OZ Školák

 

Prehľad čerpania financií - kalendárny rok 2020

 

Dňa 27.8.2020 sa uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia  Občianskeho združenia Školák, na ktorom bolo zvolené nové predstavenstvo  v zložení :

1.     Monika Bacigálová

2.     Ivica Grančičová

3.     Anna Juráková

4.     Mária Noskovičová

5.     Alžbeta Rajnerová

6.     Jana Regulová

7.     Svetlana Gonosová

Za predsedu OZ bola zvolená  Jana Regulová a za podpredsedu Monika Bacigálová.

 

Revízna komisia OZ Školák bude pracovať v tomto zložení :

1.     Mariana Šusteková

2.     Darina Matonogová

3.     Dana Kaščáková

 

Občianske združenie Školák

 

Cieľom združenia je:

- podpora vzdelávacích, kultúrnych a športových akcií  organizovaných školou
- organizovanie školských a okresných kôl rôznych súťaží
- podpora pri organizovaní školy v prírode, lyžiarskeho výcviku a plaveckého výcviku 

–podpora pri realizácii aktivít rodičov a detí na pôde školy
- finančná podpora pri vydávaní školského časopisu "INFORMÁČIK"
- podpora pri realizácii  rôznych projektov školy
- pomoc sociálne slabším rodinám
- zveľaďovanie prostredia školy
- podpora integrácie zdravotne postihnutých detí do našej školyPodporte naše aktivity 2% zo svojich daní. Tlačivo a ďalšie informácie nájdete na www.rozhodni.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Akcie v mesiaci

26.9. Európsky deň jazykov

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK