Rada školy

 

ŠTATÚT Rady školy

 

Členovia Rady školy pri ZŠ Kupeckého 74, Pezinok:

P.č. Meno Zástupca Funkcia
1. Bc. Peter Haško za RR predseda
2. Mgr. Oľga Ondeková Vlníková za RR  
3. Ing. Peter Bíž za RR  
4. Ing. Eva Weinberger za RR  
5. Matej Farbula Mesto Pezinok  
6. Ing. Jozef Chynoranský Mesto Pezinok  
7. Mgr. Branislav Machač Mesto Pezinok  
8. JUDr. Roman Macs Mesto Pezinok  
9. Mgr. Ingrid Valachová za pedagógov  
10. Mgr. Iveta Kapraňová za pedagógov  
11. Ivica Grančičová za nepedagógov tajomník

 

 
Akcie v mesiaci

26.9. Európsky deň jazykov

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK