Zvonenie

 

ZŠ Kupeckého:

 

pondelok

ranná komunita: 0800 - 0820

1. vyučovacia hodina: 0830 - 0915

2. vyučovacia hodina: 0925 - 1010

3. vyučovacia hodina: 1020 - 1105

4. vyučovacia hodina: 1125 - 1210

5. vyučovacia hodina: 1220 - 1305

6. vyučovacia hodina: 1315 - 1400

 

utorok - piatok

0. vyučovacia hodina: 0710 - 0750

1. vyučovacia hodina: 0800 - 0845

2. vyučovacia hodina: 0855 - 0940

3. vyučovacia hodina: 0955 - 1040

4. vyučovacia hodina: 1100 - 1145

5. vyučovacia hodina: 1155 - 1240

6. vyučovacia hodina: 1250 - 1335

 

Elokované pracovisko:

1. vyučovacia hodina: 0800 - 0845

2. vyučovacia hodina: 0855 - 0940

3. vyučovacia hodina: 0950 - 1035

4. vyučovacia hodina: 1045 - 1130

5. vyučovacia hodina: 1140 - 1225

 
Akcie v mesiaci

26.9. Európsky deň jazykov

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK