Združenie rodičov

ŠTATÚT Rodičovského združenia

 

ZÁPISNICA 17.9.2018 z plenárnej schôdze

ZÁPISNICA 19.9.2019 z plenárnej schôdze

ZÁPISNICA 16.09.2020 z plenárnej schôdze

ZÁPISNICA 20.10.2021 z plenárnej schôdze

ZÁPISNICA 19.09.2022 z plenárnej schôdze

 

NÁVRH ROZPOČTU RZ 2018/2019

NÁVRH ROZPOČTU RZ 2019/2020

NÁVRH ROZPOČTU RZ 2020/2021

NÁVRH ROZPOČTU RZ 2021/2022

 

PLNENNIE ROZPOČTU RZ 2017/2018

PLNENNIE ROZPOČTU RZ 2018/2019

PLNENIE ROZPOČTU RZ 2019/2020

PLNENIE ROZPOČTU RZ 2020/2021

PLNENIE ROZPOČTU RZ 2021/2022

 

SPRÁVA KRK RZ 2018/2019

 

Výbor rodičovského združenia - šk.rok 2023/2024:

Trieda Meno Trieda Meno
1.A Ing. arch. Diana Lokšová Astrabová 5.A Ing. Marta Jedináková
1.B Katarína Sumegová 5.B Ing. Ľudmila Majerčíková
1.C Ing. Eva Beladičová 5.C Ing. Peter Bíž
1.D Tomáš Štrba 5.D Mgr. Michaela Lipárová
2.A Alžbeta Janáková 6.A Mgr. Oľga Ondeková Vlníková
2.B Mgr. Marianna Viglaská 6.B JUDr. Peter Jedinák
2.C Radovan Matonog 6.C Bc. Peter Haško
2.D Beata Bobulová 6.D -
3.A Mgr. Katarína Morávková 7.A Monika Šipková
3.B Katarína Černáková 7.B Kateryna Silkovská
3.C Bc. Vanda Gruľová Vančová 7.C Eva Emini
3.D Jana Smažáková 7.D Mgr. Nadežda Selecká
4.A Mgr. Jana Šebová 8.A Mgr. Katarína Hrúziková
4.B Tatiana Boďová 8.B Mgr. Adrian Demko
4.C Mgr. Zuzana Švecová 8.C Michaela Bakytová
4.D Ing. Roland Babiš 8.D Ing. Roland Babiš
    9.A Daniel Minarovič
    9.B Žaneta Vargová
    9.C Ing. Peter Bíž
    9.D Katarína Strapáková

 

 

 

 


 

 
Dôležité oznamy
Kalendár dôležitých termínov

15.11.2023

- Pedagogická rada - 1.štvrťrok

30.11.2023

- Adventné tvorivé dielne

4.12.2023 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 1.stupňa

5.12.2023 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 2.stupňa

4.-6.12.2023

- Vianočné trhy - zbierka Plamienok

23.12.2023 - 7.1.2024

- Vianočné prázdniny

8.1.2024

- Nástup do školy

29.1.2024

- Klasifikačná pedag. rada - 1.polrok

31.1.2024

- Vysvedčenie - výpis známok

6.2.2024

- Svetový deň bez mobilu

10.2.2023

- Fašiangová zábava

13.2.2024

- Karneval/Valentínska disco

21.2.2024

- Svet.deň materinského jazyka

22.2.2024

- Svet.deň vody

4.-8.3.2024

- Jarné prázdniny

20.3.2024

- Testovanie 9-2024

28.3-2.4.2024

- Veľkonočné prázdniny

15.4.2024

- Pedagogická rada - 3.štvrťrok

22.4.2024

- Deň Zeme

22.4.2024 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 1.stupňa

23.4.2024 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 2.stupňa

27.5.-7.6.2024

- Školy v prírode

- Plavecký výcvik

- Interaktívny týždeň

24.6.2024

- Klasifikačná ped.rada - 2.polrok

24.-27.6.2024

- Odovzdávanie učebníc

26.6.2024

- Slávnostná koncoročná akadémia

27.6.2024

- Rozlúčka deviatakov

28.6.2024 -->8:30

- Slávnostné ukončenie šk.roka

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK