Organizácia šk.roka / Prázdniny

 

 

Školský rok 2022/2023
 

Školský rok 2022/2023 sa začína 1. septembra 2022.
Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok) - slávnostné otvorenie školského roka.
Vyučovanie sa začne 6. septembra 2022 (utorok) - triednické práce.
Pravidelné vyučovanie podľa rozvrhu hodín začne 12. septembra 2022 (pondelok).
Prvý polrok sa končí 31. januára 2023 (utorok).
Vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2023 (streda).
Školský rok sa končí 30. júna 2023 (piatok), kedy sa odovzdáva vysvedčenie.

Jesenné prázdniny: 28.10.2022 do 31.10.2022 (piatok - pondelok). Vyučovanie sa začne 2.11.2021 (streda).
Vianočné prázdniny: 23.12.2022 do 7.1.2023 (piatok). Vyučovanie sa začne 9.1.2023 (pondelok).
Jarné prázdniny: 20.2.2023 do 24.2.2023. Vyučovanie sa začne 27.2.2023 (pondelok).
Veľkonočné prázdniny: 6.4.2023 do 11.4.2023 (štvrtok-utorok). Vyučovanie sa začne 12.4.2023 (streda ).
Letné prázdniny: 1.7.2023 do 31.8.2023.

Vyučovanie v novom školskom roku 2023/2024 sa začne 4. septembra 2023 (pondelok).

 

 
Akcie v mes. SEPTEMBER

05.9.2022
Slávnostné otvorenie
šk.roka 2022/23

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK