1. stupeň:

2. ročník

- denník pre 2. ročník č. 512 / slovenský jazyk/ - 20 kusov
- počtovník pre 2. ročník č. 513 / matematika/ - 10 kusov
- čistý malý zošit č. 510 - 2 kusy
- slovníček- zrkadielko – 1 kus
- notový zošit / hudobná výchova/ - 1 kus
- pero / nemusí byť plniace/, ceruzky č. 2, 3, farbičky, guma, strúhadlo, lepidlo, nožnice, voskovky, plastelína, vodové farby, štetce č. 12 a č. 8, pohár na vodu, igelitový obrus, handrička, farebný papier, 30 ks výkresy A4, trojuholníkové pravítko, zelené pero
- hygienické potreby: toaletný papier, tekuté mydlo,  uterák, prezúvky, vešiak, hygienické vreckovky
- na telesnú výchovu: tričko, tepláková súprava, cvičky alebo tenisky s bielou podrážkou
- obaly na zošity a učebnice
- kvet
 
 
3. ročník
 
Vrecko na VV a PV:
- vodové farby čierny tuš
- štetce 12 a 8
- temperové farby
- paleta
- nádoba na vodu
- obrus
- plášť
- voskovky
- farebné papiere
- 20 výkresov A4
- 10 výkresov A3
- nožnice
- lepidlo
Vrecko na TV
- úbor, cvičky
Prezuvky, vešiak.
Zošity:
- 20 ks  č.523
- 1 čistý na geometriu č. 520 - k tomu podložku s linajkami
- 1 štvorčekový – 1cm
- 3 malé slovníčky
Pero, ceruzka č. 3 – 2 ks, zelené pero,  trojuholníkové pravítko s ryskou.
 
4. ročník
 
Vrecko na VV a PV:
- vodové farby
- čierny tuš
- štetce 12 a 8
- temperové farby
- paleta, nádoba na vodu
- obrus
- plášť
- voskovky
- farebné papiere
- 20 výkresov A4
- 10 výkresov A3
- nožnice
- lepidlo
Vrecko na TV:
- úbor, cvičky
Prezuvky, vešiak.
Zošity:
- 20 ks  č.523
- 1 veľký čistý A4 na geometriu - k tomu podložku s linajkami
- 1 štvorčekový – 1cm
- 3 malé slovníčky
- 5 ks č. 544
Pero, ceruzka č. 3 – 2 ks, zelené pero,  trojuholníkové pravítko s ryskou, kružidlo, strúhadlo, farbičky
 
 
2. stupeň:
 
Matematika:
 
1 ks veľký čistý zošit - napr. č. 440, 460
1 ks malý čistý zošit - napr. č. 540, 560
1 ks trojuholníkové pravítko s výraznou ryskou
1 ks kružidlo
1 ks uhlomer (len pre ročník 6.- 9.)
1 ks ceruza č. 2
1 ks ceruza č. 3
kalkulačka
farebné perá alebo ceruzky
 
Fyzika:
 
2 ks malý čistý zošit - napr. č. 540, 560

Chémia:

1 ks malý zošit č.524 - riadkovaný
len 7.ročník - 1 ks veľký zošit č.440 - čistý

 

Výtvarná výchova

5. - 9.ročník

 

uložené v doskách A3:

 • Výkresy - A4 – 30ks
 • A3 – 15ks
 • farebné papiere
 • náčrtník - A4
 • štvorčekový papier - 5 ks

uložené v krabici alebo vrecúšku:

 • Vodové a temperové farby
 • farebné ceruzky ( nie voskovky )
 • farebné kriedy -suchý pastel
 • plastová nádoba na vodu
 • obrus
 • ochranný odev
 • handrička
 • tuš
 • drievko
 • pierko
 • štetec guľatý č.2,4,6
 • pravítko
 • štetec plochý – 6,8,10,12
 • ceruzka č.1,2, HB
 • nožnice
 • lep
 • guma
 • kružidlo
 • tenká čierna fixka 

Všetko je podpísané.

Do učebne VYV idem cez prestávku s pomôckami a peračníkom. Školská taška je uzamknutá v skrinke. Dievčatá majú upravené vlasy v gumičke.

 

Informatika

1 ks USB kľúč
1 ks malý zošit

 

 

 
Dôležité oznamy
Kalendár dôležitých termínov

15.11.2023

- Pedagogická rada - 1.štvrťrok

30.11.2023

- Adventné tvorivé dielne

4.12.2023 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 1.stupňa

5.12.2023 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 2.stupňa

4.-6.12.2023

- Vianočné trhy - zbierka Plamienok

23.12.2023 - 7.1.2024

- Vianočné prázdniny

8.1.2024

- Nástup do školy

29.1.2024

- Klasifikačná pedag. rada - 1.polrok

31.1.2024

- Vysvedčenie - výpis známok

6.2.2024

- Svetový deň bez mobilu

10.2.2023

- Fašiangová zábava

13.2.2024

- Karneval/Valentínska disco

21.2.2024

- Svet.deň materinského jazyka

22.2.2024

- Svet.deň vody

4.-8.3.2024

- Jarné prázdniny

20.3.2024

- Testovanie 9-2024

28.3-2.4.2024

- Veľkonočné prázdniny

15.4.2024

- Pedagogická rada - 3.štvrťrok

22.4.2024

- Deň Zeme

22.4.2024 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 1.stupňa

23.4.2024 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 2.stupňa

27.5.-7.6.2024

- Školy v prírode

- Plavecký výcvik

- Interaktívny týždeň

24.6.2024

- Klasifikačná ped.rada - 2.polrok

24.-27.6.2024

- Odovzdávanie učebníc

26.6.2024

- Slávnostná koncoročná akadémia

27.6.2024

- Rozlúčka deviatakov

28.6.2024 -->8:30

- Slávnostné ukončenie šk.roka

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK