Zamestnanci školy

 

Pedagógovia školy v školskom roku 2022/2023
 

riaditeľka
    Mgr. Volanková Katarína    
 
zástupkyne
  1. stupeň PaedDr. Boreková Dagmar    
  2. stupeň Ing. Rajnerová Alžbeta    
  2. stupeň PaedDr. Čuvalová Katarína    
 
učitelia 1. stupeň
  1.A Mgr. Kováčiková Beatrix    
  1.B Mgr. Kovačičová Zuzana    
  1.C Mgr. Migrová Renáta    
  1.D Mgr. Mačutková Marta    
  2.A Mgr. Švorcová Gabriela    
  2.B Mgr. Máleková Hana    
  2.C Mgr. Kapraňová Iveta    
  2.D PaedDr. Šmahovská Jana    
  3.A PaedDr. Milčíková Soňa    
  3.B Mgr. Bacigálová Monika    
  3.C Mgr. Noskovičová Mária    
  3.D Mgr. Balogová Monika    
  4.A Mgr. Kaščáková Dana    
  4.B Mgr. Kišová Karin    
  4.C PaedDr. Fintorová Monika    
  4.D Mgr. Habániková Zuzana    
učitelia 2. stupeň
  5.A Mgr. Petrašovská Adela    
  5.B Mgr. Ukropcová Kristína    
  5.C Mgr. Jeloková Oľga    
           
  6.A Mgr. Tichý Andrej    
  6.B Mgr. Valachová Ingrid    
  6.C Mgr. Vojtaníková Angelika    
  6.D Mgr. Švecová Zuzana    
  7.A Mgr. Maljarčíková Lucia    
  7.B Mgr. Múčková Miroslava    
  7.C Mgr. Ivaničková Zdenka    
  7.D Ing. Kľučárová Katarína    
  8.A Mgr. Molnárová Miriam    
  8.B Mgr. Kollárová Monika    
  8.C Mgr. Hajtmanová Michaela    
  8.D Mgr. Popróčiová Ivana    
  9.A Ing. Huláková JAna    
  9.B Mgr. Ondovčíková Daniela    
  9.C Mgr. Šusteková Mariana    
netriedni učitelia
    Mgr. Agner Martin    
    Mgr. Babirátová Jaroslava    
    Mgr. Dovalová Monika    
    Mgr. Hrivnáková Mária    
    Mgr. Juráková Anna    
    Mgr. Kmošenová Gabriela    
    Mgr. Pekárová Veronika    
    Ing. Pitoňák Ján    
    PhDr. Štefušová Katarína    
    Mgr. Tichá Gabriela    
    Mgr. Tomková Katarína    
    RNDr. Voštiarová Marcela    
    Mgr. Wittlingerová Ľudmila    
           
školský špeciálny pedagóg
    Mgr. Martinovská Zuzana
školský psychológ
    Mgr. Hrdličková Terézia
školský sociálny pedagóg
    Mgr. Töröková Beata  
asistenti učiteľa
    Bc. Blesáková Katarína    
      Horváthová Silvia    
      Kolečková Jana    
      Malíšková Lucia    
    Mgr. Marková Eva    
    Mgr. Poláčková Ivana    
      Šupková Pavlína    
      Šuplatová Marcela    
    Mgr. Václavová Miroslava    
    Mgr. Vavrová Kristína    
           
vychovávateľky ŠKD
  vedúca   Matonogová Darina    
  vychovávateľky   Beraggová Veronika    
      Gašparovičová Miroslava    
      Halamičková Ivana    
      Hlavicová Gabriela    
      Hrdličková Veronika    
      Chalányová Alena    
      Iglarčíková Michaela    
      Janušová Lucia    
      Jurgová Michaela    
      Konečná Lucia    
      Kudryová Janka    
      Mrázová Iveta    
      Petroušeková Jana    
      Turčániová Romana    
    Mgr. Zápražná Marcela    
nepedagogickí zamestnanci
  sekretárka Bc. Štrbová Lenka    
  účtovníčka   Grančičová Ivica    
  školník Mgr. Juščák Vladimír    
      Matúš Fedor    
  vrátnik   Firicová Viera    
  upratovačky   6    
  vedúca jedálne   Ďuračková Jana    
  jedáleň   Smoláriková Ingrid    
  kuchárky   7    
  iné MD 5    
           
           
           
 

 

 
Akcie v mesiaci

26.9. Európsky deň jazykov

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK