Združenie rodičov

ŠTATÚT Rodičovského združenia

 

ZÁPISNICA 17.9.2018 z plenárnej schôdze

ZÁPISNICA 19.9.2019 z plenárnej schôdze

ZÁPISNICA 16.09.2020 z plenárnej schôdze

ZÁPISNICA 20.10.2021 z plenárnej schôdze

ZÁPISNICA 19.09.2022 z plenárnej schôdze

 

NÁVRH ROZPOČTU RZ 2018/2019

NÁVRH ROZPOČTU RZ 2019/2020

NÁVRH ROZPOČTU RZ 2020/2021

NÁVRH ROZPOČTU RZ 2021/2022

 

PLNENNIE ROZPOČTU RZ 2017/2018

PLNENNIE ROZPOČTU RZ 2018/2019

PLNENIE ROZPOČTU RZ 2019/2020

PLNENIE ROZPOČTU RZ 2020/2021

PLNENIE ROZPOČTU RZ 2021/2022

 

SPRÁVA KRK RZ 2018/2019

 

Výbor rodičovského združenia - šk.rok 2022/2023:

Trieda Meno Trieda Meno
1.A Alžbeta Janáková 5.A Matej Ondek
1.B Mgr. Marianna Viglaská 5.B JUDr. Peter Jedinák
1.C Radovan Matonog 5.C Bc. Peter Haško
1.D Beata Bobulová 5.D  
2.A Mgr. Katarína Morávková 6.A Monika Šipková
2.B Ing. Michal Fiala 6.B Kateryna Silkovská
2.C Vanda Gruľová Vančová 6.C Eva Emini
2.D Romana Vavrová 6.D Mgr. Nadežda Selecká
3.A Mgr. Jana Šebová 7.A Mgr. Andrea Smolková
3.B Mgr. Oľga Ondeková Vlníková 7.B Mgr. Adrian Demko
3.C Marcela Klimeková 7.C Michaela Bakytová
3.D Jana Oškerová 7.D Mgr. Michaela Stromčeková
4.A MUDr. Katarína Kišacová 8.A Alesja Novák
4.B Ing. Ľudmila Majerčíková 8.B Žaneta Vargová
4.C Ing. Peter Bíž 8.C Ing. Peter Bíž
4.D Zuzana Plevová 8.D Katarína Strapáková
    9.A Ing. Roland Karkó
    9.B Mgr. Michaela Lipárová
    9.C Júlia Hupková
    9.D -

 

 

 

 


 

 
Akcie v mesiaci

26.9. Európsky deň jazykov

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK