha 89B Nitra36536245?dr?ba viac??e?. ihriska360 ZOBRAZ
314/20122012-10-24Taktik vydavatelstvo, s.r.o. Krompasska 510/96 Kosice45258767U?ebnice9 ZOBRAZ
315/20122012-10-24Satina s.r.o. Bratislavska 79 Pezinok34124616Materi?l na opravy30.78 ZOBRAZ
316/20122012-10-25ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s.r.o. Hrachova 34 Bratislava17323266U?ebnica2.5 ZOBRAZ
317/20122012-10-23Generali Poistovna, a.s. Lamacska cesta 3/A Bratislava35709332poistka elektroniky33 ZOBRAZ
318/20122012-10-31A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B Bratislava36268518Stojan na bicykle302.4 ZOBRAZ
319/20122012-10-31ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505Materi?l na opravy177.61 ZOBRAZ
320/20122012-10-05Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131Vysved?enia112.8 ZOBRAZ
321/20122012-11-05Wolters Kluwer s.r.o. Mlynske nivy 48 Bratislava31348262Mana?ment ?koly v praxi 201356.16 ZOBRAZ
322/20122012-11-06Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171Obedy zamestnancov1363.7 ZOBRAZ
323/20122012-11-06Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901Odvoz odpadu59.33 ZOBRAZ
324/20122012-11-06SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn4625 ZOBRAZ
325/20122012-11-06TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063Materi?l na opravy100.89 ZOBRAZ
326/20122012-11-06Matilda Blahova - FLP, Vrancovicova 83 Bratislava33621462Cudzojazy?n? ?asopisy64 ZOBRAZ
327/20122012-11-06RVC, Trhova 2, Trnava37902938?kolenie30 ZOBRAZ
328/20122012-11-07CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045n?jom servisu kuch. zariaden? + roho?ky229.9 ZOBRAZ
329/20122012-11-08Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099elektroin?tal. materi?l103.92 ZOBRAZ
330/20122012-10-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n Z?.68.78 ZOBRAZ
331/20122012-11-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n ?j.22.92 ZOBRAZ
332/20122012-11-08PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox. papiera147.6 ZOBRAZ
333/20122012-11-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612oprava a ?istenie kop?rok334.2 ZOBRAZ
334/20122012-10-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge38.28 ZOBRAZ
335/20122012-11-12Slovenske pedagogicke nakladatelstvo - Mlade leta, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava31333176Knihy do kni?nice17.8 ZOBRAZ
336/20122012-11-14SOFT - GL, spol. s.r.o. Kosice, Belehradska 1 Kosice36182214licencia k programu ?j339.32 ZOBRAZ
337/20122012-11-15Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n22.49 ZOBRAZ
338/20122012-11-15Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n32.4 ZOBRAZ
339/20122012-11-15TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464Popisova?e na bielu tabu?u63 ZOBRAZ
340/20122012-09-05Firma KOSIK - siete, s.r.o. Detvianska 6 Nove Zamky36556858u?. pom?cky TV462.6 ZOBRAZ
340/20122012-11-16EPL s.r.o. Bystricka 5899/3 Bratislava46724605?asopis Geografia10 ZOBRAZ
341/20122012-11-16ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia601.77 ZOBRAZ
341/20122012-09-05SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn4625 ZOBRAZ
342/20122012-11-16GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge155.15 ZOBRAZ
342/20122012-09-06Firma KOSIK - siete, s.r.o. Detvianska 6 Nove Zamky36556858u?. pom?cky141.82 ZOBRAZ
343/20122012-11-19Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n?613.73 ZOBRAZ
344/20122012-11-21VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374semin?r78 ZOBRAZ
345/20122012-11-21Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606oprava my?ky39.12 ZOBRAZ
346/20122012-11-21MEGABOOKS SK, s.r.o. Kopcianska 3748/41, Bratislava36699594u?ebnice49.88 ZOBRAZ
347/20122012-11-20Marian Bagita - Dual BP, Roznavska 1 Bratislava35962135Pracovn? obuv613.37 ZOBRAZ
348/20122012-11-21GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge155.15 ZOBRAZ
349/20122012-11-21Generali Poistovna, a.s. Lamacska cesta 3/A Bratislava35709332poistenie v?eob. zodpovednosti za ?kodu1637 ZOBRAZ
350/20122012-11-22TORBIA, s.r.o. Piaristicka 6667 Trencin36343129?istiace prostriedky289.37 ZOBRAZ
351/20122012-11-23Satina s.r.o. Bratislavska 79 Pezinok34124616Materi?l na opravy31.64 ZOBRAZ
352/20122012-11-23JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054Materi?l na opravy19.4 ZOBRAZ
353/20122012-11-27DERO-ZDRUZENIE, Pezinok40546021Dezinfekcia v ?kol. priestoroch111.72 ZOBRAZ
354/20122012-11-27VIVERA, s.r.o. Razusova 43 Pezinok44654316Zosi??ova?289 ZOBRAZ
355/20122012-11-29Jaroslav Prazenka NETCAM, Sturova 430/12 Svaty Jur46647767Servisn? oprava kamerov?ho syst?my158 ZOBRAZ
356/20122012-11-30Tatiana Fricova - FIALKA, Stefanikova 26 Pezinok34406085?kolsk? potreby ?kd.656.42 ZOBRAZ
357/20122012-11-30GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge tonery195.31 ZOBRAZ
358/20122012-11-30Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124Zvesti MS a MKSR -20136 ZOBRAZ
359/20122012-11-30Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124Rodina a ?kola Sk -20137.7 ZOBRAZ
360/20122012-11-30ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505Materi?l na opravy97.73 ZOBRAZ
361/20122012-11-30Wolters Kluwer s.r.o. Mlynske nivy 48 Bratislava31348262?asopis Didaktika32.83 ZOBRAZ
362/20122012-12-03BREM Slovakia, spol. s.r.o. 1.maja 2598/43 Pezinok45587914elektroin?tal. materi?l237.83 ZOBRAZ
363/20122012-12-03Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674Jed?lne kup?ny460.8 ZOBRAZ
364/20122012-12-04Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032?istiace a kuch. prostriedky361.2 ZOBRAZ
365/20122012-12-04Martin Brezik M&S Stolarstvo, Hrnciarska 405/71 Pezinok40547094oblo?enie te?ocvi?ne240 ZOBRAZ
366/20122012-12-05TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464Popisova?e na bielu tabu?u112.68 ZOBRAZ
367/20122012-12-05SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn4625 ZOBRAZ
368/20122012-12-05RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybarska 1 Nove Mesto nad Vahom34153004?j- stoli?ka plyn570.24 ZOBRAZ
369/20122012-12-06Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973?kd. ?kolsk? potreby pre deti988.11 ZOBRAZ
370/20122012-12-06Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171Obedy zamestnancov1002.4 ZOBRAZ
371/20122012-12-06CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045N?jom servisu kuch. zariaden? + roho?ka229.9 ZOBRAZ
372/20122012-12-06Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n Z?30.96 ZOBRAZ
373/20122012-12-06ECO-LOGIC s.r.o. Kratka 4 Senec45401454V?mena osvetlenia v telocvi?ni6520.08 ZOBRAZ
374/20122012-12-06Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901Materi?l na opravy141.7 ZOBRAZ
375/20122012-12-06VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374aktualiz?cia verzie242.4 ZOBRAZ
376/20122012-12-06Roman Pikulik - RODEKOV, Senkvicka cesta /areal PD Pezinok33841284kovov? rebr?ky na budovu960 ZOBRAZ
377/20122012-12-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?j. telef?n29.92 ZOBRAZ
378/20122012-12-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z?. telef?n68.66 ZOBRAZ
379/20122012-12-07TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982Prev?dzkovanie kotolne260 ZOBRAZ
380/20122012-12-07Ing. Ivan Psenko MILOP, 533 Skacany32814704CD- Varovn? sign?ly10 ZOBRAZ
381/20122012-12-10SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763Pracovn? doska, ?k. st?l classic330.48 ZOBRAZ
382/20122012-12-10Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356Technik PO69.71 ZOBRAZ
383/20122012-12-10BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494Technik BOZP89.7 ZOBRAZ
384/20122012-12-10Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n?692.06 ZOBRAZ
385/20122012-12-10Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973Kancel?rske a u?ebn? pom?cky261.32 ZOBRAZ
386/20122012-12-10GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612Kop?rka cannon2656.8 ZOBRAZ
387/20122012-12-10HM Global, s.r.o. F.P. Drobiseva 2582/28 Pezinok35942673stoly980 ZOBRAZ
388/20122012-12-11Maros Darula, Skolska 231/59 Vinosady43639607Pracovn? stoly980 ZOBRAZ
389/20122012-12-11Dusan Badura Servis elektro-zdvihacie zariadenia, Trnavska 71 Pezinok32816243Rev?zia v??ahov36 ZOBRAZ
390/20122012-12-12HM Global, s.r.o. F.P. Drobiseva 2582/28 Pezinok35942673stoly490 ZOBRAZ
391/20122012-12-12Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099r?dio CD -9 ks. pr??ka, varn? konvica1543 ZOBRAZ
392/20122012-12-12TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063materi?l na opravy68.03 ZOBRAZ
393/20122012-12-12GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612Dataprojektor + dr?iak763.68 ZOBRAZ
394/20122012-12-12GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612dr?iak projektoru, k?bel vga, usb kl??e568.8 ZOBRAZ
395/20122012-12-12GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge - farebn?99.6 ZOBRAZ
396/20122012-12-12Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jed?lne kup?ny41.14 ZOBRAZ
397/20122012-12-13ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia542.73 ZOBRAZ
398/20122012-12-14Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z?. telef?n35.95 ZOBRAZ
399/20122012-12-14TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464kancel?rske a u?ebn? pom?cky979.34 ZOBRAZ
400/20122012-12-14PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox. papier290.4 ZOBRAZ
401/20122012-12-14Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032?istiace prostriedky134.21 ZOBRAZ
402/20122012-12-14Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606?istiace prostriedky do my?ky504 ZOBRAZ
403/20122012-12-18Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z?. telef?n22.64 ZOBRAZ
404/20122012-12-18Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z?. telef?n24.38 ZOBRAZ
405/20122012-12-18TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982Prev?dzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
406/20122012-12-18ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505materi?l na opravy15.04 ZOBRAZ
407/20122012-12-18BREM Slovakia, spol. s.r.o. 1.maja 2598/43 Pezinok45587914elekroin?tal. materi?l156.85 ZOBRAZ
1/20132013-01-10AJFA + AVIS, s.r.o. Klemensova 34 Zilina31602436kniha - ?o m? vedie? mzdov? ??tovn??ka49.5 ZOBRAZ
2/20132013-01-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J - telef?n 12/201229.92 ZOBRAZ
3/20132013-01-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? - telef?n 12/201230.96 ZOBRAZ
4/20132013-01-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? - telef?n 12/201254.31 ZOBRAZ
5/20132013-01-11Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370zr?kov? voda 10-12/2012744.43 ZOBRAZ
6/20132013-01-11CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045n?jom servisu kuch. zariaden? + roho?e215.98 ZOBRAZ
7/20132013-01-14Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n? 12/2012422.21 ZOBRAZ
8/20132013-01-17Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503Vy??tovanie Uz. ro?n?k 201246.67 ZOBRAZ
9/20132013-01-17Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503Vy??tovanie Finan?n? spravodajca11.3 ZOBRAZ
10/20132013-01-17Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n 8.12.2012-7.1.201324.48 ZOBRAZ
11/20132013-01-17Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n 8.12.2012-7.1.201314.2 ZOBRAZ
12/20132013-01-17Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503Finan?n? spravodajca ro?n?k 201319.98 ZOBRAZ
13/20132013-01-18ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia 12/2012409.16 ZOBRAZ
14/20132013-01-23Marian Medlen - JURISDAT Ondavska 8 Bratislava11821973?asopis ?KOLA r. 201222 ZOBRAZ
15/20132013-01-23SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739vy??tovanie plynu rok 20121203.3 ZOBRAZ
16/20132013-01-28SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739vy??tovanie plynu 1-18.1.201326.41 ZOBRAZ
17/20132013-01-28TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzkovanie kotolne 01/2013130 ZOBRAZ
18/20132013-01-30Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606oprava plynov?ho kotla v ?J71.52 ZOBRAZ
19/20132013-01-31Petit Press, a.s. Lazaretska 12 Bratislava35790253denn? tla? Senec - Pezinok75 ZOBRAZ
20/20132013-01-31KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynska Dolina Bratislava31398294u?. pom?cky fyzika925.1 ZOBRAZ
21/20132013-02-04SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn 19.1.20134609 ZOBRAZ
22/20132013-02-05SPIRIT - informacne systemy, a.s. Kubaniho 14 Bratislava31345565spracovanie inventariz?cie emisi? za rok 2012114 ZOBRAZ
23/20132013-02-05Gabriel Gajdos - REPREZENT, Sekcovska 19 Raslavice14287315z?stava zvisl? 2ks56.2 ZOBRAZ
24/20132013-02-05Slovenske pedagogicke nakladatelstvo - Mlade leta, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava31333176knihy do kni?nice299.51 ZOBRAZ
25/20132013-02-05Albatros Media Slovakia s.r.o. Mickiewiczova 9 Bratislava46106596knihy do kni?nice240.1 ZOBRAZ
26/20132013-02-05Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? - telef?n 01/201330.96 ZOBRAZ
27/20132013-02-08Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n? 01/2013646.39 ZOBRAZ
28/20132013-02-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 01/201352.12 ZOBRAZ
29/20132013-02-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 01/201329.92 ZOBRAZ
30/20132013-02-08JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054materi?l na opravy40.5 ZOBRAZ
31/20132013-02-08CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045n?jom servisu kuch. zariaden? + roho?e 02/2013215.98 ZOBRAZ
32/20132013-02-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612toner canon124.8 ZOBRAZ
33/20132013-02-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612oprava kop?rky111.9 ZOBRAZ
34/20132013-02-08Slovenska vedecka spolocnost pre telesnu vychovu a sport, Nabr.L.Svobodu 9, Bratislava31789471?asopis TV a ?port rok 201312 ZOBRAZ
35/20132013-02-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612Cartridge HP farebn?135.15 ZOBRAZ
36/20132013-02-12RVC, Trhova 2, Trnava37902938?kolenie - ??tovn?ctvo RO za rok 201331 ZOBRAZ
37/20132013-02-14TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464Popisova?e na tabu?u + kancel?rske potreby41.64 ZOBRAZ
38/20132013-02-14TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464?istiace potreby281.82 ZOBRAZ
39/20132013-02-15Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n18.98 ZOBRAZ
40/20132013-02-15Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469tele?n24.38 ZOBRAZ
41/20132013-02-15KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977virtu?lna kni?nica16.56 ZOBRAZ
42/20132013-02-15GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612toner canon123.55 ZOBRAZ
43/20132013-02-19ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia561.69 ZOBRAZ
44/20132013-02-19Ladislav Molnar Rotalix, Mlynarovicova 12, Bratislava11810033rev?zia hasiacich pr?strojov a hydrantov247.38 ZOBRAZ
45/20132013-02-21TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464baliaci papier86.51 ZOBRAZ
46/20132013-02-25TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464popisova?e na bielu tabu?u41.64 ZOBRAZ
47/20132013-02-25Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606?J - v?mena termostatu115.92 ZOBRAZ
48/20132013-02-25Jan Grajzel, Cordakova 1217/32 Kosice45655634z?stava SR - preambula351 ZOBRAZ
49/20132013-02-25Peter Matousek LORD, Svatoplukova 41 Pezinok30362610oprava zvodu da??ovej vody zo strechy124 ZOBRAZ
50/20132013-02-28ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505materi?l na opravy37.68 ZOBRAZ
51/20132013-03-06Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? - telef?n30.96 ZOBRAZ
52/20132013-03-06Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032?istiace prostriedky660.12 ZOBRAZ
53/20132013-03-06JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054materi?l na opravy49.02 ZOBRAZ
54/20132013-03-06Ladislav Molnar Rotalix, Mlynarovicova 12, Bratislava11810033oprava hasiacich pr?strojov91.12 ZOBRAZ
55/20132013-03-06Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503ro?n? pr?stup VS SR internet. pr?stup76 ZOBRAZ
56/20132013-03-06TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
57/20132013-03-11KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica16.56 ZOBRAZ
58/20132013-03-11SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn 03/20134609 ZOBRAZ
59/20132013-03-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n 02/2013 Z?55.46 ZOBRAZ
60/20132013-03-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n 02/2013 ?J32.11 ZOBRAZ
61/20132013-03-14Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n? 02/2013634.15 ZOBRAZ
62/20132013-03-14TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464?istiace prostriedky65.78 ZOBRAZ
63/20132013-03-14CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045n?jom servisu hygienick?ch zariaden? + roho?e 03/2013229.9 ZOBRAZ
64/20132013-03-14ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia 02/2013488.14 ZOBRAZ
65/20132013-03-14Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n 8.2. - 7.3.2013 Z?24.48 ZOBRAZ
66/20132013-03-14Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n 8.2. - 7.3.201316.14 ZOBRAZ
67/20132013-03-14PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798kop?rovac? papier217.8 ZOBRAZ
68/20132013-03-14TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464popisova?e na bielu tabu?u54 ZOBRAZ
69/20132013-03-15PROFIT - ELEKTRO spol. s r.o. Moyzesova 39, Modra36697630elektro-mont?ne pr?ce17.74 ZOBRAZ
70/20132013-03-20PROFKREATIS, Ruzova dolina 29 Bratislava30815321u?. pom?cka ?KD270 ZOBRAZ
71/20132013-03-20Wolters Kluwer s.r.o. Mlynske nivy 48 Bratislava31348262odborn? publik?cie33.8 ZOBRAZ
72/20132013-03-21SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn8574.34 ZOBRAZ
73/20132013-03-22Roman Pikulik - RODEKOV, Senkvicka cesta /areal PD Pezinok33841284kovov? rebr?k + oprava plotov516 ZOBRAZ
74/20132013-03-25Jan Grajzel, Cordakova 1217/32 Kosice45655634per?213.5 ZOBRAZ
75/20132013-03-25Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674stravovacie kup?ny158.4 ZOBRAZ
76/20132013-03-26JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054materi?l na opravy43.22 ZOBRAZ
77/20132013-03-28BREM Slovakia, spol. s.r.o. 1.maja 2598/43 Pezinok45587914elektroin?tala?n? materi?l187.74 ZOBRAZ
78/20132013-04-02ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505materi?l na opravy76.49 ZOBRAZ
79/20132013-04-02GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612toner Canon78 ZOBRAZ
80/20132013-04-02DERO-ZDRUZENIE, Pezinok40546021deratiz?cia ?koly50.4 ZOBRAZ
81/20132013-04-02BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technik BOZP89.7 ZOBRAZ
82/20132013-04-04TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
83/20132013-04-05SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn4609 ZOBRAZ
84/20132013-04-05Grapa Media, s.r.o. Guothova 2/B Bratislava45456836mot?lia z?hrada111.5 ZOBRAZ
85/20132013-04-05Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n Z?30.96 ZOBRAZ
86/20132013-04-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612Cartridge Canon155.15 ZOBRAZ
87/20132013-04-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612Cartridge Canon + IBM160.99 ZOBRAZ
88/20132013-04-08CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045n?jom servisu kuch. zariaden? + roho?e213.1 ZOBRAZ
89/20132013-04-08Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370zr?kov? voda699.43 ZOBRAZ
90/20132013-04-09Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jed?lne kup?ny460.8 ZOBRAZ
91/20132013-04-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n ?J31.19 ZOBRAZ
92/20132013-04-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n Z?50.78 ZOBRAZ
93/20132013-04-10Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356technik PO69.71 ZOBRAZ
94/20132013-04-10TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063materi?l na opravy103.94 ZOBRAZ
95/20132013-04-10Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131?iacke kni?ky + tla?iv?381.02 ZOBRAZ
96/20132013-04-10Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099parn? gener?tor234 ZOBRAZ
97/20132013-04-10Marian Supa, Holleho 164 Velke Kostolany11906022n?hradn? s??iastky na kosa?ku129.07 ZOBRAZ
98/20132013-04-10Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jed?lne kup?ny178.4 ZOBRAZ
99/20132013-04-11KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977virtu?lna kni?nica16.56 ZOBRAZ
100/20132013-04-11Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancel?rske a u?ebn? pom?cky467.42 ZOBRAZ
101/20132013-04-12STAMIK, s.r.o. Iveta Mikluskova, Mladoboleslavska 14 Pezinok44196156u?itie z?vesov441 ZOBRAZ
102/20132013-04-15Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n24.38 ZOBRAZ
103/20132013-04-15Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n14.7 ZOBRAZ
104/20132013-04-16TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464popisova?e na bielu tabu?u + papier167 ZOBRAZ
105/20132013-04-17Dusan Badura Servis elektro-zdvihacie zariadenia, Trnavska 71 Pezinok32816243rev?zia bal?ku v ?J36 ZOBRAZ
106/20132013-04-17ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia 03/2013119.46 ZOBRAZ
107/20132013-04-22Marian Supa, Holleho 164 Velke Kostolany11906022n?hradn? s??iastky na kosa?ku127.36 ZOBRAZ
108/20132013-04-23TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464popisova?e na bielu tabu?u + ?istiace prostriedky814.52 ZOBRAZ
109/20132013-04-25AT PUBLISHING, s.r.o. Rovniankova 2475/5 Bratislava47361140kniha10.86 ZOBRAZ
110/20132013-04-25TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982Prev?dzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
111/20132013-04-29Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n?517.86 ZOBRAZ
112/20132013-04-29Bedminton s.r.o. Plzenska 2 Presov44575394bedmintonov? bal?k na TV99.9 ZOBRAZ
113/20132013-04-29JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054materi?l na opravy63.62 ZOBRAZ
114/20132013-05-02RVC, Trhova 2, Trnava37902938?kolenie30 ZOBRAZ
115/20132013-05-03SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739Vy??tovanie plynu 01-03/201314067.5 ZOBRAZ
116/20132013-05-03CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045n?jom servisu kuch. zariaden? + roho?e213.1 ZOBRAZ
117/20132013-05-06Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n Z?30.96 ZOBRAZ
118/20132013-05-06PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798papier145.2 ZOBRAZ
119/20132013-05-06TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464popisova?e na bielu tabu?u47.34 ZOBRAZ
120/20132013-05-06Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n?83.38 ZOBRAZ
121/20132013-05-06SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn4609 ZOBRAZ
122/20132013-05-06ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505materi?l na opravy23.5 ZOBRAZ
123/20132013-05-06PROFIT - ELEKTRO spol. s r.o. Moyzesova 39, Modra36697630oprava elektr. vr?tnika157.5 ZOBRAZ
124/20132013-05-07PAMIKO spol. s.r.o. Racianska 89 Bratislava31320007?asopis - Na?a ?kola -13.72 ZOBRAZ
125/20132013-05-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n ?J29.92 ZOBRAZ
126/20132013-05-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n Z?51.67 ZOBRAZ
127/20132013-05-14Peter Tahotny, PROFIT-ELEKTRO s.r.o. Moyzesova 39, Modra11693339rev?zia elektronick?ch spotrebi?ov420.24 ZOBRAZ
128/20132013-05-14GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612toner Canon78 ZOBRAZ
129/20132013-05-14GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612?istenie a oprava kop?rky57.24 ZOBRAZ
130/20132013-05-14GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612?istenie a oprava kop?rky57.24 ZOBRAZ
131/20132013-05-15KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica16.56 ZOBRAZ
132/20132013-05-14Antonin Mlynek AUTODOPRAVA AM, F.P.Drobiseva 2584/32 Pezinok34679791preprava ?iakov na MS-basketbal250 ZOBRAZ
133/20132013-05-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n23.38 ZOBRAZ
134/20132013-05-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n17.89 ZOBRAZ
135/20132013-05-16Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099Samsung ve?a, r?dio, kanvica351.4 ZOBRAZ
136/20132013-05-16TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464dobropis k FA58.86 ZOBRAZ
137/20132013-05-16TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464oprava k FA41.04 ZOBRAZ
138/20132013-05-16KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynska Dolina Bratislava31398294digit?lne v?hy57.6 ZOBRAZ
139/20132013-05-16GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge HP farebn?99.6 ZOBRAZ
140/20132013-05-17ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia287.35 ZOBRAZ
141/20132013-05-21LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599potla? dresov79.8 ZOBRAZ
142/20132013-05-21LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599medaile, poh?re, potla? tri?iek, z?stava313.67 ZOBRAZ
143/20132013-05-22Ing. Vojtech Gottschall BAGETA, Stefanikova 10 Pezinok30104424pizza rohl?ky pre deti47.04 ZOBRAZ
144/20132013-05-22Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra22686339ob?erstvenie pre deti92.96 ZOBRAZ
145/20132013-05-22TORBIA, s.r.o. Piaristicka 6667 Trencin36343129?istiace prostriedky294.58 ZOBRAZ
146/20132013-05-22Satina s.r.o. Bratislavska 79 Pezinok34124616stavebn? materi?l18.43 ZOBRAZ
147/20132013-05-23Tatiana Fricova - FIALKA, Stefanikova 26 Pezinok34406085?KD - u?.pom?cky564.22 ZOBRAZ
148/20132013-05-23Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718pracovn? zo?ity pre u?ite?ov278.6 ZOBRAZ
149/20132013-05-24Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973u?.pom?cky ?KD633.28 ZOBRAZ
150/20132013-05-28ARONET, s.r.o. Steinerova 56 Beroun26446031plaveck? pom?cky na TV174.85 ZOBRAZ
151/20132013-05-28TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
152/20132013-05-29BREM Slovakia, spol. s.r.o. 1.maja 2598/43 Pezinok45587914elektroin?tala?n? materi?l92.3 ZOBRAZ
153/20132013-05-31TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464?istiace a hygienick? prostriedky210.55 ZOBRAZ
154/20132013-05-31TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464popisova? na bielu tabu?u73.25 ZOBRAZ
155/20132013-05-31GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge HP89.28 ZOBRAZ
156/20132013-06-17Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n?557.36 ZOBRAZ
157/20132013-06-04SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn4609 ZOBRAZ
158/20132013-06-05Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n Z?30.96 ZOBRAZ
159/20132013-06-10ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505materi?l na opravy114.7 ZOBRAZ
160/20132013-06-10TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063materi?l na opravy265.47 ZOBRAZ
161/20132013-06-10KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica16.56 ZOBRAZ
162/20132013-06-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n ?J29.92 ZOBRAZ
163/20132013-06-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n Z?59.71 ZOBRAZ
164/20132013-06-10CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045N?jom servisu hygienick?ch zariaden? + roho?e213.1 ZOBRAZ
165/20132013-06-10VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374?kolenie PAM202.8 ZOBRAZ
166/20132013-06-11Peter Mrazek, Nadrazni 527, Zasmuky, Ceska Republika69639485?J - Biologick? ?istenie odpadov330 ZOBRAZ
167/20132013-06-11ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia122.77 ZOBRAZ
168/20132013-06-16Pro Solutions, s.r.o. Hroznova 3/A Bratislava35848260projekt - knihy do kni?nice148.5 ZOBRAZ
169/20132013-06-17SOFT - GL, spol. s.r.o. Kosice, Belehradska 1 Kosice36182214?J - in?tal?cia ??ta?ky ?ipov1159.4 ZOBRAZ
170/20132013-06-17Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n24.38 ZOBRAZ
171/20132013-06-17Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n23.35 ZOBRAZ
172/20132013-06-19FORZA SLOVAKIA, s.r.o. Hurbanova 725/61 Kopcany36246450mapy28 ZOBRAZ
173/20132013-06-19TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
174/20132013-06-24OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozska 4/B Bratislava36192384farebn? papier - ?KD182.36 ZOBRAZ
175/20132013-06-24OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozska 4/B Bratislava36192384Meradl? teploty - ?KD304.32 ZOBRAZ
176/20132013-06-25GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612LCD obrazovka174 ZOBRAZ
177/20132013-06-27Slovenska legalna metrologia, n.o. Hviezdoslavova 31 Banska Bystrica37954521?J - kalibr?cia teplomerov66 ZOBRAZ
178/20132013-06-27GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge farebn? + ?ierna204.46 ZOBRAZ
179/20132013-06-27SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763?kolsk? n?bytok2713.51 ZOBRAZ
180/20132013-06-27Jan Hanusek, Pezinska 170 Vinosady30939534katedra, st?l, kancel?rsky st?l1843 ZOBRAZ
181/20132013-06-28Andrej Nagy - Linea, Nakovna 5 Bratislava11791675Lepenie PVC - V?mena v triedach1517 ZOBRAZ
182/20132013-06-28Ing. Oliver Ochodnicky - MONTEX, L. Novomeskeho 2705/4 Pezinok46887024osvetlenie v triedach6274 ZOBRAZ
183/20132013-07-02BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technik BOZP89.7 ZOBRAZ
184/20132013-07-02Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901materi?l na opravy86.18 ZOBRAZ
185/20132013-07-03ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505materi?l na opravy161.24 ZOBRAZ
186/20132013-07-03SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn106 ZOBRAZ
187/20132013-07-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? - telef?n30.96 ZOBRAZ
188/20132013-07-08KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica16.56 ZOBRAZ
189/20132013-07-08SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763skrutky na ?kolsk? stoly31.02 ZOBRAZ
190/20132013-07-09Dusan Badura Servis elektro-zdvihacie zariadenia, Trnavska 71 Pezinok32816243?J - rev?zia v??ahu36 ZOBRAZ
191/20132013-07-09Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356technik PO69.71 ZOBRAZ
192/20132013-07-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J - telef?n29.92 ZOBRAZ
193/20132013-07-11FASADENA, s.r.o. Vazska 3 Piestany44144644materi?l na opravy155.28 ZOBRAZ
194/20132013-07-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? - telef?n48.12 ZOBRAZ
195/20132013-07-12Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370zr?kov? voda705.98 ZOBRAZ
196/20132013-07-12ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia27.4 ZOBRAZ
197/20132013-07-17RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybarska 1 Nove Mesto nad Vahom34153004chladni?ka - ?J1170 ZOBRAZ
198/20132013-07-17LegalSoft, s.r.o. Partizanska 34 Turcianske Teplice44854056U?.pom?cky 1.stupe?294.45 ZOBRAZ
199/20132013-07-19Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901odvoz odpadu139.82 ZOBRAZ
200/20132013-07-19Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n25.08 ZOBRAZ
201/20132013-07-19Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n24.78 ZOBRAZ
202/20132013-07-19KANAL M.P.S s.r.o. Samorinska 39 Senec35710357?J - vy?istenie lapa?a tukov119.16 ZOBRAZ
203/20132013-07-19TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982Prev?dzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
204/20132013-07-19Andrej Nagy - Linea, Nakovna 5 Bratislava11791675PVC do ?J93.2 ZOBRAZ
205/20132013-07-31Stanislav Strazay - STRATEX, SNP 7 Pezinok41027990k???e, z?mky95.51 ZOBRAZ
206/20132013-07-31Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131tla?iv?183.19 ZOBRAZ
207/20132013-07-31ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505materi?l na opravy53.93 ZOBRAZ
208/20132013-07-31MELO-DIAK Slovakia s.r.o. L. Kossutha 101 Kralovsky Chlmec36200701uc. pomocky55.66 ZOBRAZ
209/20132013-07-31Ing. Juraj Halama - UCEBNE POMOCKY SLOVAKIA, Malachovska cesta 2101/17 Banska Bystrica45932212DVD199.65 ZOBRAZ
210/20132013-07-31SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739vy??tovanie plynu8869.92 ZOBRAZ
211/20132013-08-06Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? - telef?n30.96 ZOBRAZ
212/20132013-08-06Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jed?lne kup?ny860.16 ZOBRAZ
213/20132013-08-07KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica16.56 ZOBRAZ
214/20132013-08-07GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612?dr?ba kop?rky157.5 ZOBRAZ
215/20132013-08-09SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn106 ZOBRAZ
216/20132013-08-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J - telef?n29.92 ZOBRAZ
217/20132013-08-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? - telef?n30.2 ZOBRAZ
218/20132013-08-19Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n?1193.7 ZOBRAZ
219/20132013-08-19JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054v?ta?ka99.79 ZOBRAZ
220/20132013-08-19O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava35848863telef?n - signaliz?cia19.88 ZOBRAZ
221/20132013-08-19NABYTEK-ENO, s.r.o. Delnicka 414 Bzenec28301251botn?ky220.06 ZOBRAZ
222/20132013-08-20SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763skrutky na ?kolsk? stoly67.2 ZOBRAZ
223/20132013-08-20SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Janosikova 1 Zilina36665134?k. multilicencia263.4 ZOBRAZ
224/20132013-08-20JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054materi?l na opravy51 ZOBRAZ
225/20132013-08-20Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n14.7 ZOBRAZ
226/20132013-08-20Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n24.38 ZOBRAZ
227/20132013-08-20ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia604.52 ZOBRAZ
228/20132013-08-22GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612notebooky HP + office + pr?slu?enstvo3373.2 ZOBRAZ
229/20132013-08-22GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612?dr?ba notebooku24 ZOBRAZ
230/20132013-08-23PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798kop?rovac? papier145.2 ZOBRAZ
231/20132013-08-23Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099konektory, k?bel, klie?te449.31 ZOBRAZ
232/20132013-08-23GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612Vizualiz?r LUMENS 5ks3525 ZOBRAZ
233/20132013-08-28ARES, spol. s r.o. Sportova 5 Bratislava31363822?asopis Vychov?vate?15 ZOBRAZ
234/20132013-08-28OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozska 4/B Bratislava36192384ve?iaky + kop. papier color301.13 ZOBRAZ
235/20132013-08-30Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n?201.88 ZOBRAZ
236/20132013-08-30Jan Hanusek, Pezinska 170 Vinosady30939534reg?le do ?J365 ZOBRAZ
237/20132013-09-04Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901materi?l na opravy57.84 ZOBRAZ
238/20132013-09-04GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612dataprojektory + pr?slu?enstvo1434 ZOBRAZ
239/20132013-09-04TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464?istiace a hygienick? prostriedky570.12 ZOBRAZ
240/20132013-09-04TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464kancel?rske a u?ebn? pom?cky1443.92 ZOBRAZ
241/20132013-09-04Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606?J - Zapojenie um?va?ky437.76 ZOBRAZ
242/20132013-09-04SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763Korkov? tabule, stierky342.8 ZOBRAZ
243/20132013-09-04Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503?pln? znenie ro?n?k 2014108.97 ZOBRAZ
244/20132013-09-06SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn106 ZOBRAZ
245/20132013-09-04GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612toner78 ZOBRAZ
246/20132013-09-04GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612oprava notebooku96 ZOBRAZ
247/20132013-09-09RHgreen, s.r.o. Kamenice 12 Pezinok44722249v?sadba kr?kov, ?prava, odvoz720 ZOBRAZ
248/20132013-09-09CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045N?jom servisu hygienick?ch zariaden? + roho?e213.1 ZOBRAZ
249/20132013-09-09KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynska Dolina Bratislava31398294koberce100 ZOBRAZ
250/20132013-09-09KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynska Dolina Bratislava31398294u?. pom?cky848.35 ZOBRAZ
251/20132013-09-09A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B Bratislava36268518Nerezov? policov? voz?k286.8 ZOBRAZ
252/20132013-09-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n30.96 ZOBRAZ
253/20132013-09-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J - telef?n29.92 ZOBRAZ
254/20132013-09-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z?- telef?n27.92 ZOBRAZ
255/20132013-09-10Taktik vydavatelstvo, s.r.o. Krompasska 510/96 Kosice45258767u?ebnica matematiky250 ZOBRAZ
256/20132013-09-10GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612?dr?ba kop?rky157.5 ZOBRAZ
257/20132013-09-10Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancel?rske a u?ebn? pom?cky676.32 ZOBRAZ
258/20132013-09-12O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava35848863vy??tovanie telef?nu19.82 ZOBRAZ
259/20132013-09-12OXICO s.r.o. Panonska cesta 3819/6 Bratislava47850566Aj-CD + u?ebnica21 ZOBRAZ
260/20132013-09-12Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131obal PVC28.61 ZOBRAZ
261/20132013-09-16Klett nakladatelstvi s.r.o. Prumyslova 1472/11 Praha49615645u?ebnice NJ39.22 ZOBRAZ
262/20132013-09-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n13.99 ZOBRAZ
263/20132013-09-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n24.38 ZOBRAZ
264/20132013-09-16GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge76.2 ZOBRAZ
265/20132013-09-16RHgreen, s.r.o. Kamenice 12 Pezinok44722249dod?vka a v?sadba kvet?n280 ZOBRAZ
266/20132013-09-16GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612?dr?ba notebooku23.88 ZOBRAZ
267/20132013-09-16KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Vizu?lna kni?nica16.56 ZOBRAZ
268/20132013-09-16ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia650.84 ZOBRAZ
269/20132013-09-17Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124?asopis Rodina a ?kola2.31 ZOBRAZ
270/20132013-09-17LAYLA MOON s.r.o. Cermelske prielohy 1386/7 Kosice36704661pom?cky na cvi?enie350 ZOBRAZ
271/20132013-09-18Matilda Blahova - FLP, Vrancovicova 83 Bratislava33621462cudzojazy?n? ?asopisy81.3 ZOBRAZ
272/20132013-09-20PROFIT - ELEKTRO spol. s r.o. Moyzesova 39, Modra36697630oprava elektroin?tal?cie v ?J63.23 ZOBRAZ
273/20132013-09-20Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901odvoz odpadu79.82 ZOBRAZ
274/20132013-09-20Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099k?bel LAN357 ZOBRAZ
275/20132013-09-20Generali Poistovna, a.s. Lamacska cesta 3/A Bratislava35709332poistenie elektroniky33 ZOBRAZ
276/20132013-09-20Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503Finan?n? spravodajca19.98 ZOBRAZ
277/20132013-09-23Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n?313.79 ZOBRAZ
278/20132013-09-23GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612bat?ria HP36 ZOBRAZ
279/20132013-09-23LegalSoft, s.r.o. Partizanska 34 Turcianske Teplice44854056u?. pom?cky259.8 ZOBRAZ
280/20132013-09-23BREM Slovakia, spol. s.r.o. 1.maja 2598/43 Pezinok45587914elektroin?tala?n? materi?l402.59 ZOBRAZ
281/20132013-09-25OXICO s.r.o. Panonska cesta 3819/6 Bratislava47850566u?ebnice + CD19.89 ZOBRAZ
282/20132013-09-26TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
283/20132013-09-26TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982rev?zia kotolne a ?J813.6 ZOBRAZ
284/20132013-09-30Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124?eky ?KD32.87 ZOBRAZ
285/20132013-10-02BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494Technik BOZP89.7 ZOBRAZ
286/20132013-10-02FEST interier, s.r.o. Holubyho 83 Pezinok35914726v?mena skla na vchodov?ch dver?ch82.02 ZOBRAZ
287/20132013-10-03SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763magnetick? tabu?a107.69 ZOBRAZ
288/20132013-10-03JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054materi?l na opravy13.34 ZOBRAZ
289/20132013-10-03MEGABOOKS SK, s.r.o. Kopcianska 3748/41, Bratislava36699594u?ebnice a CD - Aj50.1 ZOBRAZ
290/20132013-10-04Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901materi?l na opravy182.76 ZOBRAZ
291/20132013-10-04CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045n?jom servisu hygienick?ch zariaden? + roho?e213.1 ZOBRAZ
292/20132013-10-04DIDAKTIS, s.r.o. Hyrosova 4 Bratislava31322590u?ebnice39.75 ZOBRAZ
293/20132013-10-04VESNA, n.o. Smolenicka 14 Bratislava36076911?kolenie37 ZOBRAZ
294/20132013-10-04GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612xeroxov? papier22.08 ZOBRAZ
295/20132013-10-04GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612toner Canon104.28 ZOBRAZ
296/20132013-10-07ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505materi?l na opravy97.81 ZOBRAZ
297/20132013-10-07MELO-DIAK Slovakia s.r.o. L. Kossutha 101 Kralovsky Chlmec36200701u?ebn? pom?cky296.32 ZOBRAZ
298/20132013-10-07Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370zr?kov? voda713.58 ZOBRAZ
299/20132013-10-07Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356technik PO69.71 ZOBRAZ
300/20132013-10-07SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn106 ZOBRAZ
301/20132013-10-09TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464popisova? na bielu tabu?u90 ZOBRAZ
302/20132013-10-09PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox. papier217.8 ZOBRAZ
303/20132013-10-08OXICO s.r.o. Panonska cesta 3819/6 Bratislava47850566Aj-u?ebnice27.25 ZOBRAZ
304/20132013-10-10DERO-ZDRUZENIE, Pezinok40546021deratiz?cia Z?50.4 ZOBRAZ
305/20132013-10-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J - telef?n30.61 ZOBRAZ
306/20132013-10-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? - telef?n52.64 ZOBRAZ
307/20132013-10-11Wolters Kluwer s.r.o. Mlynske nivy 48 Bratislava31348262Mana?ment ?koly v praxi r.201464.2 ZOBRAZ
308/20132013-10-11KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica16.56 ZOBRAZ
309/20132013-10-11Klett nakladatelstvi s.r.o. Prumyslova 1472/11 Praha49615645u?ebnice NJ139.4 ZOBRAZ
310/20132013-10-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? - telef?n28.97 ZOBRAZ
311/20132013-10-11TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063materi?l na opravy240.4 ZOBRAZ
312/20132013-10-14ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia156.63 ZOBRAZ
313/20132013-10-16Vladimir Micenko - AMICE, Huskova 15 Kosice14307472rev?zia telocvi?n?ho n?radia100 ZOBRAZ
314/20132013-10-17KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynska Dolina Bratislava31398294u?. pom?cky132.5 ZOBRAZ
315/20132013-10-17KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynska Dolina Bratislava31398294koberec ?KD174 ZOBRAZ
316/20132013-10-17OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozska 4/B Bratislava36192384kancel?rske potreby521.52 ZOBRAZ
317/20132013-10-21Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n - Z?24.38 ZOBRAZ
318/20132013-10-21Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n - ?J18.04 ZOBRAZ
319/20132013-10-21Tatiana Fricova - FIALKA, Stefanikova 26 Pezinok34406085sklada?ka LEGO223.02 ZOBRAZ
320/20132013-10-21Martinus.sk, s.r.o. M. R. Stefanika Martin36440531u?ebnice Aj 3.ro?n?k858.88 ZOBRAZ
321/20132013-10-21GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612PC + office + LCD + extern? disk964.56 ZOBRAZ
322/20132013-10-22Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n? september 2013649.52 ZOBRAZ
323/20132013-10-23IVES-Organizacia pre informatiku verejnej spravy, Csl.armady 20 Kosice162957licencia WinIBU 11/2013 - 10/201483.65 ZOBRAZ
324/20132013-10-25Ing. Ivana Pitonakova, Rosna 1 Kosice32524676CD - Jano Pavel??k de?om28.3 ZOBRAZ
325/20132013-10-29ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505materi?l na opravy17.66 ZOBRAZ
326/20132013-11-05Roman Pikulik - RODEKOV, Senkvicka cesta /areal PD Pezinok33841284v?roba a mont? dr?iakov456 ZOBRAZ
327/20132013-11-06SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn106 ZOBRAZ
328/20132013-11-06Wolters Kluwer s.r.o. Mlynske nivy 48 Bratislava31348262publik?cia: Riadenie ?koly12.8 ZOBRAZ
329/20132013-11-07INOWIS, s.r.o. Radlinskeho 295/1 Zilina45977178poradensk? slu?by441 ZOBRAZ
330/20132013-11-08Dusan Badura Servis elektro-zdvihacie zariadenia, Trnavska 71 Pezinok32816243?J rev?zia v??ahu36 ZOBRAZ
331/20132013-11-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n54.94 ZOBRAZ
332/20132013-11-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n29.92 ZOBRAZ
333/20132013-11-08TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464?istiace a hygienick? potreby1286.54 ZOBRAZ
334/20132013-11-08TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464popisova?e na bielu tabu?u90 ZOBRAZ
335/20132013-11-08CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045n?jom servisu hygienick?ch zariaden? + roho?e229.9 ZOBRAZ
336/20132013-11-08Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jed?lne kup?ny491.52 ZOBRAZ
337/20132013-11-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n29.96 ZOBRAZ
338/20132013-11-11EPL s.r.o. Bystricka 5899/3 Bratislava46724605?asopis Geografia r.201312 ZOBRAZ
339/20132013-11-11Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131vysved?enie - list135.6 ZOBRAZ
340/20132013-11-11KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica16.56 ZOBRAZ
341/20132013-11-12Technotronic, s.r.o. Svatoplukova 3588/34 Pezinok46324798tri?k? s podtla?ou135 ZOBRAZ
342/20132013-11-12SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763skrinky, korkov? tabule546.12 ZOBRAZ
343/20132013-11-12FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. Dlha 89B Nitra36536245?dr?ba viac??elov?ho ihriska360 ZOBRAZ
344/20132013-11-13Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n14.29 ZOBRAZ
345/20132013-11-13Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n27.06 ZOBRAZ
346/20132013-11-13GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612tonery a cartridge232.37 ZOBRAZ
347/20132013-11-13SOFT - GL, spol. s.r.o. Kosice, Belehradska 1 Kosice36182214licencia ?J4 na 12 mesiacov39.32 ZOBRAZ
348/20132013-11-14GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge127.82 ZOBRAZ
349/20132013-11-14TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
350/20132013-11-18ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia549.1 ZOBRAZ
351/20132013-11-19SPORT INDUSTRY s.r.o. Suvorovova 28 Pezinok44742509u?. pom?cky TV10 ZOBRAZ
352/20132013-11-19SPORT INDUSTRY s.r.o. Suvorovova 28 Pezinok44742509u? pom?cky TV527.76 ZOBRAZ
353/20132013-11-19KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica198.72 ZOBRAZ
354/20132013-11-21Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n?660.49 ZOBRAZ
355/20132013-11-21GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612HP bat?ria96 ZOBRAZ
356/20132013-11-21KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica33.12 ZOBRAZ
357/20132013-11-25OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozska 4/B Bratislava36192384u?. pom?cky ?KD369.96 ZOBRAZ
358/20132013-11-25OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozska 4/B Bratislava36192384?KD - potraviny130.56 ZOBRAZ
359/20132013-11-28Vladimir Micenko - AMICE, Huskova 15 Kosice14307472n?hradn? diely na kruhy - TV60 ZOBRAZ
360/20132013-11-28VIVERA, s.r.o. Razusova 43 Pezinok44654316video - vr?tnik 12+ 4 stanica2656.8 ZOBRAZ
361/20132013-11-29SLOVAKIA TAP, s.r.o. Bratislavska 85 Pezinok35715316koberce ku vchod. dver?m53.42 ZOBRAZ
362/20132013-12-02GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612dataprojektor649.8 ZOBRAZ
363/20132013-12-02Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901materi?l na opravy110.35 ZOBRAZ
364/20132013-12-02Verlag Dashofer vydavatelstvo, s.r.o. Zelezniciarska 13 Bratislava3573012903.12.2013 - 02.12.2014158.34 ZOBRAZ
365/20132013-12-02Generali Poistovna, a.s. Lamacska cesta 3/A Bratislava35709332poistenie v?eob. zodpovednosti1637 ZOBRAZ
366/20132013-12-03ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505materi?l na opravy67.96 ZOBRAZ
367/20132013-12-03SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn106 ZOBRAZ
368/20132013-12-03VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374licencia mzd. programu246 ZOBRAZ
369/20132013-12-04Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancel?rske a u?. pom?cky524.48 ZOBRAZ
370/20132013-12-05FASADENA, s.r.o. Vazska 3 Piestany44144644maliarske potreby349.93 ZOBRAZ
371/20132013-12-05JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054materi?l na opravy48.26 ZOBRAZ
372/20132013-12-05CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045n?jom servisu hygienick?ch zariaden?229.9 ZOBRAZ
373/20132013-12-09Stanislav Strazay - STRATEX, SNP 7 Pezinok41027990k???e, z?mky, k?u?ky83.12 ZOBRAZ
374/20132013-12-09Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124Zvesti MS a MK SR6 ZOBRAZ
375/20132013-12-09Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124Rodina a ?kola15.4 ZOBRAZ
376/20132013-12-09TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063materi?l na opravy59.63 ZOBRAZ
377/20132013-12-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n29.96 ZOBRAZ
378/20132013-12-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n30 ZOBRAZ
379/20132013-12-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n54.96 ZOBRAZ
380/20132013-12-09Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356technik PO69.71 ZOBRAZ
381/20132013-12-10BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technik BOZP89.7 ZOBRAZ
382/20132013-12-10TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzkovanie kotolne260 ZOBRAZ
383/20132013-12-10TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464popisova? na bielu tabu?u180 ZOBRAZ
384/20132013-12-10PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xrerox. papier160.92 ZOBRAZ
385/20132013-12-11T-med, s.r.o. Mierove namestie 6 Senec44029926zdrav. obuv + vesty259.96 ZOBRAZ
386/20132013-12-11Gastroslovak s.r.o. Eisnerova 3 Bratislava46682872?J - um?vacie prostriedky300.05 ZOBRAZ
387/20132013-12-11LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599rozli?ova? tri?iek - TV67.2 ZOBRAZ
388/20132013-12-12Dusan Badura Servis elektro-zdvihacie zariadenia, Trnavska 71 Pezinok32816243rev?zia v??ahu v ?J36 ZOBRAZ
389/20132013-12-13INOWIS, s.r.o. Radlinskeho 295/1 Zilina45977178poradensk? slu?by VO639 ZOBRAZ
390/20132013-12-13JS servis, s.r.o. Bratislavska 83 Pezinok34152181vzduchovky a diabolky - TV485.5 ZOBRAZ
391/20132013-12-13Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n24.48 ZOBRAZ
392/20132013-12-13Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n21.13 ZOBRAZ
393/20132013-12-13GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612notebook HP532.8 ZOBRAZ
394/20132013-12-16Marian Bagita - Dual BP, Roznavska 1 Bratislava35962135pracovn? odevy a obuv375.98 ZOBRAZ
395/20132013-12-16ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia628.53 ZOBRAZ
396/20132013-12-16Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124?J ?eky49.67 ZOBRAZ
397/20132013-12-16ALVEX, spol. s.r.o. Stefanikova 35 Ivanka pri Dunaji34139435n?stroj na ?istenie kr?ja?a v ?J145.2 ZOBRAZ
398/20132013-12-16SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763stoli?ky, opierky1897.2 ZOBRAZ
399/20132013-12-16STIEFEL EUROCART s.r.o. Ruzinovska 1/A Bratislava31360513mapy497 ZOBRAZ
400/20132013-12-16Martinus.sk, s.r.o. M. R. Stefanika Martin36440531knihy316.91 ZOBRAZ
401/20132013-12-16VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374?kolenie VEMA60 ZOBRAZ
402/20132013-12-17Tatiana Fricova - FIALKA, Stefanikova 26 Pezinok34406085hra?ky ?KD813.88 ZOBRAZ
403/20132013-12-17TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982oprava poruchy453.6 ZOBRAZ
404/20132013-12-17Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n?636.36 ZOBRAZ
405/20132013-12-18DEMI sport, s.r.o. Juraja Slottu 47 Trnava43985955br?nky na TV186.5 ZOBRAZ
406/20132013-12-18Europsky institut, s.r.o. Zamocka 18 Bratislava47180811knihy s DVD99 ZOBRAZ
407/20132013-12-19PUBLICOM s.r.o. Polnohospodarov 6 Prievidza36337897obrazy207.12 ZOBRAZ
408/20132013-12-19My Haaf s.r.o. Mojmirova 7 Slovensky Grob46420061divadeln? predstavenie ?KD250 ZOBRAZ
409/20132013-12-20Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099fotoapar?t, karta, ta?ka350.51 ZOBRAZ
410/20132013-12-20Tatiana Vrablova - V-sport, Nitrianska 7572/20 Piestany34217746lopty820.9 ZOBRAZ
411/20132013-12-20GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612tla?iare? Canon132 ZOBRAZ
412/20132013-12-20Ing. Oliver Ochodnicky - MONTEX, L. Novomeskeho 2705/4 Pezinok46887024osvetlenie v triedach3726 ZOBRAZ
413/20132013-12-20SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn106 ZOBRAZ
414/20132013-12-20ENES s.r.o. Odborarska 52 Bratislava31398383u?ebn? pom?cky1031.09 ZOBRAZ
415/20132013-12-20GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612?dr?ba kop?rky38.75 ZOBRAZ
416/20132013-12-20GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612vizualiz?r LUMENS 8ks5640 ZOBRAZ
417/20132013-12-20GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612?dr?ba300 ZOBRAZ
418/20132013-12-23GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612notebook HP 5ks2811 ZOBRAZ
419/20132013-12-30SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739dobropis plyn106 ZOBRAZ
1/20142014-01-03SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn28.43 ZOBRAZ
2/20142014-01-07AJFA + AVIS, s.r.o. Klemensova 34 Zilina31602436odborn? publik?cia49.5 ZOBRAZ
3/20142014-01-08Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503?pln? znenie r.201336.9 ZOBRAZ
4/20142014-01-08Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370zr?kov? voda713.58 ZOBRAZ
5/20142014-01-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n42.41 ZOBRAZ
6/20142014-01-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n29.96 ZOBRAZ
7/20142014-01-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n29.96 ZOBRAZ
8/20142014-01-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 8.12.2013-7.1.121424.38 ZOBRAZ
9/20142014-01-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n 8.12.2013-7.1.121414.7 ZOBRAZ
10/20142014-01-09CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045n?jom servisu hygienick?ch zariaden?173.98 ZOBRAZ
11/20142014-01-09CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045roho?e42 ZOBRAZ
12/20142014-01-10ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia339.91 ZOBRAZ
13/20142014-01-15GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge HP29.4 ZOBRAZ
14/20142014-01-16RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybarska 1 Nove Mesto nad Vahom34153004kastr?l, pokrievka, hrniec312.17 ZOBRAZ
15/20142014-01-16Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503vy??tovanie Finan?n? spravodajca14.21 ZOBRAZ
16/20142014-01-16Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n?561.76 ZOBRAZ
17/20142014-01-24Marian Medlen - JURISDAT Ondavska 8 Bratislava11821973?asopis ?KOLA22 ZOBRAZ
18/20142014-01-24GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge175.48 ZOBRAZ
19/20142014-01-28SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739vy??tovanie plyn2.7 ZOBRAZ
20/20142014-02-03MUSICA LITURGICA s.r.o. Safranova 5, Bratislava35856084?asopis - P?n U?ite?18.9 ZOBRAZ
21/20142014-02-03Slovenska vedecka spolocnost pre telesnu vychovu a sport, Nabr.L.Svobodu 9, Bratislava31789471?asopis - TV a ?port12 ZOBRAZ
22/20142014-02-03BS ACOUSTIC, s.r.o. 145 Radosovce36237809prenosn? zosil?ova?329 ZOBRAZ
23/20142014-02-03GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612lupa - projektor448.2 ZOBRAZ
24/20142014-02-03GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge HP49.8 ZOBRAZ
25/20142014-02-03Martinus.sk, s.r.o. M. R. Stefanika Martin36440531knihy243.84 ZOBRAZ
26/20142014-02-05Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370dobripis561.76 ZOBRAZ
27/20142014-02-05Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n?559.55 ZOBRAZ
28/20142014-02-05SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739?J plyn81 ZOBRAZ
29/20142014-02-05CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045n?jom servisu kuchynsk?ch zariaden?215.98 ZOBRAZ
30/20142014-02-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n29.96 ZOBRAZ
31/20142014-02-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n43.19 ZOBRAZ
32/20142014-02-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n32.16 ZOBRAZ
33/20142014-02-07RVC, Trhova 2, Trnava37902938?kolenie30 ZOBRAZ
34/20142014-02-12TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
35/20142014-02-18PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798kop?r. papier148.2 ZOBRAZ
36/20142014-02-18Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n25.38 ZOBRAZ
37/20142014-02-18Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n20.84 ZOBRAZ
38/20142014-02-18SPIRIT - informacne systemy, a.s. Kubaniho 14 Bratislava31345565spracovanie inventariz?cie emisi?114 ZOBRAZ
39/20142014-02-18OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozska 4/B Bratislava36192384odpadkov? ko?e, rukavice85.06 ZOBRAZ
40/20142014-02-18KANAL M.P.S s.r.o. Samorinska 39 Senec35710357?istenie kanaliza?n?ho potrubia777.67 ZOBRAZ
41/20142014-02-19ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia343.72 ZOBRAZ
42/20142014-02-19TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464popisova?e na bielu tabu?u90 ZOBRAZ
43/20142014-02-19GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612HP adapter47.52 ZOBRAZ
44/20142014-02-19TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace a hygienicke prostriedky242.21 ZOBRAZ
45/20142014-02-19Zdruzenie miest a obci, region JE Jaslovske Bohunice, Trhova 2 Trnava31826385publikacia uctovne suvstaznosti r.201423 ZOBRAZ
46/20142014-02-20OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozska 4/B Bratislava36192384odpadkove kose96 ZOBRAZ
47/20142014-03-03Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne722.2 ZOBRAZ
48/20142014-03-03Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne62.41 ZOBRAZ
49/20142014-03-03ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505material na opravy55.1 ZOBRAZ
50/20142014-03-05SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn81 ZOBRAZ
51/20142014-03-05PROFIMONT SLOVAKIA, s.r.o. 900 23 Hlavna 47 Vinicne35957034oprava kanalizacneho potrubia504 ZOBRAZ
52/20142014-03-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469SJ - telefon29.96 ZOBRAZ
53/20142014-03-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS - telefon41.51 ZOBRAZ
54/20142014-03-07CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hygienickych zariadeni229.9 ZOBRAZ
55/20142014-03-07GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge HP49.8 ZOBRAZ
56/20142014-03-07Luboslav Filipovic, Skolska 218/33 Chorvatsky Grob35031298kalibracia vah v SJ229 ZOBRAZ
57/20142014-03-13Ing. Ivana Pitonakova, Rosna 1 Kosice32524676CD - Jano Pavelcak detom66.6 ZOBRAZ
58/20142014-03-13Ladislav Molnar Rotalix, Mlynarovicova 12, Bratislava11810033kontrola hasiacich pristrojov a hydrantov253.04 ZOBRAZ
59/20142014-03-13INOWIS, s.r.o. Radlinskeho 295/1 Zilina45977178verejne obstaravanie1080 ZOBRAZ
60/20142014-03-14ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el.energia70.26 ZOBRAZ
61/20142014-03-14Ladislav Molnar Rotalix, Mlynarovicova 12, Bratislava11810033oprava hasiacich pristrojov193.79 ZOBRAZ
62/20142014-03-14Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718Testovanie 9. - metodika39.81 ZOBRAZ
63/20142014-03-14Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718Priprava na testovanie 8. - Slov. jazyk24 ZOBRAZ
64/20142014-03-14Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon17.5 ZOBRAZ
65/20142014-03-14Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon18.66 ZOBRAZ
66/20142014-03-18Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503rocny pristup na Verejnu spravu SR76 ZOBRAZ
67/20142014-03-19Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne443.57 ZOBRAZ
68/20142014-03-19TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464popisovac na bielu tabulu90 ZOBRAZ
69/20142014-03-19Dusan Badura Servis elektro-zdvihacie zariadenia, Trnavska 71 Pezinok32816243revizia vytahu v SJ36 ZOBRAZ
70/20142014-03-20Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099kabel, konektor, sada naradia334 ZOBRAZ
71/20142014-03-25Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS - telefon29.96 ZOBRAZ
72/20142014-03-25AITEC, s.r.o. Slovinska 12, Bratislava43829171ucebnice a pracovne zosity264.05 ZOBRAZ
73/20142014-03-27GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612udrzba kopirky46.5 ZOBRAZ
74/20142014-03-27GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612udrzba kopirky62.16 ZOBRAZ
75/20142014-03-27GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612toner Canon62.16 ZOBRAZ
76/20142014-03-27TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prevadzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
77/20142014-03-27Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131ziacke knizky356.6 ZOBRAZ
78/20142014-03-28Andrej Marso - MA, Sturova 3500/49 Pezinok41027493oprava preliezok na skolskom dvore672.48 ZOBRAZ
79/20142014-03-31GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612dataprojektor468 ZOBRAZ
80/20142014-04-03SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763skolopny pult na stolicku 4ks100.2 ZOBRAZ
81/20142014-04-03BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technik BOZP89.7 ZOBRAZ
82/20142014-04-04CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hygienickych zariadeni + rohoze213.1 ZOBRAZ
83/20142014-04-04DERO-ZDRUZENIE, Pezinok40546021deratizacia skoly47.5 ZOBRAZ
84/20142014-04-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS telefon29.96 ZOBRAZ
85/20142014-04-08Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370zrazkova voda696.73 ZOBRAZ
86/20142014-04-08SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn81 ZOBRAZ
87/20142014-04-08ENES s.r.o. Odborarska 52 Bratislava31398383polystyrenove vajicka41.79 ZOBRAZ
88/20142014-04-08Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356technik PO69.71 ZOBRAZ
89/20142014-04-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612dataprojektor BENQ792 ZOBRAZ
90/20142014-04-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS telefon64.72 ZOBRAZ
91/20142014-04-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469SJ telefon29.96 ZOBRAZ
92/20142014-04-09GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge HP82.08 ZOBRAZ
93/20142014-04-10PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox. papier148.2 ZOBRAZ
94/20142014-04-10TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464popisovace na bielu tabulu90 ZOBRAZ
95/20142014-04-10Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jedalne kupony143.4 ZOBRAZ
96/20142014-04-14Peter Tahotny, PROFIT-ELEKTRO s.r.o. Moyzesova 39, Modra11693339revizia elektroinstalacie636 ZOBRAZ
97/20142014-04-14Peter Mrazek, Nadrazni 527, Zasmuky, Ceska Republika69639485SJ - biologicke osetrenie odpadov363 ZOBRAZ
98/20142014-04-14TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prevadzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
99/20142014-04-14TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace a hygienicke potreby453.61 ZOBRAZ
100/20142014-04-14TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464dobropis na cistiace prostriedky16.38 ZOBRAZ
101/20142014-04-14PAMIKO spol. s.r.o. Racianska 89 Bratislava31320007casopis - Nasa Skola14.4 ZOBRAZ
102/20142014-04-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS telefon13.99 ZOBRAZ
103/20142014-04-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS telefon18.66 ZOBRAZ
104/20142014-04-23JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054material na opravy49.55 ZOBRAZ
105/20142014-04-23Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne693.22 ZOBRAZ
106/20142014-04-23ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia220.45 ZOBRAZ
107/20142014-04-24Martinus.sk, s.r.o. M. R. Stefanika Martin36440531odborne publikacie25.82 ZOBRAZ
108/20142014-04-25TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace a hygienicke potreby1504.45 ZOBRAZ
109/20142014-04-25GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612toner Canon163.44 ZOBRAZ
110/20142014-04-25GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612box do kopirky39 ZOBRAZ
111/20142014-04-25GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612Cartridge131.52 ZOBRAZ
112/20142014-04-25Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099fotoaparat, radio346 ZOBRAZ
113/20142014-05-01GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612oprava kopirky210.36 ZOBRAZ
114/20142014-05-06SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739SJ - plyn81 ZOBRAZ
115/20142014-05-07PROFIT - ELEKTRO spol. s r.o. Moyzesova 39, Modra36697630elektromontazne prace340.66 ZOBRAZ
116/20142014-05-07CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu kuch. zariadeni + rohoze213.1 ZOBRAZ
117/20142014-05-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469SJ - telefon29.96 ZOBRAZ
118/20142014-05-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS - telefon54.62 ZOBRAZ
119/20142014-05-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS - telefon29.96 ZOBRAZ
120/20142014-05-09LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599Atletika - medaile, pohare + tricka465.97 ZOBRAZ
121/20142014-05-09Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jedalne kupony188.4 ZOBRAZ
122/20142014-05-12Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancelarske a ucebne pomocky318.53 ZOBRAZ
123/20142014-05-15JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054material na opravy48.89 ZOBRAZ
124/20142014-05-15Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon ZS14.59 ZOBRAZ
125/20142014-05-15Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon ZS18.66 ZOBRAZ
126/20142014-05-15FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. Dlha 89B Nitra36536245udrzba viacuceloveho ihriska432 ZOBRAZ
127/20142014-05-15O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava35848863telefon signalizacia garaze0.05 ZOBRAZ
128/20142014-05-15GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge54.72 ZOBRAZ
129/20142014-05-15TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prevadzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
130/20142014-05-15TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464praci prasok SJ30.4 ZOBRAZ
131/20142014-05-15Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancelarske a ucebne pomocky475.82 ZOBRAZ
132/20142014-05-16TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464obrusky12.77 ZOBRAZ
133/20142014-05-19ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia61.06 ZOBRAZ
134/20142014-05-19Infra Services, a.s. Hranicna 10 Bratislava43898190montaz a vymena ventilov568.3 ZOBRAZ
135/20142014-05-19PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798kopirovaci papier135 ZOBRAZ
136/20142014-05-19VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374aktualizacia programu VEMA72 ZOBRAZ
137/20142014-05-19Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503uplne znenie r.2015108.97 ZOBRAZ
138/20142014-05-19B2B Partner s.r.o. Sulekova 2 Bratislava44413467stojany na vrecia s vrchnakmi93.6 ZOBRAZ
139/20142014-05-21Tatiana Fricova - FIALKA, Stefanikova 26 Pezinok34406085ucebne pomocky SKD699.58 ZOBRAZ
140/20142014-05-22TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiaci prostriedok do mycky SJ74.76 ZOBRAZ
141/20142014-05-23TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464popisovace + pera342.83 ZOBRAZ
142/20142014-05-26Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne679.85 ZOBRAZ
143/20142014-05-26Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra22686339ATLETIKA - obcerstvenie91.17 ZOBRAZ
144/20142014-05-27GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612tonery Canon108.96 ZOBRAZ
145/20142014-05-27BREM Slovakia, spol. s.r.o. 1.maja 2598/43 Pezinok45587914ziarovky, elektroinstalacny material578.51 ZOBRAZ
146/20142014-05-28GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge HP49.44 ZOBRAZ
147/20142014-05-28GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612udrzba kopirky46.5 ZOBRAZ
148/20142014-02-28ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505material na opravy31.01 ZOBRAZ
149/20142014-05-29LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599potlac triciek78 ZOBRAZ
150/20142014-06-02Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718pracovne zosity166.6 ZOBRAZ
151/20142014-06-04Bc. Tomas Lazar - ANTIKVARIATIK.SK, Banska Stiavnica43852114obraz + ramovanie405 ZOBRAZ
152/20142014-06-04LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok367475994SB s potlacou235.2 ZOBRAZ
153/20142014-06-05Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901material na opravy81.19 ZOBRAZ
154/20142014-06-06Klett nakladatelstvi s.r.o. Prumyslova 1472/11 Praha49615645ucebnice NJ63.67 ZOBRAZ
155/20142014-06-06SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn81 ZOBRAZ
156/20142014-06-06VESNA, n.o. Smolenicka 14 Bratislava36076911skolenie MZDY37 ZOBRAZ
157/20142014-06-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon ZS49.82 ZOBRAZ
158/20142014-06-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon ZS26.83 ZOBRAZ
159/20142014-06-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon SJ29.96 ZOBRAZ
160/20142014-06-09GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge HP39.84 ZOBRAZ
161/20142014-06-09Franz Eckert, STIHL SERVIS, Hrnciarska 12 Vinosady14137411motorova kosacka137 ZOBRAZ
162/20142014-06-12O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava35848863telefon signalizacia garaze0.31 ZOBRAZ
163/20142014-06-12CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hyg. zariadeni + rohoze213.1 ZOBRAZ
164/20142014-06-12ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia96.36 ZOBRAZ
165/20142014-06-13Stanislav Strazay - STRATEX, SNP 7 Pezinok41027990kluce, zamky, stitky192.06 ZOBRAZ
166/20142014-06-13Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon10.09 ZOBRAZ
167/20142014-06-13Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon18.66 ZOBRAZ
168/20142014-06-16VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374konzultacia ku vyuzivaniu aplikacie PER130.8 ZOBRAZ
169/20142014-06-16AT PUBLISHING, s.r.o. Rovniankova 2475/5 Bratislava47361140publikacia - eticka vychova49.5 ZOBRAZ
170/20142014-06-17ENES s.r.o. Odborarska 52 Bratislava31398383SKD - kostimy/drak194.74 ZOBRAZ
171/20142014-06-18TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prevadzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
172/20142014-06-18TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982odstranenie havarijneho stavu UK398.92 ZOBRAZ
173/20142014-06-19Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne633.04 ZOBRAZ
174/20142014-06-19BESONE, s.r.o. Priemyselna 1 Liptovsky Mikulas44277971poskytnutie zodpovednej osoby135 ZOBRAZ
175/20142014-06-19LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599tricka s potlacou128.64 ZOBRAZ
176/20142014-06-19PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798kopirovaci papier202.5 ZOBRAZ
177/20142014-06-20PROFIT - ELEKTRO spol. s r.o. Moyzesova 39, Modra36697630elektromontazne prace50.72 ZOBRAZ
178/20142014-06-20Wolters Kluwer s.r.o. Mlynske nivy 48 Bratislava31348262odborna publikacia35.9 ZOBRAZ
179/20142014-06-23GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge17.28 ZOBRAZ
180/20142014-06-23GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612HP bateria42 ZOBRAZ
181/20142014-06-23DIDAKTIS, s.r.o. Hyrosova 4 Bratislava31322590ucebnice90.3 ZOBRAZ
182/20142014-06-24Dusan Badura Servis elektro-zdvihacie zariadenia, Trnavska 71 Pezinok32816243SJ - revizia vytahu36 ZOBRAZ
183/20142014-06-26LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599ocenenie ziakov114.26 ZOBRAZ
184/20142014-06-26ENES s.r.o. Odborarska 52 Bratislava31398383kostimy - ciapky, zvieratka277.15 ZOBRAZ
185/20142014-06-27GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612tonery a cartridge695.76 ZOBRAZ
186/20142014-07-01BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technik BOZP89.7 ZOBRAZ
187/20142014-07-02GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612USB kabel24.84 ZOBRAZ
188/20142014-07-02Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718publikacia - Manazment triedy28.15 ZOBRAZ
189/20142014-07-02Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901material na opravy164.71 ZOBRAZ
190/20142014-07-03ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505material na opravy142.39 ZOBRAZ
191/20142014-07-07Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973ucebne pomocky731.73 ZOBRAZ
192/20142014-07-07ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7 Bratislava31361161licencia - dochadzkovy system174 ZOBRAZ
193/20142014-07-07Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131tlaciva223.18 ZOBRAZ
194/20142014-07-07Global Green, s.r.o. Repaskeho 10 Bratislava35790571zneskodnenie odpadu v SJ42.55 ZOBRAZ
195/20142014-07-07Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370zrazkova voda704.47 ZOBRAZ
196/20142014-07-07SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739ZS - plyn3469 ZOBRAZ
197/20142014-07-07SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739SJ - plyn81 ZOBRAZ
198/20142014-07-07Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356technik69.71 ZOBRAZ
199/20142014-07-07TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace prostriedky249.7 ZOBRAZ
200/20142014-07-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS telefon81.48 ZOBRAZ
201/20142014-07-10SA SportAcademy s.r.o. Nad Luckami 4 Bratislava45966940ucebna pomocka TV350 ZOBRAZ
202/20142014-07-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469SJ telefon43.27 ZOBRAZ
203/20142014-07-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS telefon24.91 ZOBRAZ
204/20142014-07-16TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prevadzkovanie kotolne142 ZOBRAZ
205/20142014-07-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon10.99 ZOBRAZ
206/20142014-07-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon18.66 ZOBRAZ
207/20142014-07-16KANAL M.P.S s.r.o. Samorinska 39 Senec35710357kompletne vycistenie lapaca tuku199.16 ZOBRAZ
208/20142014-07-16TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace a hygienicke potreby111.43 ZOBRAZ
209/20142014-07-16ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia154.68 ZOBRAZ
210/20142014-07-23Rastislav Trajda - MANAT, Druzstevna 857/4 Modra34675949maliarske prace v ZS980 ZOBRAZ
211/20142014-07-23Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124tlac sekov SKD32.87 ZOBRAZ
212/20142014-07-23GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612bateria hp do notebooku42 ZOBRAZ
213/20142014-07-28B.F. - stav. spol. s.r.o. 461 Vinicne34139711oprava plastovych dveri do TV261.36 ZOBRAZ
214/20142014-07-30Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne682.08 ZOBRAZ
215/20142014-07-31TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace a hygienicke potreby SJ258.5 ZOBRAZ
216/20142014-08-07JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054material na opravy72.35 ZOBRAZ
217/20142014-08-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon ZS56.11 ZOBRAZ
218/20142014-08-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon SJ30.12 ZOBRAZ
219/20142014-08-13ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7 Bratislava31361161aSc dochadzka - cipovy system704 ZOBRAZ
220/20142014-08-13SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn3600 ZOBRAZ
221/20142014-08-13SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn81 ZOBRAZ
222/20142014-08-18Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon18.66 ZOBRAZ
223/20142014-08-18Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon9.99 ZOBRAZ
224/20142014-08-18O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava35848863telefon - signalizacia garaze0.06 ZOBRAZ
225/20142014-08-18AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o. Hadovska 870 Komarno36707741skrinky na prezliekanie738 ZOBRAZ
226/20142014-08-18ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia692.15 ZOBRAZ
227/20142014-04-18Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancelarske potreby521.19 ZOBRAZ
228/20142014-08-20Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne334.36 ZOBRAZ
229/20142014-08-20Firma KOSIK - siete, s.r.o. Detvianska 6 Nove Zamky36556858ucebne pomocky na TV996.74 ZOBRAZ
230/20142014-08-21GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612EPSON lampa174 ZOBRAZ
231/20142014-08-21GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge24.96 ZOBRAZ
232/20142014-08-21BANKNOTE kft. Cziraki u. 26-32 Budapest13585349tester bankoviek143.87 ZOBRAZ
233/20142014-08-222U spol. s.r.o. Martinengova 1 Bratislava17315786obraz prezidenta37.8 ZOBRAZ
234/20142014-08-25GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612tlaciaren canon240 ZOBRAZ
235/20142014-08-26SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763skrinky, tabule2399.12 ZOBRAZ
236/20142014-08-26GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge HP49.92 ZOBRAZ
237/20142014-08-26TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace a hygienicke potreby627.6 ZOBRAZ
238/20142014-08-26ARES, spol. s r.o. Sportova 5 Bratislava31363822casopis Vychovavatel15 ZOBRAZ
239/20142014-08-28Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jedalne kupony952.32 ZOBRAZ
240/20142014-09-03ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7 Bratislava31361161aSe dochadzka - cipovy system149 ZOBRAZ
241/20142014-09-04Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099ventilator, kanvica90.7 ZOBRAZ
242/20142014-09-04Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901material na opravy263.5 ZOBRAZ
243/20142014-09-05TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063material na opravy249.35 ZOBRAZ
244/20142014-09-05JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054material na opravy11.26 ZOBRAZ
245/20142014-09-08Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674JK sutaz cezpolny beh88.4 ZOBRAZ
246/20142014-09-08FEST interier, s.r.o. Holubyho 83 Pezinok35914726sklo - plasove dvere21.24 ZOBRAZ
247/20142014-09-08SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739SJ plyn81 ZOBRAZ
248/20142014-09-08SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739ZS plyn3600 ZOBRAZ
249/20142014-09-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612reproduktor TV + reproduktor k notebooku240.6 ZOBRAZ
250/20142014-09-10Firma KOSIK - siete, s.r.o. Detvianska 6 Nove Zamky36556858hokejky na TV56.03 ZOBRAZ
251/20142014-09-11Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901odvoz odpadu60.79 ZOBRAZ
252/20142014-09-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469SJ - telefon32.23 ZOBRAZ
253/20142014-09-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS - telefon55.49 ZOBRAZ
254/20142014-09-11INOWIS, s.r.o. Radlinskeho 295/1 Zilina45977178poradenske sluzby VO1080 ZOBRAZ
255/20142014-09-12CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hygienickych zariadeni + rohoze213.1 ZOBRAZ
256/20142014-09-12GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612vizualizery3195 ZOBRAZ
257/20142014-09-12GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612notebooky2280 ZOBRAZ
258/20142014-09-12ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia683.34 ZOBRAZ
259/20142014-09-16Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne762.32 ZOBRAZ
260/20142014-09-16Marian Supa, Holleho 164 Velke Kostolany11906022nahradne suciastky na kosacku249.08 ZOBRAZ
261/20142014-09-16Klett nakladatelstvi s.r.o. Prumyslova 1472/11 Praha49615645ucebnice NJ114.49 ZOBRAZ
262/20142014-09-17Peter Skubak - AD REM, Svabinskeho 16 Bratislava11782889ucebnice AJ pre 3. a 4. rocnik1074 ZOBRAZ
263/20142014-09-17Vladimir Micenko - AMICE, Huskova 15 Kosice14307472revizia a oprava naradia v TV224.3 ZOBRAZ
264/20142014-09-17Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon9.99 ZOBRAZ
265/20142014-09-17Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon18.66 ZOBRAZ
266/20142014-09-18TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace a hygienicke potreby824.53 ZOBRAZ
267/20142014-09-18ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s.r.o. Hrachova 34 Bratislava17323266metodiky 5.rocnik24 ZOBRAZ
268/20142014-09-18BREM Slovakia, spol. s.r.o. 1.maja 2598/43 Pezinok45587914elektroinstalacny material135.65 ZOBRAZ
269/20142014-09-18Generali Poistovna, a.s. Lamacska cesta 3/A Bratislava35709332poistenie najetku33 ZOBRAZ
270/20142014-09-22BESONE, s.r.o. Priemyselna 1 Liptovsky Mikulas44277971poskytnutie zodpovednej osoby135 ZOBRAZ
271/20142014-09-22GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612tlaciaren CANON453.6 ZOBRAZ
272/20142014-09-23PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox. papier247.5 ZOBRAZ
273/20142014-09-23LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599cezpolny beh - medaile29.95 ZOBRAZ
274/20142014-09-26TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464mapy43.2 ZOBRAZ
275/20142014-09-29GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612papier 160g40.8 ZOBRAZ
276/20142014-10-01Dusan Badura Servis elektro-zdvihacie zariadenia, Trnavska 71 Pezinok32816243revizia vytahu v SJ36 ZOBRAZ
277/20142014-10-02BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technik BOZP89.7 ZOBRAZ
278/20142014-10-02Verlag Dashofer vydavatelstvo, s.r.o. Zelezniciarska 13 Bratislava35730129predplatne Online Kniznica148.55 ZOBRAZ
279/20142014-10-02CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hygienickych zariadeni + rohoze213.1 ZOBRAZ
280/20142014-10-02TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prevadzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
281/20142014-10-02ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505material na opravy64.42 ZOBRAZ
282/20142014-10-03Marian Bagita - Dual BP, Roznavska 1 Bratislava35962135pracovne odevy + obuv447.08 ZOBRAZ
283/20142014-10-06Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon ZS58.92 ZOBRAZ
284/20142014-10-06Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370zrazkova voda712.21 ZOBRAZ
285/20142014-10-06Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973ucebne a kancelarske pomocky1665.39 ZOBRAZ
286/20142014-10-06SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739SJ plyn81 ZOBRAZ
287/20142014-10-06SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739ZS plyn3608 ZOBRAZ
288/20142014-10-07OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozska 4/B Bratislava36192384ucebne pomocky SKD364.44 ZOBRAZ
289/20142014-10-07DERO-ZDRUZENIE, Pezinok40546021deratizacia budovy skoly42 ZOBRAZ
290/20142014-10-07Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356technik PO69.71 ZOBRAZ
291/20142014-10-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon SJ44.64 ZOBRAZ
292/20142014-10-10Wolters Kluwer s.r.o. Mlynske nivy 48 Bratislava31348262Manazment skoly v praxi 201566 ZOBRAZ
293/20142014-10-10GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612oprava kopirky72.78 ZOBRAZ
294/20142014-10-13Martinus.sk, s.r.o. M. R. Stefanika Martin36440531odborna publikacia114 ZOBRAZ
295/20142014-10-14ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia6.94 ZOBRAZ
296/20142014-10-14Grapa Media, s.r.o. Guothova 2/B Bratislava45456836-111.5 ZOBRAZ
297/20142014-10-14Peter Tahotny, PROFIT-ELEKTRO s.r.o. Moyzesova 39, Modra11693339revizia elektrickych spotrebicov441.48 ZOBRAZ
298/20142014-10-14Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718-119 ZOBRAZ
299/20142014-10-16ENES s.r.o. Odborarska 52 Bratislava31398383dekoracne siete199.9 ZOBRAZ
300/20142014-10-14Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon ZS10.24 ZOBRAZ
301/20142014-10-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon ZS20.87 ZOBRAZ
302/20142014-10-16Jaroslav Paskuliak JP-KOMPLET, 2 Kyselica34418130vymena dveri1656 ZOBRAZ
303/20142014-10-16PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798dobropis k FA247.5 ZOBRAZ
304/20142014-10-16PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xeroxovy papier202.5 ZOBRAZ
305/20142014-10-20RVC, Trhova 2, Trnava37902938skolenie - uctovna zavierka RO30 ZOBRAZ
306/20142014-10-20Global Green, s.r.o. Repaskeho 10 Bratislava35790571zneskodnenie odpadu10.94 ZOBRAZ
307/20142014-10-20Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503Praca, mzdy a odmenovanie50.09 ZOBRAZ
308/20142014-10-22STROJARSKE CENTRUM, s.r.o. Bratislavska 79 Pezinok36289248material na opravy27.97 ZOBRAZ
309/20142014-10-23FUNSTAR s.r.o. Tovarnicka 14 Topolcany45416761stol na stolny tenis249.9 ZOBRAZ
310/20142014-10-23EPL s.r.o. Bystricka 5899/3 Bratislava46724605casopis Geografia12 ZOBRAZ
311/20142014-10-23IVES-Organizacia pre informatiku verejnej spravy, Csl.armady 20 Kosice162957licencia WINIBEU83.65 ZOBRAZ
312/20142014-10-23SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763policova skrinka + zamok168.24 ZOBRAZ
313/20142014-10-24Milan BANOCZKY TOMDUS, 508 Kralova pri Senci31111785SJ - Lyzice291.6 ZOBRAZ
314/20142014-10-24GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612NOTEBOOK HP462.6 ZOBRAZ
315/20142014-10-27OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozska 4/B Bratislava36192384hygienicke potreby42.04 ZOBRAZ
316/20142014-10-27Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099radio, baterky222 ZOBRAZ
317/20142014-10-28IVES-Organizacia pre informatiku verejnej spravy, Csl.armady 20 Kosice162957skolenie20 ZOBRAZ
318/20142014-10-28ENES s.r.o. Odborarska 52 Bratislava31398383pocitadlo323.73 ZOBRAZ
319/20142014-10-28Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne849.25 ZOBRAZ
320/20142014-11-03TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464hygienicke a cistiace potreby128.47 ZOBRAZ
321/20142014-11-04Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901material na opravy92.48 ZOBRAZ
322/20142014-11-04ENES s.r.o. Odborarska 52 Bratislava31398383pocitadlo109.9 ZOBRAZ
323/20142014-11-04ENES s.r.o. Odborarska 52 Bratislava31398383SKD-koberce1862.6 ZOBRAZ
324/20142014-11-06SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn3600 ZOBRAZ
325/20142014-11-06SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn81 ZOBRAZ
326/20142014-11-06SOFT - GL, spol. s.r.o. Kosice, Belehradska 1 Kosice36182214aktualizacia programu SJ439.24 ZOBRAZ
327/20142014-11-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon57.53 ZOBRAZ
328/20142014-11-07PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox. papier202.5 ZOBRAZ
329/20142014-11-07CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hyg. zariadeni229.9 ZOBRAZ
330/20142014-11-07Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131list - bianco s vodotlacou81 ZOBRAZ
331/20142014-11-11INOWIS, s.r.o. Radlinskeho 295/1 Zilina45977178poradenske sluzby VO1602 ZOBRAZ
332/20142014-11-11TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982revizia a servis902.2 ZOBRAZ
333/20142014-11-11TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982odstranenie reviznych zavad550.2 ZOBRAZ
334/20142014-11-11TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prevadzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
335/20142014-11-11AITEC, s.r.o. Slovinska 12, Bratislava43829171CD + metodiky - 1.rocnik83 ZOBRAZ
336/20142014-11-12Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jedalne kupony645.12 ZOBRAZ
337/20142014-11-13Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne436.88 ZOBRAZ
338/20142014-11-13Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469SJ telefon39.32 ZOBRAZ
339/20142014-11-13ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia244.38 ZOBRAZ
340/20142014-11-14ARES, spol. s r.o. Sportova 5 Bratislava31363822skolsky casopis GATE32.1 ZOBRAZ
341/20142014-11-18Global Green, s.r.o. Repaskeho 10 Bratislava35790571zneskodnenie odpadu14.69 ZOBRAZ
342/20142014-11-19GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612sluchadla135 ZOBRAZ
343/20142014-11-19CONATEX-DIDACTIC Ucebni pomucky, s.r.o. Velvarska 1698/31 Praha25783688uc. pomocky prirodopis82.89 ZOBRAZ
344/20142014-11-19Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS telefon18.66 ZOBRAZ
345/20142014-11-19Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS telefon9.99 ZOBRAZ
346/20142014-11-19KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977virtualna kniznica198.72 ZOBRAZ
347/20142014-11-21RVC, Trhova 2, Trnava37902938skolenie30 ZOBRAZ
348/20142014-11-21AITEC, s.r.o. Slovinska 12, Bratislava43829171SKD - pracovne listy653.4 ZOBRAZ
349/20142014-11-24Vydavatelstvo Fragment, s.r.o. Mickiewiczova 9 Bratislava35907576knihy do kniznice141.33 ZOBRAZ
350/20142014-11-24GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge99.36 ZOBRAZ
351/20142014-11-24Tatiana Fricova - FIALKA, Stefanikova 26 Pezinok34406085ucebne pomocky v SKD831 ZOBRAZ
352/20142014-11-24TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace prostriedky1222.31 ZOBRAZ
353/20142014-11-24Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancelarske a ucebne pomocky562.82 ZOBRAZ
354/20142014-11-24Vydavatelstvo Fragment, s.r.o. Mickiewiczova 9 Bratislava35907576ucebnice27.37 ZOBRAZ
355/20142014-11-27Lubica Orsaghova EBEN, Slnecna 233/14 Limbach33507431umely vianocny stromcek SKD220 ZOBRAZ
356/20142014-11-07Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718publikacia - Sikanovanie v skole95 ZOBRAZ
357/20142014-12-01Saleziani don Bosca - Slovenska provincia, Mileticova 7 Bratislava586421DVD + ucebnice50.97 ZOBRAZ
358/20142014-11-26Branislav Dvoriscak - GASTRO - GALAXI, 195 Stulany41231082vybavenie SJ128.38 ZOBRAZ
359/20142014-12-02STROJARSKE CENTRUM, s.r.o. Bratislavska 79 Pezinok36289248material na opravy210.34 ZOBRAZ
360/20142014-12-02ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505material na opravy85.54 ZOBRAZ
361/20142014-12-02ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505material na opravy66.37 ZOBRAZ
362/20142014-12-02Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901material na opravy159.34 ZOBRAZ
363/20142014-12-02Martinus.sk, s.r.o. M. R. Stefanika Martin36440531knihy50.15 ZOBRAZ
364/20142014-12-03Topforsport s.r.o. Besuvka 810/19 Brno29213291TV360 ZOBRAZ
365/20142014-12-03Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancelarske potreby, pomocky, ucebnice1118.5 ZOBRAZ
366/20142014-12-03CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hyg. zariadeni + rohoze229.9 ZOBRAZ
367/20142014-12-03TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063material na opravy63.38 ZOBRAZ
368/20142014-12-04Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099radio, rychlovarna kanvica239.59 ZOBRAZ
369/20142014-12-04VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374aktualizacia licencie VEMA250.8 ZOBRAZ
370/20142014-12-04TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace prostiedky SJ812.53 ZOBRAZ
371/20142014-12-05SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739SJ plyn81 ZOBRAZ
372/20142014-12-05SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739ZS plyn3600 ZOBRAZ
373/20142014-12-05SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763handricky na biele tabule57.6 ZOBRAZ
374/20142014-12-05Dusan Badura Servis elektro-zdvihacie zariadenia, Trnavska 71 Pezinok32816243SJ - revizia vytahu36 ZOBRAZ
375/20142014-12-08Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099chladnicky, mikrovlnka514.99 ZOBRAZ
376/20142014-12-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612oprava kopirky75.18 ZOBRAZ
377/20142014-12-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612oprava kopirky 1. stupen101.82 ZOBRAZ
378/20142014-12-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612oprava kopirky 2. stupen83.1 ZOBRAZ
379/20142014-12-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612servis IT techniky23.88 ZOBRAZ
380/20142014-12-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612instalacia IT techniky24 ZOBRAZ
381/20142014-12-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612office + servis408.96 ZOBRAZ
382/20142014-12-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge161.64 ZOBRAZ
383/20142014-12-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612tonery a cartridge255.12 ZOBRAZ
384/20142014-12-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612lampa ESPON, VGA kabel280.8 ZOBRAZ
385/20142014-12-08PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox. papier337.5 ZOBRAZ
386/20142014-12-09INOWIS, s.r.o. Radlinskeho 295/1 Zilina45977178poradenske sluzby VO918 ZOBRAZ
387/20142014-12-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469SJ telefon38.53 ZOBRAZ
388/20142014-12-09Generali Poistovna, a.s. Lamacska cesta 3/A Bratislava35709332poistenie zodpovednosti 12.01.2015-11.01.20161637 ZOBRAZ
389/20142014-12-09TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prevadzkovanie kotolne260 ZOBRAZ
390/20142014-12-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon ZS61.15 ZOBRAZ
391/20142014-12-09Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356technik PO69.71 ZOBRAZ
392/20142014-12-10BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technik BOZP89.7 ZOBRAZ
393/20142014-12-11Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973ucebne a kancelarske pomocky1218.62 ZOBRAZ
394/20142014-12-11Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124casopis - Rodina a skola20 ZOBRAZ
395/20142014-12-11EVISION, spol. s.r.o. Vajnorska 137 Bratislava35809078oprava pocitacovej siete996.78 ZOBRAZ
396/20142014-12-12ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia364.23 ZOBRAZ
397/20142014-12-12Global Green, s.r.o. Repaskeho 10 Bratislava35790571SJ - zneskodnenie odpadu11.45 ZOBRAZ
398/20142014-12-12Stanislav Strazay - STRATEX, SNP 7 Pezinok41027990kluce, zamky100.99 ZOBRAZ
399/20142014-12-15Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne646.4 ZOBRAZ
400/20142014-12-15Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon10.3 ZOBRAZ
401/20142014-12-15Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon18.76 ZOBRAZ
402/20142014-12-15STIEFEL EUROCART s.r.o. Ruzinovska 1/A Bratislava31360513online hry a pomocky36 ZOBRAZ
403/20142014-12-15BESONE, s.r.o. Priemyselna 1 Liptovsky Mikulas44277971poskytnutie zodpovednej osoby135 ZOBRAZ
404/20142014-12-15Michal Frejer - CC INSPIRATION, 372 Stozok45597308vyzdoba112.55 ZOBRAZ
405/20142014-12-15Ing. Oliver Ochodnicky - MONTEX, L. Novomeskeho 2705/4 Pezinok46887024rekonstrukcia osvetlenia tried12289.9 ZOBRAZ
406/20142014-12-17TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063material na opravy61.69 ZOBRAZ
407/20142014-12-17AP MEDIA, s.r.o. Stare Grunty 7 Bratislava35691883interaktivna tabula SMART Board4536 ZOBRAZ
408/20142014-12-18JP-KOMPLET IN s.r.o. Kyselica 2 Kyselica47575344nakup dveri a ich osadenie19992.1 ZOBRAZ
409/20142014-12-18GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612fixacia na kopirku224.4 ZOBRAZ
410/20142014-12-18GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612pera na interaktivnu tabulu228 ZOBRAZ
411/20142014-12-18GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612montaz reproduktorov v TV180 ZOBRAZ
412/20142014-12-18GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612notebook HP757.2 ZOBRAZ
413/20142014-12-18STIEFEL EUROCART s.r.o. Ruzinovska 1/A Bratislava31360513vyucbovy software, CD875 ZOBRAZ
414/20142014-12-19Martin Kubov MK therm, Hrnciarska 73 Pezinok14056712demontaz vduchotechniky2299.5 ZOBRAZ
415/20142014-12-22Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancelarske potreby127.33 ZOBRAZ
416/20142014-12-29Global Green, s.r.o. Repaskeho 10 Bratislava35790571SJ zneskodnenie odpadu12.31 ZOBRAZ
417/20142014-12-29Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099ohrievac SENCOR58 ZOBRAZ
418/20142014-12-29Jan Hanusek, Pezinska 170 Vinosady30939534atypicky kancelarsky nabytok585 ZOBRAZ
419/20142014-12-30GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612tonery, cartridge509.28 ZOBRAZ
420/20142014-12-30Vydavatelstvo Fragment, s.r.o. Mickiewiczova 9 Bratislava35907576knihy do kniznice32.4 ZOBRAZ
421/20142014-12-30Vydavatelstvo Fragment, s.r.o. Mickiewiczova 9 Bratislava35907576knihy do kniznice32.4 ZOBRAZ
1/20152015-01-05Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469SJ telefon32.39 ZOBRAZ
2/20152015-01-05Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS telefon57.7 ZOBRAZ
3/20152015-01-05AJFA + AVIS, s.r.o. Klemensova 34 Zilina31602436publikacia - Co ma vediet mzd. uct.49.5 ZOBRAZ
4/20152015-01-07Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370zrazkova voda712.21 ZOBRAZ
5/20152015-01-09CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hyg. zariadeni + rohoze215.98 ZOBRAZ
6/20152015-01-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon18.66 ZOBRAZ
7/20152015-01-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon10.19 ZOBRAZ
8/20152015-01-13SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739vyuctovanie plynu5562.86 ZOBRAZ
9/20152015-01-13ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia234.94 ZOBRAZ
10/20152015-01-16Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503vyuctovanie - uplne znenie35.07 ZOBRAZ
11/20152015-01-19Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503vyuctovanie - financny spravodajca48.86 ZOBRAZ
12/20152015-01-19Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne657.55 ZOBRAZ
13/20152015-01-22Marian Medlen - JURISDAT Ondavska 8 Bratislava11821973casopis Skola23 ZOBRAZ
14/20152015-01-22SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn103 ZOBRAZ
15/20152015-01-23ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7 Bratislava31361161cipy - dochadzka60 ZOBRAZ
16/20152015-01-23Slovenska vedecka spolocnost pre telesnu vychovu a sport, Nabr.L.Svobodu 9, Bratislava31789471casopis - Telesna vychova a sport12 ZOBRAZ
17/20152015-01-28SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739vyuctovanie plynu SJ78.92 ZOBRAZ
18/20152015-01-28Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra22686339obcerstvenie70.65 ZOBRAZ
19/20152015-01-29VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374skolenie PAM60 ZOBRAZ
20/20152015-01-29Beyond Media, s.r.o. Daxnerovo nam. 3 Bratislava36737895knihy do kniznice133.15 ZOBRAZ
21/20152015-02-02Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674JK - Dejepisna olympiada94.4 ZOBRAZ
22/20152015-02-03Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718personalne riadenie v praci72.75 ZOBRAZ
23/20152015-02-03Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718dokumentacia ZS79.75 ZOBRAZ
24/20152015-02-03Peter Tahotny, PROFIT-ELEKTRO s.r.o. Moyzesova 39, Modra11693339elektroinstalacne prace23.76 ZOBRAZ
25/20152015-02-03TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prevadzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
26/20152015-02-09Jan Grajzel, Cordakova 1217/32 Kosice45655634kavove lyzicky169.38 ZOBRAZ
27/20152015-02-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon ZS55.8 ZOBRAZ
28/20152015-02-09CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hyg. zariadeni + rohoze215.98 ZOBRAZ
29/20152015-02-09SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn SJ103 ZOBRAZ
30/20152015-02-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon SJ35.08 ZOBRAZ
31/20152015-02-11Taktik vydavatelstvo, s.r.o. Krompasska 510/96 Kosice45258767ucebnice11.5 ZOBRAZ
32/20152015-02-16Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne635.27 ZOBRAZ
33/20152015-02-16SE Predaj, s.r.o. Mlynske nivy 47 Bratislava44553412el. energia221.89 ZOBRAZ
34/20152015-02-17Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon9.99 ZOBRAZ
35/20152015-02-17Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon19.25 ZOBRAZ
36/20152015-02-17ZMOP, spol. s.r.o. Narodna 1961 Modra 218046339ubytovanie hosti130 ZOBRAZ
37/20152015-02-18Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606oprava skrabky na zemiaky189.84 ZOBRAZ
38/20152015-02-19Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra22686339obcerstvenie68.44 ZOBRAZ
39/20152015-02-19TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464SJ - cistiace a hyg. potreby180.65 ZOBRAZ
40/20152015-02-20Global Green, s.r.o. Repaskeho 10 Bratislava35790571SJ - zneskodnenie odpadu21 ZOBRAZ
41/20152015-02-24Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099rychlovarna kanvica41.9 ZOBRAZ
42/20152015-02-24SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739oprava fa. plyn 01/20154727 ZOBRAZ
43/20152015-02-27PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox papier135 ZOBRAZ
44/20152015-03-03ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505material na opravy167.96 ZOBRAZ
45/20152015-03-03JP-KOMPLET IN s.r.o. Kyselica 2 Kyselica47575344natieranie kovovych zabradli998.8 ZOBRAZ
46/20152015-03-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon ZS59.16 ZOBRAZ
47/20152015-03-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon SJ34.67 ZOBRAZ
48/20152015-03-10SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn SJ103 ZOBRAZ
49/20152015-03-10Ladislav Molnar Rotalix, Mlynarovicova 12, Bratislava11810033revizia hasiacich pristrojov255.97 ZOBRAZ
50/20152015-03-10Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131obaly149.39 ZOBRAZ
51/20152015-03-10TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace a hyg. potreby1259.48 ZOBRAZ
52/20152015-03-12Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901odvoz odpadu63.72 ZOBRAZ
53/20152015-03-12Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718publikacia - Testovanie 9125.11 ZOBRAZ
54/20152015-03-12CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hyg. zariadeni + rohoze229.9 ZOBRAZ
55/20152015-03-16SE Predaj, s.r.o. Mlynske nivy 47 Bratislava44553412el. energia108.5 ZOBRAZ
56/20152015-03-16SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn18699.7 ZOBRAZ
57/20152015-01-16Global Green, s.r.o. Repaskeho 10 Bratislava35790571SJ - zneskodnenie odpadu33 ZOBRAZ
58/20152015-03-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon18.76 ZOBRAZ
59/20152015-03-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon9.99 ZOBRAZ
60/20152015-03-18Ladislav Molnar Rotalix, Mlynarovicova 12, Bratislava11810033oprava hasiacich pristrojov236.87 ZOBRAZ
61/20152015-03-18TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464mopy a vedra21.59 ZOBRAZ
62/20152015-03-19Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancelarske a ucebne pomocky433.31 ZOBRAZ
63/20152015-03-19Dusan Badura Servis elektro-zdvihacie zariadenia, Trnavska 71 Pezinok32816243revizia vytahu36 ZOBRAZ
64/20152015-03-19TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace prostriedky138.79 ZOBRAZ
65/20152015-03-20MEGABOOKS SK, s.r.o. Kopcianska 3748/41, Bratislava36699594knihy AJ108.3 ZOBRAZ
66/20152015-03-20Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne675.38 ZOBRAZ
67/20152015-03-23TRIO PUBLISHING, s.r.o. Trajanova 3A Bratislava31401392knihy do kniznice154.84 ZOBRAZ
68/20152015-03-25GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612udrzba kopirok SKD145.62 ZOBRAZ
69/20152015-03-25GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612udrzba kopirok157.5 ZOBRAZ
70/20152015-03-25GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612oprava kopirok 2. stupen210.5 ZOBRAZ
71/20152015-03-25GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612dataprojektor661.2 ZOBRAZ
72/20152015-03-27Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606oprava cukrarenskych peci371.04 ZOBRAZ
73/20152015-03-27DERO-ZDRUZENIE, Pezinok40546021deratizacia skoly42 ZOBRAZ
74/20152015-03-27Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon0.96 ZOBRAZ
75/20152015-03-27Verlag Dashofer vydavatelstvo, s.r.o. Zelezniciarska 13 Bratislava35730129Spravodajca vo verejnej sprave122.4 ZOBRAZ
76/20152015-04-01TRIO PUBLISHING, s.r.o. Trajanova 3A Bratislava31401392ucebnice138.27 ZOBRAZ
77/20152015-04-01BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technik BOZP115 ZOBRAZ
78/20152015-04-01PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox. papier202.5 ZOBRAZ
79/20152015-04-01ZYX, s.r.o. Kalinciakova 4 Bratislava17328349material na kosacku - vymena43.68 ZOBRAZ
80/20152015-04-01CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045majom servisu hyg. zariadeni + rohoze213.1 ZOBRAZ
81/20152015-04-01Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718publikacia - vychovny program pre SVVZ64.35 ZOBRAZ
82/20152015-04-08BESONE, s.r.o. Priemyselna 1 Liptovsky Mikulas44277971servis a poskytnutie zodpovednej osoby135 ZOBRAZ
83/20152015-04-08Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356technik PO69.71 ZOBRAZ
84/20152015-04-08SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739SJ playn103 ZOBRAZ
85/20152015-04-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon ZS56.56 ZOBRAZ
86/20152015-04-08Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131vysvedcenie pre 5.-9. rocnik8.8 ZOBRAZ
87/20152015-04-09TRIO PUBLISHING, s.r.o. Trajanova 3A Bratislava31401392ucebnice254.19 ZOBRAZ
88/20152015-04-10Stanislav Strazay - STRATEX, SNP 7 Pezinok41027990kluce, zamky176.35 ZOBRAZ
89/20152015-04-10Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370zrazkova voda575.08 ZOBRAZ
90/20152015-04-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469SJ telefon3.07 ZOBRAZ
91/20152015-04-13SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn ZS3927.92 ZOBRAZ
92/20152015-04-13TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prevadzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
93/20152015-04-14STROJARSKE CENTRUM, s.r.o. Bratislavska 79 Pezinok36289248material na opravy32.96 ZOBRAZ
94/20152015-04-14Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne650.87 ZOBRAZ
95/20152015-04-15Grapa Media, s.r.o. Guothova 2/B Bratislava45456836Motylia zahrada139.4 ZOBRAZ
96/20152015-04-15Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon18.76 ZOBRAZ
97/20152015-04-15Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon10.3 ZOBRAZ
98/20152015-04-17Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124seky SJ48.47 ZOBRAZ
99/20152015-04-17Global Green, s.r.o. Repaskeho 10 Bratislava35790571SJ - zneskodnenie odpadu30 ZOBRAZ
100/20152015-04-21BEKAPE, a.s. Frana Krala 1/B Pezinok35722495autobusova doprava394.8 ZOBRAZ
101/20152015-04-22Slovenska rope skippingova asociacia, Podhradie 2 Svaty Jur31813283startovne80 ZOBRAZ
102/20152015-04-23T-med, s.r.o. Mierove namestie 6 Senec44029926zdravotna obuv215 ZOBRAZ
103/20152015-04-24Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jedlne kupony138.24 ZOBRAZ
104/20152015-04-27Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718Dokumentacia ZS44.95 ZOBRAZ
105/20152015-04-27Tatiana Fricova - FIALKA, Stefanikova 26 Pezinok34406085SKD - hry a ucebne pomocky429.37 ZOBRAZ
106/20152015-04-28Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606oprava plynoveho kotla v SJ33.72 ZOBRAZ
107/20152015-04-28Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon6.49 ZOBRAZ
108/20152015-04-30PAMIKO spol. s.r.o. Racianska 89 Bratislava31320007casopis Nasa skola15 ZOBRAZ
109/20152015-04-30Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901material na opravy214.55 ZOBRAZ
110/20152015-04-30Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718odborna publikacia - personalne riadenie42.55 ZOBRAZ
111/20152015-05-05DIDAKTIS, s.r.o. Hyrosova 4 Bratislava31322590ucebnice218.96 ZOBRAZ
112/20152015-05-07Global Green, s.r.o. Repaskeho 10 Bratislava35790571SJ - zneskodnenie odpadu60 ZOBRAZ
113/20152015-05-07SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739SJ plyn103 ZOBRAZ
114/20152015-05-07CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hyg. zariadeni + rohoze213.1 ZOBRAZ
115/20152015-05-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon55.6 ZOBRAZ
116/20152015-05-11GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge19.92 ZOBRAZ
117/20152015-05-11GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612udrzba + oprava kopirky221.1 ZOBRAZ
118/20152015-05-11Firma KOSIK - siete, s.r.o. Detvianska 6 Nove Zamky36556858montaz sieti na mutif. ihrisko588.4 ZOBRAZ
119/20152015-05-12JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. Povazska Tepla 602 Povazska Bystrica31633986kriketove lopticky23.48 ZOBRAZ
120/20152015-05-12Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469SJ - telefon63.32 ZOBRAZ
121/20152015-05-12SE Predaj, s.r.o. Mlynske nivy 47 Bratislava44553412vyuctovanie el. energie24.11 ZOBRAZ
122/20152015-05-14SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn2370 ZOBRAZ
123/20152015-05-14SE Predaj, s.r.o. Mlynske nivy 47 Bratislava44553412vyuctovanie el. energie89.03 ZOBRAZ
124/20152015-05-18LEXICON s.r.o. Bacikova 6 Kosice47105135startovne v sutazi Englishstar110 ZOBRAZ
125/20152015-05-18Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon19.06 ZOBRAZ
126/20152015-05-18Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon10.39 ZOBRAZ
127/20152015-05-18STROJARSKE CENTRUM, s.r.o. Bratislavska 79 Pezinok36289248material na opravy12.96 ZOBRAZ
128/20152015-05-18Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674JK OKA ATLETIKA225.28 ZOBRAZ
129/20152015-05-14LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599OK ATLETIKA - ceny pre vitazov459.07 ZOBRAZ
130/20152015-05-18LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599tricka s potlacou171.6 ZOBRAZ
131/20152015-05-19Infra Services, a.s. Hranicna 10 Bratislava43898190vzdelavanie ucitelov338.3 ZOBRAZ
132/20152015-05-20Bc. Tomas Lazar - ANTIKVARIATIK.SK, Banska Stiavnica43852114obrazy1400 ZOBRAZ
133/20152015-05-20Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok45339571obcerstvenie pre deti - OK ATLETIKA98.14 ZOBRAZ
134/20152015-05-20Frantisek Slamka, Kukucinova 14 Pezinok30897793obcerstvenie pre deti - OK ATLETIKA34.75 ZOBRAZ
135/20152015-05-21Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne757.86 ZOBRAZ
136/20152015-05-25TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prevadzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
137/20152015-05-26TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace prostriedky15.18 ZOBRAZ
138/20152015-05-26TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace prostriedky31.32 ZOBRAZ
139/20152015-05-28Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon6.49 ZOBRAZ
140/20152015-05-28Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718publikacia - Vychovny program SVVZ42.66 ZOBRAZ
141/20152015-05-29PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798kopirovaci papier202.5 ZOBRAZ
142/20152015-05-29STROJARSKE CENTRUM, s.r.o. Bratislavska 79 Pezinok36289248material na opravy11.29 ZOBRAZ
143/20152015-06-01ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505material na opravy94.25 ZOBRAZ
144/20152015-06-01TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace a hyg. prostriedky1285.51 ZOBRAZ
145/20152015-06-01SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739SJ - plyn103 ZOBRAZ
146/20152015-06-01EMBA Trade, spol. s.r.o. Komarnanska cesta 13 Nove Zamky34142860archivna skatula 100ks191 ZOBRAZ
147/20152015-06-05LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599medaila na sutaze SKD23.4 ZOBRAZ
148/20152015-06-08Tatiana Fricova - FIALKA, Stefanikova 26 Pezinok34406085SKD - ucebne pomocky319.81 ZOBRAZ
149/20152015-06-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS - telefon55.66 ZOBRAZ
150/20152015-06-09Dusan Badura Servis elektro-zdvihacie zariadenia, Trnavska 71 Pezinok32816243SJ - revizia vytahu36 ZOBRAZ
151/20152015-06-09CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najon servisu hyg. zariadeni + rohoze213.1 ZOBRAZ
152/20152015-06-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Sj - telefon30.29 ZOBRAZ
153/20152015-06-09SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn1051.54 ZOBRAZ
154/20152015-06-11Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901odvoz odpadu70.56 ZOBRAZ
155/20152015-06-12Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718dokumentacia ZS46.7 ZOBRAZ
156/20152015-06-12Global Green, s.r.o. Repaskeho 10 Bratislava35790571zneskodnenie odpadu SJ57 ZOBRAZ
157/20152015-06-15Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon18.66 ZOBRAZ
158/20152015-06-15Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon11.3 ZOBRAZ
159/20152015-06-12SE Predaj, s.r.o. Mlynske nivy 47 Bratislava44553412el. energia120.09 ZOBRAZ
160/20152015-06-17K-7 Psovodi - zachranari Slovenskej republiky, Dolne Rudiny 1 Zilina37981889vdelavanie ziakov - kurz ochrany cloveka a prirody1210.94 ZOBRAZ
161/20152015-06-19Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne769.01 ZOBRAZ
162/20152015-06-22Slovenska rope skippingova asociacia, Podhradie 2 Svaty Jur31813283svihadla165 ZOBRAZ
163/20152015-06-22TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464dobropis10.08 ZOBRAZ
164/20152015-06-23ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7 Bratislava31361161aSc Agenda Komplet349 ZOBRAZ
165/20152015-06-23Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901material na opravy134.76 ZOBRAZ
166/20152015-06-23Gastroslovak s.r.o. Eisnerova 3 Bratislava46682872cistiaci prosriedok24.72 ZOBRAZ
167/20152015-06-24AITEC, s.r.o. Slovinska 12, Bratislava43829171pracovne zosity pre ucitelov29.37 ZOBRAZ
168/20152015-06-25Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973ucebne pomocky SKD809.79 ZOBRAZ
169/20152015-06-25Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancelarske a ucebne pomocky676.96 ZOBRAZ
170/20152015-06-25Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718odborna publikacia - Personalne riadenie42.55 ZOBRAZ
171/20152015-06-26MUSICA LITURGICA s.r.o. Safranova 5, Bratislava35856084casopis - Pan ucitel24 ZOBRAZ
172/20152015-06-26Gravitech s.r.o. Zahradna 1375/3 Pezinok47784717peciatky197.06 ZOBRAZ
173/20152015-06-29Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon6.49 ZOBRAZ
174/20152015-06-30ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505material na opravy76.3 ZOBRAZ
175/20152015-06-30STROJARSKE CENTRUM, s.r.o. Bratislavska 79 Pezinok36289248material na opravy172.33 ZOBRAZ
176/20152015-07-01BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technik BOZP115 ZOBRAZ
177/20152015-07-03SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739SJ plyn103 ZOBRAZ
178/20152015-07-22CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hyg. zariadeni36.24 ZOBRAZ
179/20152015-07-03PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xeroxovy papier202.5 ZOBRAZ
180/20152015-07-07Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370zrazkova voda697.84 ZOBRAZ
181/20152015-07-07Technotronic, s.r.o. Svatoplukova 3588/34 Pezinok46324798tricka352 ZOBRAZ
182/20152015-07-07Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356technik PO69.71 ZOBRAZ
183/20152015-07-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon55.64 ZOBRAZ
184/20152015-07-07Lepsia geografia, Bernolakova 41 Banska Bystica50200950clenstvo na portali - Lepsia geografia40 ZOBRAZ
185/20152015-07-09INFRA Slovakia, s.r.o. Ul. Jana Holleho 875 Velke Levare44752423materialy154.9 ZOBRAZ
186/20152015-07-09BESONE, s.r.o. Priemyselna 1 Liptovsky Mikulas44277971servis a poskytnutie zodpovednej osoby135 ZOBRAZ
187/20152015-07-10SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn962.36 ZOBRAZ
188/20152015-07-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469SJ - telefon29.96 ZOBRAZ
189/20152015-07-09SE Predaj, s.r.o. Mlynske nivy 47 Bratislava44553412el. energia194.1 ZOBRAZ
190/20152015-07-13Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne797.98 ZOBRAZ
191/20152015-07-14TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prevadzkovanie kotolne260 ZOBRAZ
192/20152015-07-14TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464SJ - cistiace postriedky258.64 ZOBRAZ
193/20152015-07-16Global Green, s.r.o. Repaskeho 10 Bratislava35790571SJ - zneskodnenie odpadu54 ZOBRAZ
194/20152015-07-16Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131tlaciva203.6 ZOBRAZ
195/20152015-07-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon11.81 ZOBRAZ
196/20152015-07-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon21.12 ZOBRAZ
197/20152015-08-03Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon6.59 ZOBRAZ
198/20152015-08-03ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505material na pravy72.96 ZOBRAZ
199/20152015-08-05SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739SJ plyn103 ZOBRAZ
200/20152015-08-06Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469SJ - telefon29.96 ZOBRAZ
201/20152015-08-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS - telefon56.3 ZOBRAZ
202/20152015-08-11Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jedalne kupony1483.78 ZOBRAZ
203/20152015-08-10TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063material na opravy69.34 ZOBRAZ
204/20152015-08-11SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn758.14 ZOBRAZ
205/20152015-08-11Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901odvoz odpadu267.29 ZOBRAZ
206/20152015-08-11SWAN PK, s.r.o. Glejovka 1 Pezinok45298203poplatok za zriadenie optickej pripojky1198.8 ZOBRAZ
207/20152015-08-17Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne724.43 ZOBRAZ
208/20152015-08-18SE Predaj, s.r.o. Mlynske nivy 47 Bratislava44553412el. energia664.64 ZOBRAZ
209/20152015-08-18TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace prostriedky27.14 ZOBRAZ
210/20152015-08-18SWAN PK, s.r.o. Glejovka 1 Pezinok45298203internetove pripojenie20.57 ZOBRAZ
211/20152015-08-18Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon9.99 ZOBRAZ
212/20152015-08-18Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon18.66 ZOBRAZ
213/20152015-08-21TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace prostriedky27.34 ZOBRAZ
214/20152015-08-21TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace a hygienicke prostriedky657.65 ZOBRAZ
215/20152015-08-21TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464hygienicke prostriedky28.8 ZOBRAZ
216/20152015-08-18Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503publikacia - Praca, mzdy a odmenvanie59.56 ZOBRAZ
217/20152015-08-19Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503publikacia - Uplne znenie r.2016119.87 ZOBRAZ
218/20152015-08-25Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099kabel na internetove pripojenie593.6 ZOBRAZ
219/20152015-08-26Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099pracka330 ZOBRAZ
220/20152015-08-27Gabriel Csicsola, 912 Tesedikovo35368357malovanie v ucebniach853 ZOBRAZ
221/20152015-08-27Gabriel Csicsola, 912 Tesedikovo35368357izolovanie stien640 ZOBRAZ
222/20152015-08-27Gabriel Csicsola, 912 Tesedikovo35368357malovanie tried965 ZOBRAZ
223/20152015-08-27Gabriel Csicsola, 912 Tesedikovo35368357murarske prace830 ZOBRAZ
224/20152015-08-28Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon6.49 ZOBRAZ
225/20152015-08-28smartown s.r.o. Seberiniho 1 Bratislava46754466smart wall pointer - farba na int. tabulu411.48 ZOBRAZ
226/20152015-08-28ARES, spol. s r.o. Sportova 5 Bratislava31363822casopis - Vychovavatel15 ZOBRAZ
227/20152015-08-31LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599menovky na dvere + cisla1087.2 ZOBRAZ
228/20152015-09-02HALLON, s.r.o. M.R.Stefanika 167/4 Bosany47333618knihy116.1 ZOBRAZ
229/20152015-09-02Stanislav Strazay - STRATEX, SNP 7 Pezinok41027990kluce, zamky325.46 ZOBRAZ
230/20152015-09-02Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718publikacia - Personalne riadenie42.55 ZOBRAZ
231/20152015-09-02CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hyg. zariadeni + rohoze213.1 ZOBRAZ
232/20152015-09-02SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739SJ - plyn103 ZOBRAZ
233/20152015-09-04KORREKT s.r.o. Karloveska 6C Bratislava35829371ucebnice AJ1045 ZOBRAZ
234/20152015-09-04K-7 Psovodi - zachranari Slovenskej republiky, Dolne Rudiny 1 Zilina37981889vdelavanie ziakov - kurz ochrany cloveka a prirody1310.26 ZOBRAZ
235/20152015-09-07Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901material na opravy458.68 ZOBRAZ
236/20152015-09-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS - telefon61.08 ZOBRAZ
237/20152015-09-07STROJARSKE CENTRUM, s.r.o. Bratislavska 79 Pezinok36289248material na opravy312.55 ZOBRAZ
238/20152015-09-07SE Predaj, s.r.o. Mlynske nivy 47 Bratislava44553412el. energia600.81 ZOBRAZ
239/20152015-09-08Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973ucebne a kancelarske pomocky1999.68 ZOBRAZ
240/20152015-09-08LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599menovky na dvere10.32 ZOBRAZ
241/20152015-09-10BREM Slovakia, spol. s.r.o. 1.maja 2598/43 Pezinok45587914elektroinstalacny material672.71 ZOBRAZ
242/20152015-09-10Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jedalne kupony725.77 ZOBRAZ
243/20152015-09-10Quo - SQ spol. s.r.o. Puchovska 12 Bratislava31351450okenne folie990 ZOBRAZ
244/20152015-09-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469SJ - telefon32.64 ZOBRAZ
245/20152015-09-11SWAN PK, s.r.o. Glejovka 1 Pezinok45298203internetove pripojenie23.34 ZOBRAZ
246/20152015-09-14Peter Skubak - AD REM, Svabinskeho 16 Bratislava11782889Ucebnice AJ + vyukove CD301.56 ZOBRAZ
247/20152015-09-14Wolters Kluwer s.r.o. Mlynske nivy 48 Bratislava31348262casopis - Manazment skoly v praxi111.74 ZOBRAZ
248/20152015-09-14Akademia Alexandra s.r.o. Martin46100261elektronicka ucebnica informatiky217.5 ZOBRAZ
249/20152015-09-16Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne396.76 ZOBRAZ
250/20152015-09-16KORREKT s.r.o. Karloveska 6C Bratislava35829371ucebnice AJ33.12 ZOBRAZ
251/20152015-09-16SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn868.49 ZOBRAZ
252/20152015-09-17MEGABOOKS SK, s.r.o. Kopcianska 3748/41, Bratislava36699594ucebnice RJ 5.rocnik280.43 ZOBRAZ
253/20152015-09-17Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901odvoz odpadu423.34 ZOBRAZ
254/20152015-09-21Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon9.99 ZOBRAZ
254/20152015-09-21Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon9.99 ZOBRAZ
255/20152015-09-21Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon18.66 ZOBRAZ
256/20152015-09-23Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718publikacia - Vychovny program pre SVVZ c.242.66 ZOBRAZ
257/20152015-09-23Akademia Alexandra s.r.o. Martin46100261elektronicka ucebnica informatiky217.5 ZOBRAZ
258/20152015-09-24TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464predlzovaci privod s vypinacom21.94 ZOBRAZ
259/20152015-09-24Verlag Dashofer vydavatelstvo, s.r.o. Zelezniciarska 13 Bratislava35730129predplatne - Online skola efektivne180 ZOBRAZ
260/20152015-09-28SWAN PK, s.r.o. Glejovka 1 Pezinok45298203dobropis600 ZOBRAZ
261/20152015-09-28ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505material na opravy100.42 ZOBRAZ
262/20152015-09-28Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon6.49 ZOBRAZ
264/20152015-10-01ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7 Bratislava31361161aSc dochadzka - cipy60 ZOBRAZ
265/20152015-10-02BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technik BOZP115 ZOBRAZ
266/20152015-10-02PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798kopirovaci papier202.5 ZOBRAZ
267/20152015-10-05Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718publikacia - Dokumentacia ZS45.65 ZOBRAZ
268/20152015-10-05PcProfi, s.r.o. Finticka 14050/119 Presov44685173vizualizer Lumens2661.6 ZOBRAZ
269/20152015-10-05Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon ZS55.42 ZOBRAZ
270/20152015-10-06Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718pracovne zosity15 ZOBRAZ
271/20152015-10-06TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063material na opravy173.85 ZOBRAZ
272/20152015-10-06Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370zrazkova voda705.58 ZOBRAZ
273/20152015-10-06DERO-ZDRUZENIE, Pezinok40546021deratizacia skoly42 ZOBRAZ
274/20152015-10-06SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739SJ plyn103 ZOBRAZ
275/20152015-10-06LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599celopolny beh - medaile100 ZOBRAZ
276/20152015-10-06AITEC, s.r.o. Slovinska 12, Bratislava43829171SKD - Veselo je v skolskom klube781.11 ZOBRAZ
277/20152015-10-07Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jedalne kupony258.05 ZOBRAZ
278/20152015-10-07Dusan Badura Servis elektro-zdvihacie zariadenia, Trnavska 71 Pezinok32816243revizia vytahu36 ZOBRAZ
279/20152015-10-08Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099dvojplatnicka + rychlovarna kanvica101 ZOBRAZ
280/20152015-10-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469SJ - telefon29.96 ZOBRAZ
281/20152015-10-08Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356technik PO69.71 ZOBRAZ
282/20152015-10-08BESONE, s.r.o. Priemyselna 1 Liptovsky Mikulas44277971servis a poskytnutie zodpovednej osoby135 ZOBRAZ
283/20152015-10-08TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace a hygienicke potreby1185.86 ZOBRAZ
284/20152015-10-08SWAN PK, s.r.o. Glejovka 1 Pezinok45298203internetove pripojenie23.34 ZOBRAZ
285/20152015-10-08CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hygienickych zariadeni213.1 ZOBRAZ
286/20152015-10-09SE Predaj, s.r.o. Mlynske nivy 47 Bratislava44553412el.energia148.31 ZOBRAZ
287/20152015-10-12SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn961.97 ZOBRAZ
288/20152015-10-12Pavel Belan DUBEL, Pod lipou 9 Pezinok30940486montaz laminatovej podlahy902 ZOBRAZ
289/20152015-10-14Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124tlac sekov SKD32.87 ZOBRAZ
290/20152015-10-14Peter Lipar D.A.P.D, Hlavna 302/58 Vinicne40546641dodavka vnutornych parapetnych dosiek950 ZOBRAZ
291/20152015-10-14Peter Lipar D.A.P.D, Hlavna 302/58 Vinicne40546641montaz vnutornych parapetnych dosiek850 ZOBRAZ
292/20152015-10-14Ing. Martina Durisova - Trenciansky vzdelavaci servis, Inovecka 1140/22 Trencin48291374elektronicka prirucka na CD42 ZOBRAZ
293/20152015-10-14Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jedalne kupony67.73 ZOBRAZ
294/20152015-10-15ARES, spol. s r.o. Sportova 5 Bratislava31363822casopis GATE32.1 ZOBRAZ
295/20152015-10-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon10.09 ZOBRAZ
296/20152015-10-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon18.76 ZOBRAZ
297/20152015-10-16Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099fotoaparat CANON383.8 ZOBRAZ
298/20152015-10-19Marian Bagita - Dual BP, Roznavska 1 Bratislava35962135pracovne odevy a obuv497.51 ZOBRAZ
299/20152015-10-20Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne762.32 ZOBRAZ
300/20152015-10-20STIEFEL EUROCART s.r.o. Ruzinovska 1/A Bratislava31360513mapy689 ZOBRAZ
301/20152015-10-21ENES s.r.o. Odborarska 52 Bratislava31398383modely - rastlinna a zivocisna bunka522 ZOBRAZ
302/20152015-10-21Jan Hanusek, Pezinska 170 Vinosady30939534material na opravy39.4 ZOBRAZ
303/20152015-10-21IVES-Organizacia pre informatiku verejnej spravy, Csl.armady 20 Kosice162957STP WinIBEU83.65 ZOBRAZ
304/20152015-10-21BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Racianska 153 Bratislava35840404certifikat solventnosti252 ZOBRAZ
305/20152015-10-22Peter Skubak - AD REM, Svabinskeho 16 Bratislava11782889AJ - karty57.12 ZOBRAZ
306/20152015-10-26Martinus.sk, s.r.o. M. R. Stefanika Martin36440531AJ - karty258.24 ZOBRAZ
307/20152015-10-26Martinus.sk, s.r.o. M. R. Stefanika Martin36440531matodiky - priprava na testovanie 525.6 ZOBRAZ
308/20152015-10-27TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464vrecia do kosa21.58 ZOBRAZ
309/20152015-10-28TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace prostriedky41.18 ZOBRAZ
310/20152015-10-29BONI FRUCTI, s.r.o. Lipnicka ul. 3035/162 Dunajska Luzna35766981zneskodnenie odpadu30.6 ZOBRAZ
311/20152015-11-02Peter Skubak - AD REM, Svabinskeho 16 Bratislava11782889ucebnice AJ1860.48 ZOBRAZ
312/20152015-11-02Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718publikacia - Personalne riadenie42.55 ZOBRAZ
313/20152015-11-02ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505material na opravy177.58 ZOBRAZ
314/20152015-11-02SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739SJ plyn103 ZOBRAZ
315/20152015-11-02Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS telefon6.49 ZOBRAZ
316/20152015-11-03TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace a hygienicke prostriedky290.53 ZOBRAZ
317/20152015-11-04STROJARSKE CENTRUM, s.r.o. Bratislavska 79 Pezinok36289248material na opravy14.63 ZOBRAZ
318/20152015-11-04DEXTRA MLADA BOLESLAV s.r.o. Ve Skalici 1393 Mlada Boleslav3703363instalacia pocitacovej kabelaze3907.2 ZOBRAZ
319/20152015-11-06TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464dobropis60.24 ZOBRAZ
320/20152015-11-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon ZS55.34 ZOBRAZ
321/20152015-11-09Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718testovanie 939.06 ZOBRAZ
322/20152015-11-09PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798kopirovaci papier202.5 ZOBRAZ
323/20152015-11-09CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hygienickych zariadeni229.9 ZOBRAZ
324/20152015-11-09Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131list97.2 ZOBRAZ
325/20152015-11-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon SJ17.03 ZOBRAZ
326/20152015-11-09SE Predaj, s.r.o. Mlynske nivy 47 Bratislava44553412el.energia183.86 ZOBRAZ
327/20152015-11-10Martinus.sk, s.r.o. M. R. Stefanika Martin36440531knihy229 ZOBRAZ
328/20152015-11-10B2B Partner s.r.o. Sulekova 2 Bratislava44413467vstupne rohoze163.2 ZOBRAZ
329/20152015-11-10Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718pravny kurier pre skoly119 ZOBRAZ
330/20152015-11-10TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982revizia a servis VTZ1146.96 ZOBRAZ
331/20152015-11-10TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prevadzkovanie kotolne260 ZOBRAZ
332/20152015-11-10TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982vymena obehoveho cerpadla663.6 ZOBRAZ
333/20152015-11-11DELTACAR spedition s.r.o. U Masokombinatu 1242 Kosmonosy25705521ubytovanie zamestnantov MB713.84 ZOBRAZ
334/20152015-11-11SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn2783.65 ZOBRAZ
335/20152015-11-11SWAN PK, s.r.o. Glejovka 1 Pezinok45298203internetove pripojenie23.34 ZOBRAZ
336/20152015-11-12SOFT - GL, spol. s.r.o. Kosice, Belehradska 1 Kosice36182214aktualizacia programu SJ439.24 ZOBRAZ
337/20152015-11-12Vladimir Micenko - AMICE, Huskova 15 Kosice14307472revizia a opravanaradia v telocvicni203 ZOBRAZ
338/20152015-11-12Verlag Dashofer vydavatelstvo, s.r.o. Zelezniciarska 13 Bratislava35730129predplatne - Novy Zakonnik prace v praxi149.04 ZOBRAZ
339/20152015-11-13Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901odvoz odpadu188.93 ZOBRAZ
340/20152015-11-13SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763skrinky, tabule3435.37 ZOBRAZ
341/20152015-11-13Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon13.86 ZOBRAZ
342/20152015-11-18Gravitech s.r.o. Zahradna 1375/3 Pezinok47784717pera na prezentaciu skoly100 ZOBRAZ
343/20152015-11-18Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon18.76 ZOBRAZ
344/20152015-11-19Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne760.09 ZOBRAZ
345/20152015-11-20Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718odborna publikacia - Dokumentacia ZS48.45 ZOBRAZ
346/20152015-11-20Zaneta Vargova - Moje hracky, Suvorovova 1633/28 Pezinok48048798oprava a vymena preliezok na skolskom dvore2000 ZOBRAZ
347/20152015-11-20LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599igelitky s logom skoly104.4 ZOBRAZ
348/20152015-11-20Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099chladnicka, mikrovlnka, el.ohrievac500 ZOBRAZ
349/20152015-11-20Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973ucebne pomocky a kancelarske potreby578.63 ZOBRAZ
350/20152015-11-20Robert Szekeres, 328 Tesedikovo32353651malovanie triedy108 ZOBRAZ
351/20152015-11-20Global Green, s.r.o. Repaskeho 10 Bratislava35790571zneskodnenie odpadu42 ZOBRAZ
352/20152015-11-23ENES s.r.o. Odborarska 52 Bratislava31398383ucebne pomocky na chemiu150.62 ZOBRAZ
353/20152015-11-24TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464hygienicky potreby21.6 ZOBRAZ
354/20152015-11-25KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977virtualna kniznica198.72 ZOBRAZ
355/20152015-11-25Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124casopis - Rodina a skola20 ZOBRAZ
356/20152015-11-25ENES s.r.o. Odborarska 52 Bratislava31398383butanovy plynovy horak45.83 ZOBRAZ
357/20152015-11-25DEXTRA MLADA BOLESLAV s.r.o. Ve Skalici 1393 Mlada Boleslav3703363zdroj staleho napajania998.4 ZOBRAZ
359/20152015-11-26Generali Poistovna, a.s. Lamacska cesta 3/A Bratislava35709332poistenie zodpovednosti1637 ZOBRAZ
360/20152015-11-27Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon6.49 ZOBRAZ
361/20152015-11-30KLIMAX.sk, s.r.o. Medvedovej 1/A Bratislava43878288klimatizacia1845.65 ZOBRAZ
362/20152015-11-30PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798kopirovaci papier202.5 ZOBRAZ
363/20152015-11-30Milan Skovajsa, Kupeckeho 73 Pezinok31812767MB-221.57 ZOBRAZ
364/20152015-12-01DEXTRA MLADA BOLESLAV s.r.o. Ve Skalici 1393 Mlada Boleslav3703363bezpectnostna kamera475.2 ZOBRAZ
365/20152015-12-02Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901material na opravy80.06 ZOBRAZ
366/20152015-12-02VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374aktualizacia verzie VEMA253.32 ZOBRAZ
367/20152015-12-02SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739SJ plyn103 ZOBRAZ
368/20152015-12-03R.G. - PLAST s.r.o. Areal PD 319 Trstice36245585vymena vchodovych dveri4614.85 ZOBRAZ
369/20152015-12-03Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901odvoz odpadu66.65 ZOBRAZ
370/20152015-12-03TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace a hygienicke potreby348.91 ZOBRAZ
371/20152015-12-04Tatiana Fricova - FIALKA, Stefanikova 26 Pezinok34406085ucebne pomocky do SKD910.48 ZOBRAZ
372/20152015-12-04Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973ucebne pomocky do SKD728.77 ZOBRAZ
373/20152015-12-04ESOPLAST SK s.r.o. Kuklov 286 Kuklov45330638dodavka a montaz steny - server890.65 ZOBRAZ
374/20152015-12-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon59.62 ZOBRAZ
375/20152015-12-07Robert Szekeres, 328 Tesedikovo32353651maliarske prace1221.6 ZOBRAZ
376/20152015-12-08SWAN PK, s.r.o. Glejovka 1 Pezinok45298203internetove pripojenie23.34 ZOBRAZ
377/20152015-12-08A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B Bratislava36268518vozik + najazdova rampa436.8 ZOBRAZ
378/20152015-12-08Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancelarske a ucebne pomocky795.6 ZOBRAZ
379/20152015-12-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612oprava kopirky65.16 ZOBRAZ
380/20152015-12-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612reproduktory USB126 ZOBRAZ
381/20152015-12-08STROJARSKE CENTRUM, s.r.o. Bratislavska 79 Pezinok36289248material na opravy69.89 ZOBRAZ
382/20152015-12-08Stanislav Strazay - STRATEX, SNP 7 Pezinok41027990kluce, zamky206.8 ZOBRAZ
383/20152015-12-08TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063material na opravy99.95 ZOBRAZ
384/20152015-12-09SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn3779.06 ZOBRAZ
385/20152015-12-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469SJ - telefon21.17 ZOBRAZ
386/20152015-12-09Milan BANOCZKY TOMDUS, 508 Kralova pri Senci31111785SJ - misky105.84 ZOBRAZ
387/20152015-12-09Dusan Badura Servis elektro-zdvihacie zariadenia, Trnavska 71 Pezinok32816243revizia vytahu36 ZOBRAZ
388/20152015-12-09P R O P S, spol. s.r.o. Limbasska 1 Bratislava35825669termonohavice267 ZOBRAZ
389/20152015-12-10SE Predaj, s.r.o. Mlynske nivy 47 Bratislava44553412el.energia159.36 ZOBRAZ
390/20152015-12-10CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hygienickych zariadeni + rohoze229.9 ZOBRAZ
391/20152015-12-10BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technik BOZP + PZS115 ZOBRAZ
392/20152015-12-11BREM Slovakia, spol. s.r.o. 1.maja 2598/43 Pezinok45587914elektroinstalacny material508.99 ZOBRAZ
393/20152015-12-11ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505material na opravy160.09 ZOBRAZ
394/20152015-12-11TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prevadzkovanie kotolne260 ZOBRAZ
395/20152015-12-11TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982revizia velkokuchynskych spotrebicov87.2 ZOBRAZ
396/20152015-12-14Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon9.79 ZOBRAZ
397/20152015-12-14Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718Vychvny program pre SVVZ42.66 ZOBRAZ
398/20152015-12-14VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374modul banky SEPA20.4 ZOBRAZ
399/20152015-12-14STIEFEL EUROCART s.r.o. Ruzinovska 1/A Bratislava31360513mapy638 ZOBRAZ
400/20152015-12-15B2B Partner s.r.o. Sulekova 2 Bratislava44413467kancelarske kresla a stolicky1888.8 ZOBRAZ
401/20152015-12-15Milan BANOCZKY TOMDUS, 508 Kralova pri Senci31111785taniere a odlievky do SJ422.15 ZOBRAZ
402/20152015-12-15Gastroslovak s.r.o. Eisnerova 3 Bratislava46682872dvojdverova chladnicka1680 ZOBRAZ
403/20152015-12-15ProjektyStatika, s.r.o. Sibirska 1617/48 Bratislava47624566projektova dokumentacia200 ZOBRAZ
404/20152015-12-15Gastroslovak s.r.o. Eisnerova 3 Bratislava46682872remontaz chladnicky + opravy v SJ338.4 ZOBRAZ
405/20152015-12-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon19.82 ZOBRAZ
406/20152015-12-16ALVEX, spol. s.r.o. Stefanikova 35 Ivanka pri Dunaji34139435SJ - pekac, rost258 ZOBRAZ
407/20152015-12-17AP MEDIA, s.r.o. Stare Grunty 7 Bratislava35691883interaktivna tabula SMART5142 ZOBRAZ
408/20152015-12-17Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901material na opravy63.92 ZOBRAZ
409/20152015-12-17ENES s.r.o. Odborarska 52 Bratislava31398383nabytok do ucebne4980.54 ZOBRAZ
410/20152015-12-17BAUKER, s.r.o. Jesenskeho 8/650 Sala36278581dlazba152.72 ZOBRAZ
411/20152015-12-17Daffer spol. s.r.o. Vcelarska 1 Prievidza36320439lavicky ESO s operadlom914 ZOBRAZ
412/20152015-12-17Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne766.78 ZOBRAZ
413/20152015-12-17Global Green, s.r.o. Repaskeho 10 Bratislava35790571odvoz bio. odpadu60 ZOBRAZ
414/20152015-12-18DEXTRA MLADA BOLESLAV s.r.o. Ve Skalici 1393 Mlada Boleslav3703363licencia software SysAid876 ZOBRAZ
415/20152015-12-18DEXTRA MLADA BOLESLAV s.r.o. Ve Skalici 1393 Mlada Boleslav3703363bezpectnostna kamera VIVOTEK475.2 ZOBRAZ
416/20152015-12-21Kreativny raj, s.r.o. Vansovej 13/6533 Presov47456094farby a stetce136.8 ZOBRAZ
417/20152015-12-21Martinus.sk, s.r.o. M. R. Stefanika Martin36440531knihy260.14 ZOBRAZ
418/20152015-12-21DEXTRA MLADA BOLESLAV s.r.o. Ve Skalici 1393 Mlada Boleslav3703363notebooky5999.51 ZOBRAZ
419/20152015-12-22Pavel Belan DUBEL, Pod lipou 9 Pezinok30940486brusenie a lakovanie drevenej palubovky v tel.2250 ZOBRAZ
420/20152015-12-28Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon10.26 ZOBRAZ
421/20152015-12-28TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace a hygienicke potreby109.12 ZOBRAZ
422/20152015-12-29TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace prostriedky do umyvacky394.86 ZOBRAZ
423/20152015-12-30Global Green, s.r.o. Repaskeho 10 Bratislava35790571odvoz bio. odpadu30 ZOBRAZ
424/20152015-12-30MENERT spol. s.r.o. Hlboka 3 Sala17330165ocelove zabrany pre kontajnery1010.4 ZOBRAZ

<< Späť na transparentnú školu


 
Dôležité oznamy
Kalendár dôležitých termínov

15.11.2023

- Pedagogická rada - 1.štvrťrok

30.11.2023

- Adventné tvorivé dielne

4.12.2023 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 1.stupňa

5.12.2023 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 2.stupňa

4.-6.12.2023

- Vianočné trhy - zbierka Plamienok

23.12.2023 - 7.1.2024

- Vianočné prázdniny

8.1.2024

- Nástup do školy

29.1.2024

- Klasifikačná pedag. rada - 1.polrok

31.1.2024

- Vysvedčenie - výpis známok

6.2.2024

- Svetový deň bez mobilu

10.2.2023

- Fašiangová zábava

13.2.2024

- Karneval/Valentínska disco

21.2.2024

- Svet.deň materinského jazyka

22.2.2024

- Svet.deň vody

4.-8.3.2024

- Jarné prázdniny

20.3.2024

- Testovanie 9-2024

28.3-2.4.2024

- Veľkonočné prázdniny

15.4.2024

- Pedagogická rada - 3.štvrťrok

22.4.2024

- Deň Zeme

22.4.2024 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 1.stupňa

23.4.2024 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 2.stupňa

27.5.-7.6.2024

- Školy v prírode

- Plavecký výcvik

- Interaktívny týždeň

24.6.2024

- Klasifikačná ped.rada - 2.polrok

24.-27.6.2024

- Odovzdávanie učebníc

26.6.2024

- Slávnostná koncoročná akadémia

27.6.2024

- Rozlúčka deviatakov

28.6.2024 -->8:30

- Slávnostné ukončenie šk.roka

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK